โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน ๑๐ อัตรา

- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๒ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาดนตรีนาฏยศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาทัศนศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
- อาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาจิตวิทยาและแนะแนว จำนวน ๒ อัตรา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กรกฎาคม 2563 (ครั้ง)
122,198
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  17,395,222  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560