พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้น ๒-๓ วันที่ ๔ มี.ค.๖๒
(04 มี.ค. 2562)

แสดงภาพที่ 1 - 51 (จากทั้งหมด 104 ภาพ)เลือกหน้า  [1]  2  3  

ภาพที่ 1/104
ภาพที่ 2/104
ภาพที่ 3/104
ภาพที่ 4/104
ภาพที่ 5/104
ภาพที่ 6/104
ภาพที่ 7/104
ภาพที่ 8/104
ภาพที่ 9/104
ภาพที่ 10/104
ภาพที่ 11/104
ภาพที่ 12/104
ภาพที่ 13/104
ภาพที่ 14/104
ภาพที่ 15/104
ภาพที่ 16/104
ภาพที่ 17/104
ภาพที่ 18/104
ภาพที่ 19/104
ภาพที่ 20/104
ภาพที่ 21/104
ภาพที่ 22/104
ภาพที่ 23/104
ภาพที่ 24/104
ภาพที่ 25/104
ภาพที่ 26/104
ภาพที่ 27/104
ภาพที่ 28/104
ภาพที่ 29/104
ภาพที่ 30/104
ภาพที่ 31/104
ภาพที่ 32/104
ภาพที่ 33/104
ภาพที่ 34/104
ภาพที่ 35/104
ภาพที่ 36/104
ภาพที่ 37/104
ภาพที่ 38/104
ภาพที่ 39/104
ภาพที่ 40/104
ภาพที่ 41/104
ภาพที่ 42/104
ภาพที่ 43/104
ภาพที่ 44/104
ภาพที่ 45/104
ภาพที่ 46/104
ภาพที่ 47/104
ภาพที่ 48/104
ภาพที่ 49/104
ภาพที่ 50/104
ภาพที่ 51/104


เลือกหน้า   [1]  2  3  


สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน ตุลาคม 2564 (ครั้ง)
516,590
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  36,781,401  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560