วันที่ 09/02/2566      

แจ้งผู้ปกครองเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

        เนื่องจากสถานการณ๜การแพร่ระบาดของโรคติดเบื้อไวรัส covid-19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ในหลายประเทศ และมีรายงานพบผู้ติดเบื้อมากขึ้น ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งบาติประกาศให้ covid-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิบาการป้องกันประเทศ จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองและครอบครัว ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรจบการศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๖๑ ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และ พิธีส่งตัวขึ้นเหล่า ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิบาการป้องกันประเทศ จังหวัดนครนายก ดังนี้
        ๑. ผู้ปกครองและครอบครัว ที่ได้เดินทางหรือแวะผ่าน (transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือ เขตการปกครองพิเศษ (จีน ฮ่องกง มาเก๚า ไต้หวัน สิงคโปร๜ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน) และยังอยู่ในระยะ เฝ้าระวัง ๑๔ วัน ขอให้ งด เดินทางมาร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
        ๒. ผู้ปกครองและครอบครัว ที่มีอาการไม่สบาย มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ หรืออาการใกล้เคียงที่สามารถแพร่เบื้อแก่บุคคลอื่น ขอให้พิจารณา งด เดินทางมาร่วมพิธีฯ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร
        ๓. ขอให้ผู้ปกครองและครอบครัว ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ แพทย๜ พยาบาล และบุคลากร ทางการแพทย๜ ของโรงเรียนเตรียมทหาร ในการตรวจคัดกรอง
        ๔. ขอให้ผู้ปกครองและครอบครัว ป้องกันตนเองอย่างดี โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ให้สะอาด และใบ้เจลแอลกอฮอล๜บ่อยครั้งสอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้ง)
1,036,803
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  51,682,778  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560