รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๔

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 24 ก.พ. 64 23:18:27)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 17 ธ.ค. 63 07:04:48)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 03 ธ.ค. 63 19:23:58)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 17 ธ.ค. 63 23:36:36)

 

* สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองพันนักเรียนที่1,2,3และ4 กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัย