ชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการฝึกอบรมทำ Bakery ขั้นพื้นฐาน

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของชมรมแม่บ้านโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีความมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาทักษะความรู้ในเชิงวิชาชีพให้แก่สมาชิกชมรมแม่บ้านฯ  , ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหารและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  หลักสูตรการฝึกอบรม bakery ตามโครงการนี้ได้ออกแบบไว้เป็นหลักสูตรระยะสั้น ใช้เวลาประมาณ ๒ – ๓ ชั่วโมง หรือ ๑ วัน โดยให้ความรู้ด้านภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สำหรับสูตร bakery ที่นำมาเป็นตัวอย่างในการฝึกอบรมในครั้งนี้

                                   กำหนดการ
         วันศุกร์ที่ ๒ มี.ค.๕๕ ณ อาคารรับรองอเนกประสงค์

เวลา ๑๑.๐๐ น.  -   ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

เวลา ๑๑.๓๐ น.  -   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๒.๓๐ น. -   วิทยากร / ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม

                            -   วิทยากรเริ่มสาธิตการฝึกอบรมทำ bakery  ขั้นพื้นฐาน 

                               หลักสูตร ขนมปังเนยสด

                          -   แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็น ๒ กลุ่ม

                          -   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงมือปฏิบัติแต่ละกลุ่ม

                            -   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตรวจสอบผลงานขนมที่ทำด้วยตนเอง

เวลา ๑๕.๓๐ น.  -  จบการอบรม

                การแต่งกาย :  แม่บ้าน      ชุดสุภาพ 

                                      ข้าราชการ   ชุดปฏิบัติราชการ

สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ครั้ง)
1,377,098
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  25,050,976  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560