ประกาศ สอบราคา
ประกาศ สอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2560
ลำดับ          รายการ      วันที่
7. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ไตรกีฬา    27 ก.ค. 2560
6. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์สายสื่อสาร    27 มิ.ย. 2560
5. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร    23 มิ.ย. 2560
4. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์    22 พ.ค. 2560
3. ประกาศโรงเรียนเตรีมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน    28 เม.ย. 2560
2. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคาร กวท.รร.ตท.    31 มี.ค. 2560
1. ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑    
 
โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5999   www.afaps.ac.th