ประกาศ สอบราคา
ประกาศ สอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560
ลำดับ          รายการ      วันที่
4. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคาร กวท.รร.ตท.    31 มี.ค. 2560
3. ประกาศโรงเรียนเตรีมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน    28 เม.ย. 2560
2. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    
1. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑    22052560 543
 
โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5999   www.afaps.ac.th