รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๖ - ๒๘ ม.ค. ๖๑

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 04 ม.ค. 61 20:05:31)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 19 ม.ค. 61 12:55:58)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 26 ม.ค. 61 18:53:02)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 19 ม.ค. 61 16:57:04)
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2561 (ครั้ง)
132,687
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  3,548,944  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560