รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธ.ค. ๖๑

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 23 พ.ย 61 15:25:13)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 13 ธ.ค. 61 23:25:04)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 19 ธ.ค. 61 07:13:44)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 19 ธ.ค. 61 06:48:35)
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน ธันวาคม 2561 (ครั้ง)
235,338
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  8,293,021  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560