รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒o - ๒๒ ม.ค. ๖o

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 60 22:57:30)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 60 13:54:52)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 60 13:55:06)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 60 13:55:19)
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน มกราคม 2560 (ครั้ง)
64,808
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  1,756,231  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557