ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
 
 

รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๖ ก.พ. ๕๗

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 12 ก.พ. 57 18:30:49)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 12 ก.พ. 57 22:27:59)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 12 ก.พ. 57 22:53:38)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 19 ธ.ค. 56 11:17:50)   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์