รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ o๔ - o๖ ต.ค. ๖๒

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 04 ต.ค. 62 01:32:03)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 04 ต.ค. 62 05:57:44)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 03 ต.ค. 62 21:21:12)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 04 ต.ค. 62 10:41:48)
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน ตุลาคม 2562 (ครั้ง)
112,131
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  13,034,557  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560