วันที่ 16/04/2567

    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

    1.) ขออนุมัติแผนอนุรักษ์พลังงานและประหยัดน้ำ ปี 2567

    2.) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน รร.ตท.สปท. ปี 2567

    3.) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการประหยัดน้ำ รร.ตท.สปท. ปี 2567

         - จัดการประชุมเจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2566

    4.) แต่งตั้งคณะทำงานด้านนสิ่งแวดล้อม รร.ตท.สปท. ปี 2567

          - กิจกรรมปลูกป่า วันกองทัพเรือ ประจำปี 2566

    5.) แผนการคัดแยกขยะ ปี 2567
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน เมษายน 2567 (ครั้ง)
13,212,466
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  193,234,704  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560