ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
 
 

รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๐๑ - ๐๓ ส.ค. ๕๗

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 30 ก.ค. 57 20:12:41)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 30 ก.ค. 57 22:54:45)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 31 ก.ค. 57 00:52:34)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 25 ก.ค. 57 06:06:03)   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์