ชื่อกิจกรรม   ปี(Ex. 2562)    
ผบ.รร.ตท. พบปะข้าราชการ และกำลังพล รร.ตท. ณ หอประชุมนวนครินทร์ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ (30 มิ.ย. 2563) (88)
ผบ.รร.ตท. ประดับยศ ข้าราชการเลื่อนยศสูงขึ้น วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ (30 มิ.ย. 2563) (74)
ผบ.รร.ตท. ประดับยศ ข้าราชการเลื่อนยศสูงขึ้น วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ (15 มิ.ย. 2563) (43)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ (11 มิ.ย. 2563) (232)
ผอ.สบส.กบ.ทหาร ตรวจความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ (09 มิ.ย. 2563) (170)
กิจกรรมบริจาตโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ (03 มิ.ย. 2563) (164)
พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บก.ทท. วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ (02 มิ.ย. 2563) (141)
พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ รร.ตท. วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ (02 มิ.ย. 2563) (142)
ผบ.รร.ตท. ให้การต้อนรับ พล.ต. สมควร สาคร ปษ.สปท. และคณะตรวจเยี่ยมการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นระบบราชการ ๔.๐ ของ สปท. ณ ห้องอัศวิน วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๓ (28 พ.ค. 2563) (137)
ผบ.รร.ตท. ให้การต้อนรับ นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครนายก และคณะ เดินทางมาตรวจความพร้อมการจัดพื้นที่ตามมาตรการกักกันในพื้นที่ (Local Quarantine) ณ รร.ตท. วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๓ (25 พ.ค. 2563) (104)
รอง ผบ.รร.ตท. (๑)(๒)(๓)(๔) พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมของสถานที่ในการเตรียมการรับ นตท. กลับเข้า รร.ตท.เพื่อปฏิบัติตามมาตรการกักกันในพื้นที่ (Local Quarantine) วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๓ (21 พ.ค. 2563) (21)
คณะ ศปก.ต. อ.บ้านนา ดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำ ผู้ขายและผู้ซื้อ ตลาดนัด รร.ตท. วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๓ (19 พ.ค. 2563) (15)
รร.ตท. ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตออุดิมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวีนสื่นพระชนม์ (วันอาภากร) ประจำปี ๒๕๖๓ โดย ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธี วันที่ ๑๙ พ.ค.๖๓ (19 พ.ค. 2563) (28)
ผบ.รร.ตท. และคณะบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๑๘ พ.ค.๖๓ (18 พ.ค. 2563) (139)
ผบ.รร.ตท. ประดับยศ ข้าราชการเลื่อนยศสูงขึ้น วันที่ ๑๔ พ.ค.๖๓ (14 พ.ค. 2563) (30)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๕ พ.ค.๖๓ (05 พ.ค. 2563) (356)
คณะผู้บังคับบัญชา ตรวจการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ ๑ พ.ค.๖๓ (01 พ.ค. 2563) (17)
ขัาราชการรายงานตัวออกกับ ผบ.รร.ตท. วันที่ ๓๐ เม.ย.๖๓ (30 เม.ย. 2563) (28)
ผบ.รร.ตท. ประดับยศ ข้าราชการเลื่อนยศสูงขึ้น วันที่ ๒๙ เม.ย.๖๓ (29 เม.ย. 2563) (27)
ผู้แทน บ.แมนซั่ม มอบเครื่องดื่มให้กับ รร.ตท. วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ (16 เม.ย. 2563) (16)
สกศ. ติวข้าราชการ สอบนายทหารสัญญาบัตร วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๓ (23 มี.ค. 2563) (931)
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานพัฒนาระบบราชการ รร.ตท. วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ (18 มี.ค. 2563) (824)
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครู อาจารย์ รร.ตท. วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ (17 มี.ค. 2563) (869)
รอง เสธ.ทหาร(๔) ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๓ (10 มี.ค. 2563) (1,167)
การฝึกกำลังพล รร.ตท.สปท. ตามคู่มือการฝึกพระราชทาน วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๓ (27 ก.พ. 2563) (1,170)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๓ (25 ก.พ. 2563) (1,131)
คณะทำงานด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพกำลังพล บก.ทท.ตรวจเยี่ยม รร.ตท. เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๓ (06 ก.พ. 2563) (464)
คณะทำงานด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพกำลังพล บก.ทท. ตรวจ รร.ตท. วันที่ ๖ ก.พ.๖๓ (06 ก.พ. 2563) (741)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วันที่ ๕ ก.พ.๖๓ (05 ก.พ. 2563) (282)
พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. และมอบโล่ข้าราชการดีเด่น วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ (28 ม.ค. 2563) (1,045)
งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๓ (27 ม.ค. 2563) (2,408)
ผบ.ทสส. พบปะ ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รร.ตท.สปท. วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ (24 ม.ค. 2563) (513)
ผบ.รร.ตท. ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานฯ วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๓ (18 ม.ค. 2563) (519)
รร.ตท. จัดพิธีบวงสรวงวันกองทัพไทย วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ (17 ม.ค. 2563) (418)
เสธ.รร.ตท. ร่วมงานวันสถาปนา รร.ชท. วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ (17 ม.ค. 2563) (412)
รร.ตท. จัดกิจกรรมวันครู วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๓ (16 ม.ค. 2563) (326)
ผบ.รร.ตท. ร่วมพบปะสภากาแฟ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ (15 ม.ค. 2563) (188)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ณ ห้องกล้ากลางสมร วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ (13 ม.ค. 2563) (226)
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ บก.ทท. วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ (11 ม.ค. 2563) (494)
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ รร.ตท. วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ (11 ม.ค. 2563) (1,125)
ผบ.รร.ตท. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพรผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ (27 ธ.ค. 2562) (746)
ผบ.รร.ตท และคณะเดินทางเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพร พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ (27 ธ.ค. 2562) (432)
ข้าราชการ รร.ตท. ทำบุญปีใหม่ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ (26 ธ.ค. 2562) (571)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ๒๔ ธ.ค.๖๒ (24 ธ.ค. 2562) (259)
การฝึกกำลังพล รร.ตท.สปท. ตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน วันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๒ (19 ธ.ค. 2562) (339)
ผบ.รร.ตท. พบปะกำลังพล รร.ตท. วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ (16 ธ.ค. 2562) (273)
การบรรยายให้ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนา PDCA วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ (11 ธ.ค. 2562) (241)
ผอ.สำนักงานแพทย์ทหาร ตรวจเยี่ยมกองแพทย์ รร.ตท. วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ (11 ธ.ค. 2562) (399)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ (03 ธ.ค. 2562) (529)
รร.ตท. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บก.ทท. วันที่ ๓ ธ.ค.๖๒ (03 ธ.ค. 2562) (425)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ๒๑ พ.ย.๖๒ (21 พ.ย. 2562) (264)
พิธีบวงสรวงวันกองทัพเรือ วันที่ ๒๐ พ.ย.๖๒ (20 พ.ย. 2562) (694)
ขมรมแม่บ้าน รร.ตท. และข้าราชการ รร.ตท. ร่วมจัดงานกาชาด บูตชมรมแม่บ้าน บก.ทท. ณ สวนลุมพิณี วันที่ ๑๙ พ.ย.๖๒ (19 พ.ย. 2562) (715)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ๑๓ พ.ย.๖๒ (13 พ.ย. 2562) (198)
ผบ.รร.ตท. ให้การต้อนรับ พล.ต.Ngo Quang Hung(โง กวาง ฮึง) หน.คณะนายทหารระดับยุทธวิธีกองทัพเวียดนาม เข้าเยี่ยมชม รร.ตท.สปท. วันที่ ๑๒ พ.ค.๖๒ (12 พ.ย. 2562) (656)
พิธีทอดกฐินสามัคคี รร.ตท. ณ วัดรางตะเคียน วันที่ ๘ พ.ย.๖๒ (08 พ.ย. 2562) (379)
รร.ตท. เข้าร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง เขาชะโงกซูเปอร์มาราธอน ณ รร.จปร. วันที่ ๓ พ.ย.๖๒ (03 พ.ย. 2562) (273)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วันที่ ๓๑ ต.ค.๖๒ (31 ต.ค. 2562) (234)
รอง ผบ.รร.ตท.(๒) เป็นประธานต้อนรับคณะ พลเรือจัตวา ปีเตอร์ ลีวีย์ ผบ.รร.นายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลียวันที่ ๒๘ ต.ค.๖๒ (28 ต.ค. 2562) (739)
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บก.ทท. วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ (25 ต.ค. 2562) (365)
พิธีลงนามในเอกสาร รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.กรม นร.รร.ตท. วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๒ (24 ต.ค. 2562) (448)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ (23 ต.ค. 2562) (169)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันปิยมหาราช ณ รร.จปร. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ (23 ต.ค. 2562) (256)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันปิยมหาราช ณ รร.ตท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ (23 ต.ค. 2562) (2,545)
ผบ.รร.ตท. มอบเงินช่วยเหลือ ขรก. และ นตท. ที่ประสบอุทกภัย วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๒ (21 ต.ค. 2562) (250)
การฝึกกำลังพล รร.ตท.สปท. ท่าฝึก บุคคลท่าอาวุธ เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๒ (17 ต.ค. 2562) (293)
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ (13 ต.ค. 2562) (290)
พิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ ๑๐ ต.ค.๖๒ (10 ต.ค. 2562) (198)
พิธีประดับยศข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๒ (07 ต.ค. 2562) (242)
พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล วันที่ ๒๕ ก.ย.๖๒ (25 ก.ย. 2562) (211)
พิธีอำลาชีวิตราชการ วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๒ (24 ก.ย. 2562) (255)
ผบ.รร.ตท. แสดงความยินดีให้กับ ผบ.รร.จปร.และ รอง ผบ. รร.จปร. วันที่ ๒๔ ก.ย.๖๒ (24 ก.ย. 2562) (166)
พิธีประดับยศข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย.๖๒ (16 ก.ย. 2562) (157)
เสธ.รร.ตท.ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สนพ.ยบ.ทหาร (13 ก.ย. 2562) (147)
เสธ. รร.ตท. ตรวจเยียมการฝึกข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒ (12 ก.ย. 2562) (146)
คณะจเรทหาร สรุปผลการตรวจ รร.ตท. วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ (21 ส.ค. 2562) (526)
การทดสอบร่างกายข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ (19 ส.ค. 2562) (732)
รอง จร.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ รร.ตท.สปท. โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(๓) เป็นผู้แทน ผบ.รร.ตท.สปท. ให้การต้อนรับ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๒ (19 ส.ค. 2562) (640)
การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ส.ค.๖๒ (17 ส.ค. 2562) (628)
การนำเสนอผลงานทางวิชาการของครู อาจารย์ รร.ตท. วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ (15 ส.ค. 2562) (607)
การฝึกกำลังพล รร.ตท.สปท. ตามแนวทางการฝึกบุคคลท่าเบื้องต้นของคู่มือการฝึกพระราชทาน วันที่ ๑๕ ส.ค.๖๒ (15 ส.ค. 2562) (591)
พิธีมอบทุนการศึกษา นักรบดิเรกสิน รัตนสิน ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๒ (14 ส.ค. 2562) (183)
พิธีประดับยศข้าราชการ วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๒ (13 ส.ค. 2562) (189)
พิธีทำบุญตักบาตร โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ ๘ ส.ค.๖๒ (08 ส.ค. 2562) (410)
กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๘ ส.ค.๖๒ (08 ส.ค. 2562) (1,738)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ ๗ ส.ค.๖๒ (07 ส.ค. 2562) (174)
พิธีวางพานพุ่มวันสถาปนา รร.จปร. วันที่ ๕ ส.ค.๖๒ (05 ส.ค. 2562) (464)
รร.ตท.ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนทหารจากวิทยาลัยทหารมาเลเซีย (RMC) เมื่อ วันที่ ๓ ส.ค.๖๒ (03 ส.ค. 2562) (508)
กิจกรรมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ณ ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๑ ส.ค.๖๒ (01 ส.ค. 2562) (1,339)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ (25 ก.ค. 2562) (1,341)
รร.ตท.จัดกิจกรรมเตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๒ (24 ก.ค. 2562) (744)
พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๒ (24 ก.ค. 2562) (298)
พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๑๑ ก.ค.๖๒ (11 ก.ค. 2562) (258)
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ (10 ก.ค. 2562) (151)
ประดับยศ ข้าราชการ วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ (05 ก.ค. 2562) (689)
พิธีทำบุญกองสนับสนุน วันที่ ๔ ก.ค.๖๒ (04 ก.ค. 2562) (388)
บันทึกเทปถวายพระพร ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ (27 มิ.ย. 2562) (373)
ซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรมปั่นปีนเขา เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ (26 มิ.ย. 2562) (335)
ข้าราชการรายงานตัวเข้าหน่วย วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ (21 มิ.ย. 2562) (353)
พิธีประดับยศข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ (21 มิ.ย. 2562) (338)
สำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรมปั่นปีนเขา ๒๑ มิ.ย.๖๒ (21 มิ.ย. 2562) (900)
การฝึกกำลังพล รร.ตท.สปท. ท่าฝึกเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ (20 มิ.ย. 2562) (195)
ประดับยศข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๒ (18 มิ.ย. 2562) (336)
ซ้อมแผนอุทกภัย ร้อย บร. เมื่อวันที่ ๑๓ มิ.ย.๖๒ (13 มิ.ย. 2562) (143)
ทดสอบร่างกายข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ (12 มิ.ย. 2562) (169)
โครงการ เตรียมทหารร่วมใจ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๒ (07 มิ.ย. 2562) (167)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ (03 มิ.ย. 2562) (338)
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระราชินี วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ (31 พ.ค. 2562) (189)
พิธีมอบทุนการศึกษา ชมรมแม่บ้าน รร.ตท. ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ (29 พ.ค. 2562) (169)
สำรวจเส้นทาง ปั่นจักรยาน วันที่ ๒๙ พ.ค.๖๒ (29 พ.ค. 2562) (165)
งานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ รร.ตท. วันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๒ (28 พ.ค. 2562) (264)
ปั่นจักรยาน ผบ.รร.ตท. กับ คณะสี TOA วันที่ ๒๖ พ.ค.๖๒ (26 พ.ค. 2562) (471)
กิจกรรมจิตอาสา วัดพระโต บ้านนา วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๒ (24 พ.ค. 2562) (161)
ภาพถวายน้ำให้กับ วัดศรีกะอาง วันที่ ๒๔ พ.ค.๖๒ (24 พ.ค. 2562) (149)
งานบันทึกเทป ททบ.5 วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ (23 พ.ค. 2562) (167)
ถวายพระพรฯ รพ.จุฬาฯ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๒ (23 พ.ค. 2562) (182)
งานมหรสพสมโภช ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จ.นครนายก วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒ (22 พ.ค. 2562) (157)
คณะ นนร.สหรัฐ เข้าพบ รอง เสธ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ (21 พ.ค. 2562) (622)
การชี้แจงกิจกรรมชมรม เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ (21 พ.ค. 2562) (1,041)
วันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๒ (19 พ.ค. 2562) (1,332)
วันอาภากร เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ (17 พ.ค. 2562) (524)
การฝึกท่าพระราชทาน ให้กับข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ (16 พ.ค. 2562) (159)
พิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ (16 พ.ค. 2562) (260)
รอง ผบ.รร.ตท.(๒), เสธ.รร.ตท. ได้ตรวจสอบการฝึกและร่วมรับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.ตท.สปท. ณ ลาน พัน.นร. กรม นร.ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ (16 พ.ค. 2562) (542)
กองพลศึกษา ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ (15 พ.ค. 2562) (476)
กองวิชาทหาร ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ (15 พ.ค. 2562) (554)
ส่วนการศึกษา ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ (13 พ.ค. 2562) (289)
ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒ (10 พ.ค. 2562) (221)
เสธ.รร.ตท. พบ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค.๖๒ (10 พ.ค. 2562) (220)
การทดสอบร่างกายข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๑ พ.ค.๖๒ (01 พ.ค. 2562) (197)
รอง ผบ.รร.ตท.(๒) เป็นประธาน การตรวจสอบระบบ Cashless และระบบบันทึกเวลาเรียน ฝึก และทำกิจกรรม ของ นตท. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๒ (23 เม.ย. 2562) (711)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง รร.ตท. กับ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๗ มี.ค.๖๒ (25 มี.ค. 2562) (377)
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนฤดูร้อน เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๒ (25 มี.ค. 2562) (264)
คณะรองผู้บัญชาการ ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๐ มี.ค ๖๒ (20 มี.ค. 2562) (576)
พิธีปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ (15 มี.ค. 2562) (1,348)
พิธีเปิดการฝึกข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ (11 มี.ค. 2562) (760)
กิจกรรม Bike.SCB เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๒ (09 มี.ค. 2562) (575)
ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธีประดับยศข้าราชการ เมื่อวันที่ ๑ มี.ค.๖๒ (01 มี.ค. 2562) (189)
การแข่งขันกีฬาประเพณี ยุพราช - เตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (12 ก.พ. 2562) (1,328)
รับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒ (06 ก.พ. 2562) (575)
งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ (25 ม.ค. 2562) (585)
งานวันเด็ก บก.ทท. วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ (12 ม.ค. 2562) (1,557)
วันเด็กแห่งชาติ ณ รร.ตท. วันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ (12 ม.ค. 2562) (2,645)
จว.นย.จัดกิจกรรมสันทราการกระโดดหอสูงให้กับหัวหน้าส่วนราชการ จว.นย. ณ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๖๑ (19 ธ.ค. 2561) (887)
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๖๑ (05 ธ.ค. 2561) (690)
ผบ.ทสส. มอบนโยบายของผู้บังคับบัญชา การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทของกองทัพในการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลให้กับข้าราชการและนตท. เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค.๖๑ ณ รร.ตท. (03 ธ.ค. 2561) (1,476)
พิธีรับสิ่งของพระราชทาน กิจกรรมอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๑ ณ สนามศุภชลาศัย (01 ธ.ค. 2561) (2,072)
คณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ผบช.ตรวจเยี่ยม รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๑ (21 พ.ย. 2561) (501)
รร.ตท.ร่วมงานเดินวิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน ณ รร.จปร. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๑ (04 พ.ย. 2561) (836)
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม รร.ตท.วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ (24 ต.ค. 2561) (1,189)
รร.ตท.ร่วมงานจุดเทียนถวายพร ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ (23 ต.ค. 2561) (655)
ทดสอบร่างกาย น.สัญญาบัตร วันที่ ๙ ต.ค.๖๑ (09 ต.ค. 2561) (749)
คณาจารย์และ นร.RMC. วันที่ ๘ ต.ค. ๖๑ (08 ต.ค. 2561) (2,032)
ประดับเครื่องหมาย พันเอก(พิเศษ) วันที่ ๒ ต.ค. ๖๑ (02 ต.ค. 2561) (614)
บรรยายจิตรอาสา 9๙๐๔ วันที่ ๔ ก.ย. ๖๑ (04 ก.ย. 2561) (514)
ผู้การกรม นร.และคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๔ ก.ย. ๖๑ (04 ก.ย. 2561) (881)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ ส.ค. ๖๑ (10 ส.ค. 2561) (501)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๙ ส.ค.๖๑ (09 ส.ค. 2561) (771)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๑ วันนที่ ๘ ส.ค. ๖๑ (08 ส.ค. 2561) (764)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อแม่ของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ ๗ - ๘ ส.ค. ๖๑ (07 ส.ค. 2561) (781)
ภาพ พิธีเปิดโครงการความร่วมมือ รร.ตท .กับ ธ.กรุงไทย ๓ ส.ค.๖๑ (03 ส.ค. 2561) (1,729)
พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตท.สปท. (12 มิ.ย. 2561) (2,655)
ภาพภาระกิจ รร.ตท. รับคณะดำเนินงานด้านสวัสดิการ (26 เม.ย. 2561) (1,420)
ผบ.รร.ต.ท.ตรวจเยี่ยมกรมนักเรียนเตรียมทหาร วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ (19 เม.ย. 2561) (1,166)
ผบ.รร.ต.ท.ตรวจเยี่ยมส่วนการศึกษา รร.ตท. วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ (19 เม.ย. 2561) (1,033)
ผบ.รร.ต.ท.ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ รร.ตท. วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑ (19 เม.ย. 2561) (900)
ผบ.รร.ตท.ซักซ้อมทำสัญญา นตท.รุ่น ๖๑ (19 เม.ย. 2561) (1,877)
งานพิธีทำบุญพระสังฆทานเนื่องในวันสงกรานต์ รร.ตท. วันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๑ (10 เม.ย. 2561) (3,984)
ภาพ ผอ.กสป. วันที่ ๙ เม.ย. ๖๑ (09 เม.ย. 2561) (639)
งานจิตอาสา เมืองโบราณดงละคร วันที่ ๒ เม.ย. ๖๑ (02 เม.ย. 2561) (392)
ประชาคมหมู่บ้าน รร.ตท. วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ (23 มี.ค. 2561) (581)
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด ๒๓ มี.ค. ๖๑ (23 มี.ค. 2561) (667)
ประดับยศข้าราชการ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ (22 มี.ค. 2561) (666)
คณะจเรทหารตรวจบ้ารพักข้าราชการ รร.ตท. (20 มี.ค. 2561) (892)
สัมมนาเชิงวิชาการ PDCA วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑ (19 มี.ค. 2561) (472)
พิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ โครงการโรงเรียนเตรียมทหารสังคมไร้เงินสด 4.0 ระหว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม อัมพรพิสิฏฐ์ รร.ตท. (08 มี.ค. 2561) (635)
การแข่งขันกล์อฟประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 120 วัน พุธ ที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ สนามกอล์ฟ Royall Hills Golf-Resort-Spa (28 ก.พ. 2561) (1,225)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท. ประจำปี ๒๕๖๐ (22 ก.พ. 2561) (620)
รับมอบทุน พล.ร.อ สงัด ชลออยู่ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๑ (22 ก.พ. 2561) (649)
พนักงานและลูกจ้าง ทดสอบร่างกาย (15 ก.พ. 2561) (600)
คณะตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.ตท. (15 ก.พ. 2561) (483)
รอง.ผบ. ชี้แจงข้าราชการ วันที่ ๑๓ ก.พ. ๖๑ (13 ก.พ. 2561) (575)
ภาพ เต้นแอโรบิค วันที่ ๘ ก.พ ๖๑ (08 ก.พ. 2561) (342)
ต้อนรับคณะ จัสแม็ค วันที่ ๗ ก.พ. ๖๑ (07 ก.พ. 2561) (734)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของราชการ รร.ตท. วันที ๖ - ๘ กุมภาพันธ ๖๑ (06 ก.พ. 2561) (1,048)
รู้รัก สามัคคี ๖๐ ปี เตรียมทหาร ๒๙ ม.ค. ๖๑ (29 ม.ค. 2561) (8,605)
พิธีบวงสรวงศาลสองมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย (17 ม.ค. 2561) (531)
งานวันครู รร.ตท. (16 ม.ค. 2561) (787)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วันที่ ๑๒ ม.ค. ๖๑ (12 ม.ค. 2561) (537)
ผบ.รร.ตท. รับคณะ นตท. รุ่น ๑๑ (11 ม.ค. 2561) (1,074)
รอง ผบ.ทสส ๑ มาตรวจพิพิธภัณฑ์ เตรียมทหาร (08 ม.ค. 2561) (657)
สมาคมผู้ปกครอง นตท. มอบเงิน สมทบงานวันเด็ก (05 ม.ค. 2561) (469)
งานจิตอาสา ร่วมกับ อบต.ศรีกะอาง (03 ม.ค. 2561) (727)
การประชุมเวรรักษาการณ์ห้วงวันหยุดต่อเนื่อง (เทศกาลวันขึ้นปีใหม่) (22 ธ.ค. 2560) (619)
คณะทำงาน CCTV ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (20 ธ.ค. 2560) (630)
คณ พล.ท.กฤศมน นาคสุวรรณ์ เข้าตรวจเยี่ยม รร.ตท. (15 ธ.ค. 2560) (1,344)
ภาพ รับ - ส่ง หน้าที่ ผู้การกรม นร. (27 พ.ย. 2560) (1,064)
คณะติดตามกำกับดูและการดำเนินการด้านการศึกษา ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (17 พ.ย. 2560) (628)
พิธีประดับยศข้าราชการ ๑๗ พ.ย. ๖๐ (17 พ.ย. 2560) (754)
รอง ผบ.รร.ตท.เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ทรงเกี่ยวข้าว ณ รร.จปร. (16 พ.ย. 2560) (447)
รับคณะ ผบ.รร.นร.ฟิลิปปินส์ (13 พ.ย. 2560) (459)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๘ พ.ย. ๖๐ (08 พ.ย. 2560) (686)
งานสวดมนต์ประจำเดือน (07 พ.ย. 2560) (368)
ภาพ เดิน-วิ่ง มินิฮารฟ์ (07 พ.ย. 2560) (368)
งานประชุมสหกรณ์ รร.ตท (06 พ.ย. 2560) (705)
พิธีทำบุญ กพล.รร.ตท. (20 ต.ค. 2560) (505)
ผบ.รร.นรต. บรรยายพิเศษ เรื่อง วันตำรวจ (17 ต.ค. 2560) (617)
พิธีทอดกฐิน รร.ตท. ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร (15 ต.ค. 2560) (782)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ร.๙ (13 ต.ค. 2560) (657)
ผู้แทน ผบ.รร.ตท. เข้าร่วมพิธีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ณ จ.นครนายก (13 ต.ค. 2560) (639)
คณะ ผบ.รร.ตท.สปท. เข้าพบและแสดงความยินดี ผู้ว่าฯ จ.นครนายก (12 ต.ค. 2560) (691)
รอง ผบ.รร.ตท. ดูงานหน่วยทหาร จ.นครราชสีมา (11 ต.ค. 2560) (1,016)
พิธีทำบุญโรงเรียนเตรียมทหาร (06 ต.ค. 2560) (1,632)
พิธีรับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร (03 ต.ค. 2560) (2,386)
คณะ ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง รุ่น ๔ (โครงการขยายผลสู่ จว.นครนายก) มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม (28 ก.ย. 2560) (601)
ทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน รร.ตท. ๖๐ (15 ก.ย. 2560) (535)
งานเปิดบันทึกความทรงจำการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครนายก (11 ก.ย. 2560) (1,223)
ทำบุญกองวิชาทหาร (08 ก.ย. 2560) (547)
พิธีประดับยศข้าราชการ (07 ก.ย. 2560) (612)
ประดับยศ ข้าราชการ (22 ส.ค. 2560) (688)
ทดสอบร่างกาย น.ประทวน (22 ส.ค. 2560) (1,560)
การแข่งเรือใบบังคับวิทยุ (19 ส.ค. 2560) (900)
คณะนักศึกษาหลักสูตร รร.สธ.ทหารศรีลังกา เยี่ยมชม รร.ตท. ๑๘ ส.ค. ๖๐ (18 ส.ค. 2560) (654)
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รร.พิบูล วิทยาลัย ศึกษาดูงาน (18 ส.ค. 2560) (513)
ซ้อมดับเพลิง กองวิชาทหาร (16 ส.ค. 2560) (376)
เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน (16 ส.ค. 2560) (1,107)
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๐ (11 ส.ค. 2560) (516)
พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๐ (11 ส.ค. 2560) (866)
โครงการร่วมใจ ปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน ๗ และ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (07 ส.ค. 2560) (331)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดเกียรติ โรงเรียนเตียมทหารแชมส์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 16 (06 ส.ค. 2560) (972)
โครงการเตรียมทหารร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยเทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน (03 ส.ค. 2560) (1,220)
คณะพลเอกชัยชนะ นาคเกิด ตรวจเยี่ยมการฝึก (02 ส.ค. 2560) (740)
ผบ.รร.ตท.และคณะ ร่วมพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ (27 ก.ค. 2560) (706)
รร.ตท.ร่วมพิธีปิดกีฬากองกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๐ (26 ก.ค. 2560) (989)
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วันบุหัวแหวน เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ (25 ก.ค. 2560) (569)
คณะผู้บังคับบัญชาต้อนรับคณะมูลนิธิคลังสมอง เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ (24 ก.ค. 2560) (515)
คณะ สตง.ทท.ทบ. เยี่ยมชม รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๐ (24 ก.ค. 2560) (579)
รูปภาพ กิจกรรมรักการอ่าน และมหกรรมหนังสือ วันที่ ๒๔-๒๕ ก.ค.๖๐ (24 ก.ค. 2560) (659)
การแหล่เทศน์มหาชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ (20 ก.ค. 2560) (496)
กิจกรรมบรรยายพิเศษ ชีวิตดี๊ดี ชีวีสดใส ต้องห่างไกลยาเสพติด สมาธิบำบัดโรค (20 ก.ค. 2560) (1,165)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ (14 ก.ค. 2560) (3,766)
ผบ.รร.ตท. ร่วมบันทึกเทป ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค.๖๐ (13 ก.ค. 2560) (539)
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา (06 ก.ค. 2560) (542)
พิธีเวียนเทียน ณ วัดเขาคอก วันที่ ๖ ก.ค.๖๐ (06 ก.ค. 2560) (472)
คณะศิษย์เก่า นตท. รุ่น ๑๑ ร่วมปลูกต้นไม้ ณ รร.ตท. วันที่ ๓ ก.ค.๖๐ (03 ก.ค. 2560) (531)
วันต่อต้านยาเสพติดโลก รร.นครนายกวิทยาคม วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๐ (26 มิ.ย. 2560) (557)
พิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมแม่บ้าน รร.ตท. วันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐ (09 มิ.ย. 2560) (764)
บรรยายพิเศษ โดย หม่อมหลวง ปนัดา ดิศกุล วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๐ (05 มิ.ย. 2560) (597)
รับคณะรองเสธทหาร (๑) ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม บก.ทท. วันที่ ๒๕ พ.ค. ๖๐ (25 พ.ค. 2560) (1,443)
บรรยายพิเศษ รู้เท่าทันมหันทภัยโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดีย วันที่ ๒๔ พ.ค. ๖๐ (24 พ.ค. 2560) (983)
ประดับยศข้าราชการ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ (23 พ.ค. 2560) (951)
สปท. ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรม "โครงการเลือดสีเดียวกัน" ครั้งที่ ๕๑ วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ (23 พ.ค. 2560) (1,059)
รูปภาพ รับคณะ Rotc วันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๐ (22 พ.ค. 2560) (1,409)
บรรยายพิเศษ วันอาภากร วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๐ (19 พ.ค. 2560) (777)
วันอาภากรณ์ กองทัพเรือวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๐ (18 พ.ค. 2560) (843)
รับคณะ พล.อ. ชัยชนะ นาคเกิด ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม บก.ทท. วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๐ (17 พ.ค. 2560) (500)
คณะ สจว.รุ่นที่ ๔ เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ ๑๗ พ.ค. ๖๐ (17 พ.ค. 2560) (1,035)
คณะเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครนายก วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๐ (16 พ.ค. 2560) (463)
กวท. และ กพล. ชี้แจง นตท.ใหม่ วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๐ (16 พ.ค. 2560) (431)
กิจกรรมวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ รร.ตท.๖๐ วันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ (09 พ.ค. 2560) (422)
ขรก.และนตท. เวียนเทียน ณ วัดเขาคอก วันที่ ๙ พ.ค. ๖๐ (09 พ.ค. 2560) (766)
พิธีประดับยศข้าราชการสูงขึ้น ณ.ห้อง ผ.บ.วันที่ ๕ พ.ค. ๖๐ (05 พ.ค. 2560) (478)
พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิดตรวจเยี่ยมฝึกทหารใหม่ รร.จปร. ๔ พ.ค. ๖๐ (04 พ.ค. 2560) (632)
ซ้อมดับเพลิง วันที่ ๔ พ.ค. ๖๐ (04 พ.ค. 2560) (701)
อบรมการพัฒนาระบบราชการ วันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๐ (28 เม.ย. 2560) (440)
ปลดทหารกองประจำการ วันที่ ๒๘ เม.ษ. ๖๐ (28 เม.ย. 2560) (802)
รูปภาพ ทดสอบร่างกาย น.ประทวนวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๐ (26 เม.ย. 2560) (982)
รูปภาพ ทดสอบร่างกาย น.สัญญาบัตร วันที่ 25 เม.ย. 60 (25 เม.ย. 2560) (623)
พิธีปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน วันที่ ๕ เม.ย. ๖๐ (05 เม.ย. 2560) (854)
งานกอล์ฟโรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๐ (31 มี.ค. 2560) (1,710)
พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด ตรวจการฝึก ณ กองวิชาทหร รร.ตท. วันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๐ (30 มี.ค. 2560) (1,047)
งานสัมนาเหล่าทัพ ศยย ๒๗ - ๒๙ มีนาคม ๖๐ (29 มี.ค. 2560) (1,594)
พิธีมอบโล่แก่นายตำรวจปกครอง วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๐ (23 มี.ค. 2560) (1,114)
ข้าราชการยิงปืน วันที่ ๑๗ มี.ค. ๖๐ (17 มี.ค. 2560) (1,849)
การฝึกนายทหารประทวนผลัด ๒ วันที่ ๑๕ มี.ค.๖๐ (15 มี.ค. 2560) (1,612)
พิธีการฝึกอบรม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ รร.ตท. ประจำปี ๖๐ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๐ (13 มี.ค. 2560) (1,370)
ประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพ วันที่ ๕ มี.ค. ๖๐ (05 มี.ค. 2560) (1,336)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๕ มี.ค. ๖๐ (05 มี.ค. 2560) (808)
คณะกองแพทย์ จัดอบรมเรื่อง NCDs กำลังคุกคาม เราจะทำอย่างไร วันที่ ๒ มี.ค. ๖๐ (02 มี.ค. 2560) (628)
พิธีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๐ (27 ก.พ. 2560) (719)
คณะตวรจสวัสดิการ บก.ทท. วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๐ (20 ก.พ. 2560) (1,115)
รับคณะครุศาสตร์ ม.จุฬาฯ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๐ (10 ก.พ. 2560) (534)
ประดับยศข้าราชการ วันที่ ๙ ก.พ. ๖๐ (09 ก.พ. 2560) (550)
รร.ตท. ต้อนรับคณะฑูตประจำประเทศฝรั่งเศส วันที่ ๓ ก.พ.๖๐ (03 ก.พ. 2560) (1,525)
รร.นายเรืออากาศ ชี้แจง นตท.ชั้น 3 เหล่า ทอ. วันที่ ๒ ก.พ. ๖๐ (02 ก.พ. 2560) (559)
กิจกรรมออกกำลังกายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (01 ก.พ. 2560) (925)
ผบ.รร.ตท.เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา รร.ตท.และมอบโล่ข้าราชการดีเด่น วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๐ (30 ม.ค. 2560) (1,268)
รร.ตท.จัดงานเกียรติยศจักรดาว โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี (27 ม.ค. 2560) (5,785)
ผบ.รร.ตท.ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ณ บก.ทท.รร.ตท. ๒๐ ม.ค.๖๐ (20 ม.ค. 2560) (3,268)
รร.ตท.จัดพิธีบวงสรวงวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๐ (17 ม.ค. 2560) (736)
รร.ตท.จัดกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๐ (16 ม.ค. 2560) (1,316)
รร.ตท.ร่วมจัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ (14 ม.ค. 2560) (1,410)
รร.ตท.จัดงานวันเด็กประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ (14 ม.ค. 2560) (1,973)
เสธ.ทหาร และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.ตท. ๑๐ ม.ค. ๖๐ (10 ม.ค. 2560) (1,020)
กิจกรรมออกกำลังกายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (04 ม.ค. 2560) (1,173)
ผบ.รร.ตท.ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำวนวน ๘๙ รูป ณ บริเวณห้องอาคาร บก.ทท.รร.ตท. ๔ ม.ค. ๖๐ (04 ม.ค. 2560) (548)
ผบ.รร.ตท.ประดับยศข้าราชการ รร.ตท. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ๒๙ ธ.ค. ๕๙ (29 ธ.ค. 2559) (1,071)
รร.ตท.จัดพิธีตักบาตรปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๕๙ (29 ธ.ค. 2559) (1,005)
รับคณะเวียดนาม วันที่๑๙ ธันวาคม ๕๙ (19 ธ.ค. 2559) (945)
นายทหารรายงานตัว ๑๙ ธ.ค.๕๙ (19 ธ.ค. 2559) (444)
ผบ.รร.ตท.ประดับยศข้าราชการ ๑๙ ธ.ค.๕๙ (19 ธ.ค. 2559) (546)
ทดสอบร่างกาย น.ประทวน วันที่ ๗ ธ.ค. ๕๙ (17 ธ.ค. 2559) (395)
การสัมมนาจังหวัดกาญจนบุรีวันที่ ๑๔-๑๖ ธ.ค. ๕๙ (14 ธ.ค. 2559) (975)
ทดสอบร่างกาย น.สัญญาบัตร วันที่ ๖ ธ.ค. ๕๙ (06 ธ.ค. 2559) (436)
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ รร.ตท. วันที่ ๒ ธ.ค. ๕๙ (02 ธ.ค. 2559) (2,205)
บริจาคโลหิต ครั้งที่ ๕๐ วันที่ ๑ ธ.ค. ๕๙ (01 ธ.ค. 2559) (426)
กิจกรรมออกกำลังกายประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (30 พ.ย. 2559) (733)
ประดับยศข้าราชการ วันที่ ๙ พ.ย. ๕๙ (09 พ.ย. 2559) (398)
ผบ.รร.ตท.นำอนุศาสนาจารย์ และข้าราชการพร้อมครอบครัว ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน ณ วัดเขาคอก จังหวัดนครนายก ๙ พ.ย. ๕๙ (09 พ.ย. 2559) (392)
รอง ผบ.รร.ตท.ร่วมกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด "น้ำพระราชทาน" (09 พ.ย. 2559) (402)
ผบ.รร.ตท.ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ๙ พ.ย. ๕๙ (09 พ.ย. 2559) (450)
ผบ.รร.ตท. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมรับเสด็จ พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (09 พ.ย. 2559) (3,136)
พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนเตรียมทหาร (08 พ.ย. 2559) (10,327)
พิธีลงนามเอกสาร รับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กรม.นร. วันที่ ๑ พ.ย. ๕๙ (01 พ.ย. 2559) (1,036)
วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช พระบรมรูปทรงม้า วันที่ ๒๓ ต.ค.๕๙ (23 ต.ค. 2559) (453)
ข้าราชการ รร.ตท. ยืนไว้อาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (14 ต.ค. 2559) (463)
ผบ.รร.ตท.และคณะ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมบริเวรพระบรมมหาราชวัง (07 ต.ค. 2559) (412)
ผบ.รร.ตท. พบปะข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๔ ต.ค. ๕๙ (04 ต.ค. 2559) (384)
พิธีรับ - ส่ง หน้าที่ ผบ.รร.ตท. วันที่ 3 ต.ค. 59 (03 ต.ค. 2559) (634)
โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙ ๒๑ กันยายน ๕๙ (21 ก.ย. 2559) (574)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือราชฏร ๑๐ ก.ย. ๕๙ (10 ก.ย. 2559) (430)
การแข่งขัน R.C. RACING SAILING CHAMPIONSHIPS ๒๑ ส.ค. ๕๙ (21 ส.ค. 2559) (316)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ รร.ตท. แชมเปี้ยนชิบ ครั้งที่ ๑๕ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ -พระบรมราชินีนาถ ๒๐ - ๒๑ ส.ค. ๕๙ (20 ส.ค. 2559) (761)
โครงการตรวจสุขภาพ (16 ส.ค. 2559) (356)
เตรียมทหารร่วมใจสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้แม่แห่งแผ่นดินเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ ส.ค. ๕๙ (12 ส.ค. 2559) (341)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา (11 ส.ค. 2559) (363)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน รร.ตท. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๘ - ๙ ส.ค. ๕๙ (08 ส.ค. 2559) (374)
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา ๑๔ ก.ค. ๕๙ (14 ก.ค. 2559) (352)
กิจกรรมรักการอ่าน และมหกรรมหนังสือ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย. ๕๙ (20 มิ.ย. 2559) (400)
กิจกรรมวิชาการ รร.ตท. "การเตรียมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรใหม่ของ รร.ตท.สปท." ณ ห้อง บฑว.๑ สปท. ๑๒ พ.ค. ๕๙ (12 พ.ค. 2559) (368)
พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/๕๗ ๒๙ เม.ย. ๕๙ (29 เม.ย. 2559) (568)
กินกลางซอย งานประเพณีวันสงกรานต์ รร.ตท. (11 เม.ย. 2559) (354)
ขอต้อนรับ รองผบ.รร.ตท.สปท.และคณะด้วยความยินดี ๒๒ มี.ค. ๕๙ (22 มี.ค. 2559) (412)
พิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด ๑๔ - ๒๕ มี.ค. ๕๙ (14 มี.ค. 2559) (399)
พิธีมุทิตาจิต อดีตผู้บังคับบัญชา และอาจารย์ ๒๗ ม.ค. ๕๙ (27 ม.ค. 2559) (418)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ 4 ธ.ค.58 (04 ธ.ค. 2558) (550)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน วันที่ 2-3 ธ.ค.58 (02 ธ.ค. 2558) (455)
พิธีทำบุญโรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 5 พ.ย.58 (05 พ.ย. 2558) (389)
พิธีวางพวงมาลา รร.จปร. และ รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.58 (23 ต.ค. 2558) (513)
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะ ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 15 ต.ค.58 (15 ต.ค. 2558) (439)
พิธีอำลาชีวิตราชการ ของข้าราชการเกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการ วันที่ 24 ก.ย.58 (24 ก.ย. 2558) (479)
งานแข่งเรือใบบังคับวิทยุ วันที่ 22 ส.ค.58 (22 ส.ค. 2558) (564)
การแสดงเพลงทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 20 ส.ค. 58 (20 ส.ค. 2558) (427)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ รร.ตท. แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 14 วันที่ 14 - 16 ส.ค. 58 (14 ส.ค. 2558) (453)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อแม่ของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ 10-11 ส.ค.58 (10 ส.ค. 2558) (693)
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาศวันเข้าพรรษา วันที่ 20 ก.ค. 58 (20 ก.ค. 2558) (493)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2558 วันที่ 3 ก.ค. 58 (03 ก.ค. 2558) (628)
ห้องสมุด ปันกันอ่าน วันที่ 3 ก.ค.58 (03 ก.ค. 2558) (377)
พิธีไหวัครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 ก.ค.58 (02 ก.ค. 2558) (396)
กิจกรรมรักการอ่าน และมหกรรมหนังสือ วันที่ 22-23 มิ.ย.58 (22 มิ.ย. 2558) (359)
วันผู้ปกครองเยี่ยม นตท. ใหม่ รุ่นที่59 วันที่ 7 มิ.ย.58 (07 มิ.ย. 2558) (483)
พิธีเปิดกิจกรรม แอโรบิค ต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 6 พ.ค.58 (06 พ.ค. 2558) (468)
พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่นที่ ๑/๕๖ วันที่ 30 เม.ย.58 (30 เม.ย. 2558) (376)
โครงการบรรพชา นักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษามหาราชา (01 เม.ย. 2558) (305)
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 มี.ค.58 (30 มี.ค. 2558) (395)
พิธีปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี 2558 วันที่ 27 มี.ค.58 (27 มี.ค. 2558) (621)
การฝึกอบรมข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2558 วันที่ 9 มี.ค.58 (09 มี.ค. 2558) (433)
น.สัญญาบัตร และ น.ประทวนฝึกอบรม ประจำปี 2558 วันที่ 9-12 และ 16-19 มี.ค.58 (09 มี.ค. 2558) (371)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลการศึกษา นตท. ชั้นปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 ก.พ.58 (24 ก.พ. 2558) (384)
งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2558 วันที่ 27 ม.ค.58 (27 ม.ค. 2558) (1,245)
พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง เป็นประธานการเปิดพิพิธภัณฑ์ตำรวจกลางแจ้ง ณ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒ ส.ค.๕๘ (20 ม.ค. 2558) (897)
รร.ตท.จัดกิจกรรมวันครู เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 58 (16 ม.ค. 2558) (314)
วันเด็กแห่งชาติ ปี 58 ณ รร.ตท. วันที่ 10 ม.ค.58 (10 ม.ค. 2558) (328)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ 3 ธ.ค.57 (03 ธ.ค. 2557) (1,041)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน วันที่ 1-2 ธ.ค.57 (02 ธ.ค. 2557) (1,166)
รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 28 พ.ย. 57 (28 พ.ย. 2557) (1,087)
คณะ Cobra Gold ตรวจสถานที่ รร.ตท. วันที่ 11 พ.ย.57 (11 พ.ย. 2557) (1,922)
ผบ.กรม.นร.รร.ตท.สักการะสิ่งศักสิทธ์ วันที่ 31 ต.ค.57 (31 ต.ค. 2557) (1,704)
สปท.ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ "โครงการเลือดสีเดียวกัน" ครั้งที่ 35 วันที่ 30 ต.ค.57 (30 ต.ค. 2557) (1,395)
คณะทำงานคอบบร้าโกลด์ เยื่ยมชม รร.ตท. วันที่ 29 ต.ค.57 (29 ต.ค. 2557) (1,383)
พิธีทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์ กรม.นร. รร.ตท. วันที่ 24 ต.ค.57 (24 ต.ค. 2557) (1,838)
พิธีวางพวงมาลา รร.จปร. และ รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.57 (23 ต.ค. 2557) (2,405)
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 23 ต.ค.57 (23 ต.ค. 2557) (1,333)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.57 (23 ต.ค. 2557) (2,100)
พิธีปิดหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ข้าราชการกรมศุลกากร รุ่นที่ 2/57 วันที่ 21 ต.ค.57 (21 ต.ค. 2557) (2,735)
รับคณะเตรียมการฝึกคอบบร้าโกล์ วันที่ 20 ต.ค.57 (20 ต.ค. 2557) (2,094)
ภาพงานกฐิน รร.ตท ณ.วัดทองย้อย วันที่ 17 ต.ค.57 (17 ต.ค. 2557) (2,357)
การทดสอบร่างกายนายทหารชั้นประทวน วันที่ 16 ต.ค.57 (16 ต.ค. 2557) (2,032)
น.สัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย วันที่ 15 ต.ค.57 (15 ต.ค. 2557) (2,692)
รอง ผบ.ทสส. ตรวจเยื่ยม รร.ตท. วันที่ 14 ต.ค.57 (14 ต.ค. 2557) (2,544)
ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 10 ต.ค.57 (10 ต.ค. 2557) (2,549)
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.ตท. วันที่ 2 ต.ค.57 (02 ต.ค. 2557) (4,607)
พิธีอำลาชีวิตข้าราชการของข้าราชการเกษียณอายุราชการและผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กห. วันที่ 1 ต.ค. 57 (01 ต.ค. 2557) (1,802)
ผบ.รร.ตท. ทอดผ้าป่า วันที่ 18 ก.ย.57 (18 ก.ย. 2557) (2,312)
พิธีมอบทุนการศึกษา นตท. และบุตรข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2557 วันที่ 18 ก.ย.57 (18 ก.ย. 2557) (3,363)
พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน วันที่ 10 ก.ย.57 (10 ก.ย. 2557) (5,189)
ทำบุญตักบาตรประจำเดือน วันที่ 2 ก.ย.57 (02 ก.ย. 2557) (2,314)
รอง จก.ขว.ทหาร บูรไนฯ และ คณะ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป ณ รร.ตท. วันที่ 27 ส.ค. 57 (27 ส.ค. 2557) (2,227)
บรรยายยุทธศาสตร์การป้องกันของ สปจ. วันที่ 21 ส.ค.57 (21 ส.ค. 2557) (1,740)
งานแข่งเรือใบบังคับวิทยุ วันที่ 17 ส.ค.57 (17 ส.ค. 2557) (2,340)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ รร.ตท. แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 วันที่ 16 - 17 ส.ค. 57 (16 ส.ค. 2557) (3,734)
งานบริจาคโลหิต วันที่ 14 ส.ค.57 (14 ส.ค. 2557) (2,380)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อแม่ของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ 5 - 6 ส.ค.57 (05 ส.ค. 2557) (4,186)
โครงการเตรียมทหารร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยเทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน 4 ส.ค. 57 (04 ส.ค. 2557) (2,403)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 25 ก.ค. 57 (29 ก.ค. 2557) (1,984)
พิธีประดับยศข้าราชการ วันที่ 28 ก.ค. 57 (28 ก.ค. 2557) (1,792)
การสาธิตแหล่เทศน์มหาชาติ วันที่ 17 ก.ค. 57 (17 ก.ค. 2557) (1,463)
ผบ.รร.ตท. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 16 ก.ค. 57 (16 ก.ค. 2557) (1,567)
พิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ รร.ตท. และเวียนเทียน ณ วัดรางตะเคียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 8 ก.ค.57 (08 ก.ค. 2557) (2,897)
งานวิ่ง 5 ก.ม. รร.ตท. วันที่ 2 ก.ค.57 (02 ก.ค. 2557) (5,560)
งานทำบุญตักรบาตรประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 1 ก.ค. 57 (01 ก.ค. 2557) (2,272)
พิธีประดับยศข้าราชการ 30.มิ.ย.57 (30 มิ.ย. 2557) (2,398)
การแข่งขันม้าการกุศลโรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 29 มิ.ย. 57 (29 มิ.ย. 2557) (2,051)
พิธีปิด รร.ตท. ลดอ้วนลดพุง ครั้งที่ 2 วันที่ 24 มิ.ย. 57 (24 มิ.ย. 2557) (1,971)
กิจกรรมรักการอ่าน มหกรรมหนังสือ วันที่ 23 - 24 มิ.ย.57 (23 มิ.ย. 2557) (3,733)
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหาราชา ครั้งที่ ๓๓ วันที่ 12 มิ.ย. 57 (12 มิ.ย. 2557) (4,419)
วันสถาปณาสมาคมแม่บ้าน รร.ตท. วันที่ 9 มิ.ย.57 (09 มิ.ย. 2557) (4,857)
งานเลี้ยงส่งนักเรียนสหรัฐฯ วันที่ 5 มิ.ย. 57 (05 มิ.ย. 2557) (5,064)
ผบ.รร.ตท.รับคณะนักเรียนนายร้อยสหรัฐฯ วันที่ 23 พ.ค. 57 (23 พ.ค. 2557) (4,832)
โครงการบูรณาการ วันที่ 20 พ.ค. 57 (20 พ.ค. 2557) (4,150)
วันอาภากร วันที่ 19พ.ค.57 (19 พ.ค. 2557) (4,245)
ผบ.รร.ตท. นำ ข้าราชการ และ นตท. เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดรางตะเคียน วันที่ 13 พ.ค.57 (13 พ.ค. 2557) (4,618)
ผบ.ทสส. เยี่ยม รร.ตท. วันที่ 8 พ.ค.57 (08 พ.ค. 2557) (4,877)
น.สัญญาบัตร และ น.ประทวนทดสอบร่างกาย วันที่ 6-7 พ.ค.57 (06 พ.ค. 2557) (4,844)
โรงเรียนดาวนายร้อย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รร.ตท. วันที่ 25 เม.ย.57 (25 เม.ย. 2557) (4,331)
จเรทหาร ตรวจเยี่ยม รร.ตท.วันที่ 21-23 เม.ย.57 (21 เม.ย. 2557) (4,910)
พิธีลาสิกขา นตท. ณ.วัดป่าศรีถาวรนิมิต วันที่ 10 เม.ย.57 (10 เม.ย. 2557) (4,651)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 วันที่ 3 เม.ย.57 (03 เม.ย. 2557) (4,825)
โครงการบรรพชา นักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหาราชา ณ.วัดป่าศรีถาวรนิมิต วันที่ 2 - 10 เม.ย.57 (02 เม.ย. 2557) (5,232)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 (02 เม.ย. 2557) (4,258)
การแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 (02 เม.ย. 2557) (4,547)
น.สัญญาบัตร และ น.ประทวนฝึกยิงปืน ประจำปี 2557 วันที่ 17-20 มี.ค.57 (17 มี.ค. 2557) (4,566)
พิธีเปิดค่ายเยาวชน วันที่ 17 มี.ค. 57 (17 มี.ค. 2557) (4,212)
น.สัญญาบัตร ฝึกประจำปี 2557 วันที่ 12-13 มี.ค.57 (12 มี.ค. 2557) (4,028)
ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน วันที่ 4 มี.ค.57 (04 มี.ค. 2557) (4,963)
งานจักรดาวอาลัย วันที่ 25 ก.พ.57 (25 ก.พ. 2557) (4,345)
โครงการลดพุง รร.ตท. วันที่ 18 ก.พ. 57 (18 ก.พ. 2557) (4,322)
นายทหารชั้นสัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย วันที่ 18 ก.พ. 57 (18 ก.พ. 2557) (5,006)
ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 17 ก.พ.57 (17 ก.พ. 2557) (4,994)
พิธีทำบุญตักบาตรเสริมชะตาประเทศไทย วันที่ 3 ก.พ.57 (03 ก.พ. 2557) (4,696)
งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2557 วันที่ 27 ม.ค.57 (27 ม.ค. 2557) (7,758)
โครงการหนังสือเพื่อน้อง วันที่ 27 ม.ค.57 (27 ม.ค. 2557) (4,157)
งานวันครู รร.ตท. 16 ม.ค.57 (16 ม.ค. 2557) (4,327)
งานวันเด็ก รร.ตท. และ บก.ทท. วันที่ 11 ม.ค.57 (11 ม.ค. 2557) (6,789)
ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหลวง วันที่ 5 ธ.ค. 56 (05 ธ.ค. 2556) (4,762)
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 3 ธ.ค. 56 (03 ธ.ค. 2556) (4,881)
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช วันที่ 2 ธ.ค.56 (02 ธ.ค. 2556) (4,849)
พิธีถวายพระพร ณ บก.กองทัพไทย วันที่ 2 ธ.ค. 56 (02 ธ.ค. 2556) (4,816)
พิธีบวงสรวง วันกองทัพเรือ วันที่ 20 พ.ย.56 (20 พ.ย. 2556) (4,441)
พิธีประดับยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 8 พ.ย.56 (08 พ.ย. 2556) (5,364)
งานกฐิน วัดรางตะเคียน วันที่ 8พ.ย.56 (07 พ.ย. 2556) (5,073)
พิธีตักบาตร ประจำเดือน พฤศจิกายน วันที่ 5 พ.ย. 56 (05 พ.ย. 2556) (5,022)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.56 (23 ต.ค. 2556) (5,249)
นายทหารสัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย 22 ต.ค.56 (22 ต.ค. 2556) (5,034)
ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 16 ต.ค. 56 (16 ต.ค. 2556) (4,800)
พิธีทำบุญตักบาตร รร.ตท. (08 ต.ค. 2556) (4,917)
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.รร.ตท (02 ต.ค. 2556) (5,304)
พิธีอำลาชีวิตราชการของข้าราชการ เกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด วันที่ 18 ก.ย.56 (18 ก.ย. 2556) (4,373)
อบรมคอมพิวเตอร์ให้กับข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 10 - 12 ก.ย.56 (10 ก.ย. 2556) (4,749)
พิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือน วันที่ 3 ก.ย.56 (03 ก.ย. 2556) (4,213)
ผบ.ทสส. เลี้ยงบำรุงขวัญข้าราชการ และ นตท. วันที่ 26 ส.ค.56 (26 ส.ค. 2556) (4,655)
เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน วันที่ 24 ส.ค.56 (24 ส.ค. 2556) (4,731)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ รร.ตท. แชมเปี้ยนชิพ วันที่ 17 - 18 ส.ค.56 (17 ส.ค. 2556) (4,664)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล วันที่ 14 ส.ค.56 (14 ส.ค. 2556) (4,075)
บรรยายเรื่องสุขภาพ โดย ผอ.กพบ.ฯ วันที่ 14 ส.ค.56 (14 ส.ค. 2556) (3,923)
พิธีวางพานพุ่ม ณ บก.ทท วันที่ 7 ส.ค.56 (07 ส.ค. 2556) (3,990)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 6 ส.ค.56 (06 ส.ค. 2556) (4,073)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ 5-6 ส.ค.56 (05 ส.ค. 2556) (4,450)
ตรวจเยี่ยม นตท. ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคทะเล ประจำปี 2556 วันที่ 29 ก.ค. - 1 ส.ค.56 (29 ก.ค. 2556) (4,108)
การสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพจิต นตท. วันที่ 25 ก.ค.56 (25 ก.ค. 2556) (3,953)
นายทหารสัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย วันที่ 24 ก.ค.56 (24 ก.ค. 2556) (4,073)
พิธีถวายเทียนพรรษา วันที่ 18 ก.ค.56 (18 ก.ค. 2556) (3,999)
พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 16 ก.ค.56 (16 ก.ค. 2556) (4,634)
ข้าราชการ และ นตท. ร่วมนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระพราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 14 ก.ค.56 (14 ก.ค. 2556) (4,471)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รร.ตท. วันที่ 10 ก.ค.56 (10 ก.ค. 2556) (4,077)
บรรยายพิเศษ เรื่อง รู้ทันโรคหัวใจ ภัยใกล้ตัว วันที่ 10 ก.ค.56 (10 ก.ค. 2556) (3,996)
ข้าราชการและ นตท. วิ่ง 5 กม. วันที่ 9 ก.ค.56 (09 ก.ค. 2556) (4,994)
คณะ รร.ตท. คณะสมาคมผู้ปกครอง และคณะโอลิมปิกวิชาการ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 26 มิ.ย.56 (26 มิ.ย. 2556) (4,090)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 25 มิ.ย.56 (25 มิ.ย. 2556) (3,981)
กิจกรรมรักการอ่านและมหกรรมหนังสือ วันที่ 24 มิ.ย.56 (24 มิ.ย. 2556) (3,964)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 20 มิ.ย.56 (20 มิ.ย. 2556) (4,029)
ข้าราชการ และ นตท. ปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัน วันที่ 14 มิ.ย.56 (14 มิ.ย. 2556) (4,105)
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา มหาราชา วันที่ 12 มิ.ย.56 (12 มิ.ย. 2556) (3,977)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 10 มิ.ย.56 (10 มิ.ย. 2556) (4,118)
พิธีทำบุญตักบาตร ประจำเดือน วันที่ 4 มิ.ย.56 (04 มิ.ย. 2556) (3,982)
ทำสัญญา นตท. รุ่น 57 วันที่ 18 พ.ค.56 (18 พ.ค. 2556) (4,731)
ปฐมนิเทศผู้ปครอง และส่งตัว นตท. รุ่น 57 วันที่ 18 พ.ค.56 (18 พ.ค. 2556) (4,631)
พิธีบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพรฯ เนื่องในวันอาภากรณ์ วันที่ 17พ.ค.56 (17 พ.ค. 2556) (4,120)
ชี้แจงการทำสัญญา นตท. รุ่น 57 ณ รร.นอ. วันที่ 15 พ.ค.56 (15 พ.ค. 2556) (4,014)
พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 14พ.ค.56 (14 พ.ค. 2556) (3,960)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 2 พ.ค.56 (02 พ.ค. 2556) (3,895)
พีธีเปิดกิจกรรม แอโรบิค ต้านยาเสพติด "โครงการ รร.ตท. ร่วมใจเป็นพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติด" วันที่ 1 พ.ค.56 (01 พ.ค. 2556) (4,477)
บรรยายพิเศษ เรื่อง "การดำรงชีวิตและการปฏิบัติงานอย่างมีความสุข" โดย ดร.อาจองฯ วันที่ 30 เม.ย.56 (30 เม.ย. 2556) (3,934)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันธรรมสวนะ รร.ตท.สปท. วันที่ 25 เม.ย.56 (25 เม.ย. 2556) (3,990)
พิธีลาสิกขาบท นตท. วันที่ 11 เม.ย.56 (11 เม.ย. 2556) (4,427)
พิธีบรรพชา นตท. เฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา มหาราชา ณ วัดเขาคอก วันที่ 3 เม.ย.56 (03 เม.ย. 2556) (4,576)
พิธีรับมอบเรือกระเชียง โดย พล.ร.ท.มานิตย์ สูนนาดำ เจ้ากรมอู่ทหารเรือ วันที่ 19 มี.ค.56 (19 มี.ค. 2556) (4,135)
พิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน และผู้นำสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด วันที่ 18 มี.ค.56 (18 มี.ค. 2556) (4,025)
พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2556 วันที่ 11-15 มี.ค. 56 (13 มี.ค. 2556) (4,070)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 54 (04 มี.ค. 2556) (4,129)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 1 มี.ค.56 (01 มี.ค. 2556) (4,661)
ผบ.รร.ตท. เปิดโครงการ ลดอ้วน ลดพุง วันที่ 8 ก.พ.56 (08 ก.พ. 2556) (4,070)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 6 ก.พ.56 (06 ก.พ. 2556) (4,009)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 25 ม.ค.56 (25 ม.ค. 2556) (4,649)
งานเกียรติยศจักรดาว วันที่ 25 ม.ค.56 (25 ม.ค. 2556) (4,649)
พิธีบวงสรวงเนื่องในวันกองทัพไทย วันที่ 17 ม.ค.56 (17 ม.ค. 2556) (4,034)
วันครู รร.ตท. วันที่ 16 ม.ค.56 (16 ม.ค. 2556) (3,959)
วันเด็กแห่งชาติ ปี 56 ณ รร.ตท. วันที่ 12 ม.ค.56 (12 ม.ค. 2556) (4,525)
พิธีทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ วันที่ 27 ธ.ค.55 (27 ธ.ค. 2555) (4,505)
ผบ.รร.ตท. พบข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 27 ธ.ค.55 (27 ธ.ค. 2555) (4,036)
รร.ตท. พร้อมทั้ง นตท. ร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 15 ธ.ค.55 (15 ธ.ค. 2555) (4,025)
คณะ วปอ. ประเทศจีน เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 4 ธ.ค.55 (04 ธ.ค. 2555) (4,113)
โครงการร่วมใจปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน วันที่ 29-30 พ.ย.55 (29 พ.ย. 2555) (4,405)
พิธีบวงสรวง วันกองทัพเรือ วันที่ 20 พ.ย.55 (20 พ.ย. 2555) (3,981)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 16 พ.ย.55 (16 พ.ย. 2555) (4,069)
ผบ.รร.ตท. เเละคณะเดินสำรวจป่า วันที่ 14 พ.ย.55 (14 พ.ย. 2555) (4,081)
กฐินสามัคคี โรงเรียนเตรียมทหาร ณ วัดรางตะเคียน วันที่ 9 พ.ย.55 (09 พ.ย. 2555) (4,519)
พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 6 พ.ย.55 (06 พ.ย. 2555) (3,911)
ข้าราชการ รร.ตท. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ 24 - 25 ต.ค.55 (24 ต.ค. 2555) (4,041)
พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.55 (23 ต.ค. 2555) (4,060)
ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 12 ต.ค.55 (12 ต.ค. 2555) (4,584)
คณะทูตฝรั่งเศส เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 8 ต.ค.55 (08 ต.ค. 2555) (3,872)
คณะนักเรียนทหารออสเตรเลียเยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 8 ต.ต.55 (08 ต.ค. 2555) (3,982)
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.ตท. วันที่ 2 ต.ค.55 (02 ต.ค. 2555) (4,044)
พิธีอำลาชีวิตราชการของข้าราชการ และลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ และงานเลี้ยงอำลาชีวิตข้าราชการทหาร รร.ตท. วันที่ 28 ก.ย.55 (28 ก.ย. 2555) (4,634)
พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 25 ก.ย.55 (25 ก.ย. 2555) (4,595)
พิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2555 วันที่ 24 ก.ย.55 (24 ก.ย. 2555) (3,978)
พิธีลาสิขานักเรียนเตรียมทหาร ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร วันที่ 21 ก.ย.55 (21 ก.ย. 2555) (4,014)
พิธีบรรพชานักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต จ.นครนายก วันที่ 13 ก.ย.55 (13 ก.ย. 2555) (4,811)
อบรมความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร รร.ตท. ในห้วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วันที่ 7-11 ก.ย.55 (07 ก.ย. 2555) (4,486)
พิธีมอบทุนการศึกษา นตท. และบุตรข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2555 วันที่ 6 ก.ย.55 (06 ก.ย. 2555) (4,038)
บรรยายพิเศษเรื่อง หวาน มัน ดัน ใจ (กพบ.ฯ) วันที่ 4 ก.ย.55 (04 ก.ย. 2555) (3,943)
คณะจเรทหาร สรุปผลการตรวจ รร.ตท. วันที่ 28 ส.ค.55 (28 ส.ค. 2555) (3,870)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 24 ส.ค.55 (24 ส.ค. 2555) (3,956)
ข้าราชการ รร.ตท. และ นตท. เยี่ยมชม รร.สัตยาไส จ.ลพบุรี วันที่ 23 ส.ค.55 (23 ส.ค. 2555) (4,455)
การแข่งขันว่ายน้ำ รร.ตท. แชมเปี้ยนชิพ วันที 18 - 19 ส.ค.55 (18 ส.ค. 2555) (4,515)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ 9 - 10 ส.ค.55 (09 ส.ค. 2555) (4,701)
ผบ.รร.ตท. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บก.กองทัพไทย วันที่ 9 ส.ค.55 (09 ส.ค. 2555) (3,953)
กิจกรรม BIG CLEANING DAY วันที่ 8 ส.ค.55 (08 ส.ค. 2555) (3,886)
พิธีเปิดนิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 ส.ค.55 (08 ส.ค. 2555) (3,955)
สมเด็จพระเทพฯ ทรงดำนา ณ รร.จปร. วันที่ 1 ส.ค.55 (01 ส.ค. 2555) (3,980)
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา วันที่ 26 ก.ค.55 (26 ก.ค. 2555) (3,933)
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์" (24 ก.ค. 2555) (3,969)
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ "60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" วันที่ 23 ก.ค.55 (23 ก.ค. 2555) (3,932)
ประชุมเชิงปฏิบัตการ การสร้างความรู้ความเข้าใจระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการกำลังพลของ บก.ทท. และการสำรวจปริมาณงานและวิเคราะห์อัตรากำลังพล บก.ทท. (19 ก.ค. 2555) (3,908)
ผบ.สปท. เยี่ยมชม รร.ตท. และ วิ่ง 5 ก.ม. วันที่ 18 ก.ค.55 (18 ก.ค. 2555) (4,053)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 10 ก.ค.55 (10 ก.ค. 2555) (3,917)
บรรยายพิเศษ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย พ.ท.วันชนะ สวัสดี วันที่ 26 มิ.ย.55 (26 มิ.ย. 2555) (3,967)
รร.ตท. ต้อนรับคณะนายทหารและนักเรียนทหารสหรัฐ วันที่ 25 มิ.ย.55 (25 มิ.ย. 2555) (3,978)
ข้าราชการ และ นตท. ปฏิบัติธรรม ณ วัดอัมพวัณ จ.สิงห์บุรี วันที่ 16-19 มิ.ย.55 (19 มิ.ย. 2555) (3,971)
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 14 มิ.ย.55 (14 มิ.ย. 2555) (4,703)
กิจกรรมรักการอ่านและมหกรรมหนังสือ วันที่ 11-12 มิ.ย.55 (11 มิ.ย. 2555) (4,005)
พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 8 มิ.ย.55 (08 มิ.ย. 2555) (4,075)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 7 มิ.ย.55 (07 มิ.ย. 2555) (3,921)
พิธีประดับยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 31 พ.ค.55 (31 พ.ค. 2555) (4,135)
คณะ รอง เสธ.ทหาร ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 30 พ.ค.55 (30 พ.ค. 2555) (4,024)
บรรยายพิเศษ เรื่อง ยาเสพติด มหันตภัยร้าย ทำลายชาติ วันที่ 24 พ.ค.55 (24 พ.ค. 2555) (3,992)
คณะ รร.ตท. และคณะสมาคมผู้ปกครองเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 22 พ.ค.55 (22 พ.ค. 2555) (3,968)
ผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ใหม่ รุ่น 56 วันที่ 20 พ.ค.55 (20 พ.ค. 2555) (4,758)
พิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ วันที่ 18 พ.ค.55 (18 พ.ค. 2555) (4,030)
คณะ นตท. รุ่น 5 เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 18 พ.ค.55 (18 พ.ค. 2555) (4,510)
นายทหารสัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย วันที่ 16 พ.ค55 (16 พ.ค. 2555) (3,969)
พิธีทำบุญตักบาตร รร.ตท. 15 พ.ค.55 (15 พ.ค. 2555) (3,897)
คณะ วปอ.จีน เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 11 พ.ค. 55 (11 พ.ค. 2555) (4,500)
ทำสัญญา นตท. รุ่น 56 และปฐมนิเทศผู้ปกครอง รุ่น 56 29 เม.ย.55 (29 เม.ย. 2555) (4,854)
ประกาศผลสอบ รอบ 2 ณ รร.นอ. วันที่ 27 เม.ย. 55 (27 เม.ย. 2555) (3,947)
พิธีประดับยศข้าราชการ 20 เม.ย.55 (20 เม.ย. 2555) (3,943)
นายทหารสัญญาบัตรยิงปืน วันที่ 19-20 เม.ย. 55 (19 เม.ย. 2555) (3,885)
พิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ 11 เม.ย.55 (11 เม.ย. 2555) (4,401)
รร.ตท. ร่วมงานราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 9 เม.ย.55 (09 เม.ย. 2555) (4,505)
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รร.ตท., รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ 3 - 5 เม.ย55 (03 เม.ย. 2555) (4,024)
ผบ.รร.ตท. ร่วมพิธียกเสาพระธาตุเจดีย์ศรีนครนายก วัดบุหัวแหวน วันที่ ๒ เม.ย.๕๕ (02 เม.ย. 2555) (4,494)
พิธีเปิดงาน กาชาด สมาคมแม่บ้าน บก.ทท. วันที่ 30 มีค.55 (30 มี.ค. 2555) (3,980)
พิธีปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด (30 มี.ค. 2555) (3,887)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 27 มี.ค.55 (27 มี.ค. 2555) (3,926)
โครงการฟังธรรมวันมาฆบูชา วันที่ 6 มีนาคม 2555 (06 มี.ค. 2555) (3,982)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ข้าราชการ ลูกจ้าง รร.ตท. และแอไรบิคต้านยาเสพติด วันที่ 27 ก.พ.55 (27 ก.พ. 2555) (4,140)
งานจักรดาวอาลัย ปี 55 (23 ก.พ. 2555) (4,042)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. (22 ก.พ. 2555) (3,920)
นายทหารสัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย (21 ก.พ. 2555) (4,009)
การแข่งขันกีฬาประเพณี ยุพราช - เตรียมทหาร (13 ก.พ. 2555) (4,951)
ผบ.รร.ตท.เยี่ยมชม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ วันที่ 2 ก.พ.54 (02 ก.พ. 2555) (3,988)
พิธีมอบโล่ห์รางวัลบุคคลดีเด่น โรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2554 (31 ม.ค. 2555) (3,971)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนเตรียมทหาร (31 ม.ค. 2555) (3,985)
ภาพพิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวและงานวันคล้ายวันสถาปนาฯ ประจำปี 2555 (27 ม.ค. 2555) (5,823)
คณะนายร้อยสหรัฐอเมริกา เยี่ยมชม รร.ตท. (19 ม.ค. 2555) (4,430)
งานวันครู (16 ม.ค. 2555) (3,922)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 (14 ม.ค. 2555) (4,514)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. (13 ม.ค. 2555) (4,015)
ข้าราชการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ (29 ธ.ค. 2554) (4,022)
บรรยายพิเศษเรื่อง ปรัชญาและอุดมการณ์ของทหาร ตำรวจ พลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติ โดย พลโท สมหมาย วงษ์มาก (28 ธ.ค. 2554) (4,350)
คณะรอง ผบ.ทสส.เยี่ยมชม รร.ตท. (19 ธ.ค. 2554) (4,462)
กิจกรรม Big cleaning day รร.ตท. วันที่ 14 ธ.ค. 54 (14 ธ.ค. 2554) (3,871)
วันนิทรรศการวิชาการ รร.จปร. (08 ธ.ค. 2554) (3,982)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฎิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน (02 ธ.ค. 2554) (4,611)
นตท.ร่วมใจสามัคคีพัฒนาวัด เนื่องในโอกาส 5 ธันวามหาราช วันที่ 2 ธ.ค.54 (02 ธ.ค. 2554) (3,916)
ผบ.สปท.วิ่ง 5 กม. ณ รร.ตท.พร้อม นตท.วิ่ง 7.5 กม.วันที่ 30 พ.ย.54 (30 พ.ย. 2554) (4,464)
วันคล้ายวันสถาปนากองทัพเรือ วันที่ 18 พ.ย. 54 (18 พ.ย. 2554) (3,899)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 14 พ.ย. 54 (14 พ.ย. 2554) (3,915)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค. 54 (23 ต.ค. 2554) (3,906)
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม รร.ตท.วันที่ 18 ต.ค.54 (18 ต.ค. 2554) (4,012)
ชมรม จิตอาสา ช่วยเหลือน้ำท่วม จ. นครนายก วันที่ 15 ต.ค. 54 (15 ต.ค. 2554) (3,940)
บรรยายพิเศษ โดย แอนดรูว์ บิ๊กส์ รร.ตท. วันที่ 13 ต.ค. 54 (13 ต.ค. 2554) (3,933)
พิธีประดับเครื่องหมายเสริมสร้างความเป็นผู้นำของ นตท.ประจำภาคเรียนที่ 1 กรม นร.รร.ตท.สปท. วันที่ 12 ต.ค. 54 (12 ต.ค. 2554) (4,162)
ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ช่วยเหลือน้ำท่วม อ.องครักษ์ จ.นครนายก วันที่ 7 ต.ค. 54 (07 ต.ค. 2554) (4,009)
ผบ.รร.ตท.มอบโล่ห์แก่ข้าราชที่ได้รับการปรับย้าย วันที่ 5 ต.ค. 54 (05 ต.ค. 2554) (3,975)
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชาผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 5 ต.ค.54 (05 ต.ค. 2554) (4,522)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ประจำปี 54 วันที่ 27 ก.ย. 54 (27 ก.ย. 2554) (3,953)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 23 ก.ย. 54 (23 ก.ย. 2554) (3,944)
นิทรรศการ KM สัญจร สมท.รร.ตท. วันที่ 21- 23 ก.ย. 54 (23 ก.ย. 2554) (3,930)
การสัมมนา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและ การแก้ไขปัญหาการส่งกำลังบำรุงและการใช่จ่ายงบประมาณ รร.ตท. 15 ก.ย.54 (15 ก.ย. 2554) (3,917)
คณะ กพ.ทหาร ตรวจเยี่ยม 5 ส. รร.ตท. วันที่ 15 ก.ย. 54 (15 ก.ย. 2554) (3,892)
พิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 9 ก.ย. 54 (09 ก.ย. 2554) (3,916)
สำนักงานประกันคุณภาพ รร.ตท. เข้าร่วมชมงานนิทรรศการการจัดการความรู้ ของกองทัพเรือประจำปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๔ (29 ส.ค. 2554) (4,330)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 25 ส.ค. 54 (25 ส.ค. 2554) (3,886)
พิธีมอบเหรียญ 2 พระองค์ วันที่ 11 , 25 ส.ค. 54 (25 ส.ค. 2554) (3,930)
การจัดการความรู้ของ รร.ตท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่องแนวทางการพัฒนา นตท.เป็นรายบุคคล (22 ส.ค. 2554) (4,449)
นิทรรศการ KM บก.ทท วันที่ 17 ส.ค. 54 (17 ส.ค. 2554) (3,908)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ 11 - 12 ส.ค. 54 (12 ส.ค. 2554) (4,001)
ผบ.สปท.เยี่ยม กวท.ฯ และ สกศ.ฯ วันที่ 11 ส.ค. 54 (11 ส.ค. 2554) (3,906)
ผบ.รร.ตท.รับเสด็จสมเด็จพระเทพ ฯ ณ รร.จปร. ( ทรงดำนา ) วันที่ 9 ส.ค. 54 (09 ส.ค. 2554) (4,049)
งานเลี้ยงอำลาคณะนักเรียนสหรัฐอเมริกา วันที่ 29 ก.ค.54 (29 ก.ค. 2554) (3,953)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 26 กรกฎาคม 54 (26 ก.ค. 2554) (4,042)
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท.ประจำปีการศีกษา 2554 (09 มิ.ย. 2554) (5,043)
ผบ.สปท.เปิดกิจกรรม เเอโรบิค ต้านยาเสพติด โครงการ รร.ตท. (24 พ.ค. 2554) (4,910)
ข้าราชการ รร.ตท. ทดสอบร่างกาย (20 พ.ค. 2554) (4,257)
พีธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 พ.ค. 2554) (4,445)
ทำสัญญา และ การปฐมนิเทศผู้ปกครอง นตท. รุ่นที่ 55 ประจำปีการศึกษา 54 วันที่ 1 พ.ค. 54 (01 พ.ค. 2554) (6,523)
คณะ รอง สจร.ทหาร ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 27 เม.ย. 54 (27 เม.ย. 2554) (4,724)
ภาพการทดสอบร่างกาย นายทหารสัญญาชั้นบัตร วิ่งทดสอบร่างกาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร (20 เม.ย. 2554) (4,870)
พิธีลาสิกขา การบรรพชา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร (02 เม.ย. 2554) (4,755)
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภาเยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 30 มี.ค. 54 (30 มี.ค. 2554) (4,764)
การบรรพชา เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิตร วันที่ 24 มี.ค. 54 (24 มี.ค. 2554) (4,990)
พิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อนและผู้นำสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด ประจำปี 2554 วันที่ 16 มี.ค. 54 (16 มี.ค. 2554) (5,019)
รอง ผบ.รร.ตท. (2) ตรวจบ้านพักนายทหารและนายทหารชั้นประทวน วันที่ 3 มี.ค.54 (03 มี.ค. 2554) (4,977)
นายทหารสัญญาบัตรฝึกอบรมข้าราชการ ประจำปี 2554 วันที่ 28 ก.พ. - 2 มี.ค. 54 (28 ก.พ. 2554) (3,950)
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน ทดสอบร่างกาย วันที่ 23-24 ก.พ. 54 (23 ก.พ. 2554) (4,702)
งานเกียรติยศจักรดาว รร.ตท. ปี 54 ( พิธีวางพานพุ่ม ) วันที่ 27 ม.ค.54 (27 ม.ค. 2554) (5,569)
พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีและเกียรติยศจักรดาว ( พิธีมอบรางวัล)รร.ตท. ปี 54 (27 ม.ค. 2554) (5,439)
พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสรณ์สถาน รร.ตท. วันที่ 27 ม.ค.54 (27 ม.ค. 2554) (4,924)
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ (08 ม.ค. 2554) (5,436)
ข้าราชการและนตท.ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๔ (27 ธ.ค. 2553) (4,809)
งานเลี้ยงปีใหม่ นายทหารสัญญาบัตร วันที่ 27 ธ.ค. 53 (27 ธ.ค. 2553) (4,804)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. 24 ธ.ค. 53 (24 ธ.ค. 2553) (4,269)
ข้าราชการ รร. ตท.และ ผบ.รร.ตท. อวยพรปีใหม่ 2554 อดีต ผบ.รร.ตท วันที่ 20 ธ.ค.53 (20 ธ.ค. 2553) (4,483)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานจัดทำหลักสูตร รร.ตท. ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๐ (14 ธ.ค. 2553) (4,816)
กีฬาเตรียมทหาร - เตรียมอุดม วันที่ 9 ธ.ค.53 (09 ธ.ค. 2553) (5,892)
นตท.ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธ.ค. 53 (05 ธ.ค. 2553) (4,982)
บันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพร ณ ททบ.5 (04 ธ.ค. 2553) (4,897)
พิธีปฏิบัติธรรม "โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อพ่อของแผ่นดิน " วันที่ 3 ธ.ค. 53 (03 ธ.ค. 2553) (5,639)
พิธีประดิษฐานพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ วันที่ 3 ธ.ค. 53 (03 ธ.ค. 2553) (3,955)
พิธีรับเหรียญ 2 พระองค์ วันที่ 3 ธ.ค. 53 (03 ธ.ค. 2553) (4,868)
พิธีอันเชิญพระพุทธรูป พระพุทธกาญพิเษกเอกกนพรัตน์ ประดิษฐาน ณ ที่ตั้ง รร.ตท.วันที่ 2 ธ.ค. 53 (02 ธ.ค. 2553) (4,456)
คณะวิจัยกระบวนการสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ นตท. ในห้วง ๑๐ ปีข้างหน้า เข้าสัมภาษณ์ รอง ผบ.ทสส. (๑) ณ บก.ทท.วันที่ ๒๙ พ.ย.๕๓ (29 พ.ย. 2553) (4,995)
วันคล้าย วันสถาปนากองทัพเรือ (19 พ.ย. 2553) (4,872)
การดูงาน ณ ศูนย์ภาษา ยศ.ทอ. (17 พ.ย. 2553) (3,953)
พิธีอัญเชิญพระพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์ (16 พ.ย. 2553) (4,470)
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการระดับบุคคล รร.ตท. (09 พ.ย. 2553) (3,945)
การแข่งขันเดิน-วิ่งมาราธอน ประจำปี ๒๕๕๓ ณ รร.จปร. (08 พ.ย. 2553) (3,947)
ทอดกฐินสามัคคีร่วมกับโรงเรียนเตรียมทหาร ณ วัดบุหัวแหวน วันศุกร์ที่ 29 ต.ค.53 (29 ต.ค. 2553) (4,985)
รอง ผบ.สส.ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 21 ต.ค. 53 (21 ต.ค. 2553) (5,280)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและ นตท. ประจำปี 2553 วันที่ 18 ตุลาคม 2553 (18 ต.ค. 2553) (4,840)
คณะ รองท่านฑูตฝรั่งเศสเยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 5 ต.ค. 53 (05 ต.ค. 2553) (4,093)
พิธีสวนสนามเทิดเกียรติศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนายพลที่เกษียณอายุราชการ ปี 2553 วันที่ 28 ก.ย. 53 (28 ก.ย. 2553) (5,372)
คณะ ผบ.สปท.เดินป่าเขาชะโงก วันที่ 21-22 ก.ย. 53 (22 ก.ย. 2553) (5,493)
อบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับข้าราชการ ณ ห้องสมุดกองสถิติและประเมินผล วันที่ 15 - 17 ก.ย. 53 (17 ก.ย. 2553) (4,869)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 17 ก.ย. 53 (17 ก.ย. 2553) (4,821)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท วันที่ 9 ก.ย. 53 (09 ก.ย. 2553) (4,702)
วันคล้ายวันสถาปนา สปท. รร.ตท. วันที่ 27 ส.ค. 53 (27 ส.ค. 2553) (4,796)
คณะ รร.นรต. พบ. นตท.เหล่า ตร. วันที่ 26 ส.ค. 53 (26 ส.ค. 2553) (5,614)
คณะ รร.จปร.พบ. นตท.เหล่า ทบ. วันที่ 24 ส.ค. 53 (24 ส.ค. 2553) (5,012)
คณะ รร.นร. พบ นตท.เหล่า ทร วันที่ 21 ส.ค. 53 (21 ส.ค. 2553) (4,388)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อแม่ของแผ่นดิน โรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 11 - 12 ส.ค. 53 (12 ส.ค. 2553) (5,469)
ผบ.รร.ตท. มอบเหรียญสองพระองค์ วันที่ 11 ส.ค. 53 (11 ส.ค. 2553) (3,924)
พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานองค์พระพุทธกาญจนาพิเษกเอกนพรัตน์ วันที่ 11 ส.ค. 53 (11 ส.ค. 2553) (4,847)
บันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ณ ททบ.5 วันที่ 9 ส.ค. 53 (09 ส.ค. 2553) (3,909)
โรงเรียนเตรียมทหารร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 9 ส.ค. 53 (09 ส.ค. 2553) (5,017)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (08 ส.ค. 2553) (5,762)
อบรมเทคนิคการนำเสนอโดยโปรแกรม PowerPoint วันที่ 22 ก.ค. 53 (22 ก.ค. 2553) (4,883)
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาส วันเข้าพรรษา วันที่ 22 ก.ค. 53 (22 ก.ค. 2553) (4,408)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 21 ก.ค. 53 (21 ก.ค. 2553) (4,873)
คณะทูตฝรั่งเศส เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 19 ก.ค. 53 (19 ก.ค. 2553) (4,661)
คณะนายทหารจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เยี่ยมชม รร.ตท. (15 ก.ค. 2553) (4,792)
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท. ชั้นปีที่ 1 รุ่น 54 วันที่ 9 ก.ค. 53 (09 ก.ค. 2553) (5,694)
ร่วมเสวนากับอาจารย์ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ในหัวข้อ "รักอ่าน รักเขียน รักเรียนรู้" (28 มิ.ย. 2553)
พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือและเสวนา โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ วันที่ 25 มิ.ย. 53 (25 มิ.ย. 2553) (5,735)
ผู้บังคับการกรมนักเรียน ทำพิธีบวงสรวงก่อนดูงานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 22 มิ.ย. 53 (22 มิ.ย. 2553) (3,881)
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ ๑๐ มิ.ย. ๕๓ (10 มิ.ย. 2553) (4,357)
คณะ ม.ธรรมศาสตร์เยี่ยมชมห้องสมุด รร.ตท. 3 มิ.ย. 53 (03 มิ.ย. 2553) (3,882)
คณะ สปช.ทหารประชุมหาเรือเพื่อรับทราบข้อมูลและติดตามแผนการดำเนินการตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถ รร.ตท. (01 มิ.ย. 2553) (3,951)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 27 พ.ค. 53 (27 พ.ค. 2553) (3,898)
ผบ.รร.ตท. รับคณะ กมศ.สปท. วันที่ ๒๗ พ.ศ.๕๓ (27 พ.ค. 2553) (4,479)
พิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพร ฯ วันที่ 19 พ.ค. 53 (19 พ.ค. 2553) (3,956)
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคล เขตล้านนา เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 19 พ.ค. 53 (19 พ.ค. 2553) (3,998)
ผบ.สปท. ร่วมทดสอบร่างกาย กับ น.สัญญาบัตร วันที่ 18 พ.ค. 53 (18 พ.ค. 2553) (4,394)
บรรยายพิเศษ ปริญญา 3 ใบ โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วันที่ 18 พ.ค. 53 (18 พ.ค. 2553) (3,945)
รองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะ ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (14 พ.ค. 2553) (4,449)
การทำสัญญา นตท.ชั้นปีที่1 รุ่นที่54 และการปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันที่ 30 เม.ย.53 (30 เม.ย. 2553) (5,100)
การทำสัญญา นตท.ชั้นปีที่1 รุ่นที่54 และการปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันที่ 29 เม.ย.53 (28 เม.ย. 2553) (4,519)
ชี้แจงการทำสัญญาและประกาศผลสอบรอบสองของ นตท.รุ่นที่ ๕๔ ณ รร.นอ. (26 เม.ย. 2553) (4,511)
สัมมนา รร.ตท.ร่วม รร.เหล่าทัพ (12 เม.ย. 2553) (4,552)
พิธีทำบุญประเพณีสงกรานต์ และรดน้ำสงกรานต์ผู้ใหญ่ (09 เม.ย. 2553) (3,985)
ผบ.รร.ตท. รับเสด็จหม่อมเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ฯ วันที่ 4 เม.ย. 53 (04 เม.ย. 2553) (3,970)
คณะฑูตฝรั่งเศสเยี่ยมชม รร.ตท. (09 มี.ค. 2553) (3,941)
ข้าราชการนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวนฝึกประจำปี ผลัดที่2 (06 มี.ค. 2553) (4,514)
ข้าราชการชั้นประทวนฝึกประจำปี ผลัดที่1 (03 มี.ค. 2553) (4,403)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๑ (24 ก.พ. 2553) (4,462)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๓ (23 ก.พ. 2553) (201)
งานเกียรติยศจักรดาว รร.ตท. ปี 53 (27 ม.ค. 2553) (6,185)
พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดีและเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๓ (27 ม.ค. 2553) (4,788)
งานวันครู สกศ.รร.ตท. 15 ม.ค.53 (15 ม.ค. 2553) (4,478)
พิธีบวงสรวงวันกองทัพไทย 15 ม.ค.53 (15 ม.ค. 2553) (3,820)
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร คิดสร้างสรรค์ ขยันใฝ่่รู้ เชิดชูคุณธรรม 9 ม.ค. (09 ม.ค. 2553) (4,355)
การแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการ - ลูกจ้าง รร.ตท. (30 ธ.ค. 2552) (4,069)
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๓ (29 ธ.ค. 2552) (4,449)
ผบ.สปท.ให้โอวาท นตท.14 ธ.ค.52 (14 ธ.ค. 2552) (5,662)
กีฬาเตรียมทหาร-เตรียมอุดม วันที่ 9 ธ.ค.52 (09 ธ.ค. 2552) (5,041)
ร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อพ่อของแผ่นดิน ณ รร.ตท. วันที่ 4 - 5 ธ.ค. 52 (04 ธ.ค. 2552) (6,059)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 26 พ.ย. 52 (26 พ.ย. 2552) (3,930)
วันคล้าย วันสถาปนากองทัพเรือ วันที่ 20 พ.ย. 52 (20 พ.ย. 2552) (4,442)
นายทหารออสเตียเลียพบ ผบ.รร.ตท. 11 พ.ย. 52 (11 พ.ย. 2552) (3,943)
สาธิตการแหล่เทศน์พระมโหสถ วันที่ 5 พ.ย. 52 (05 พ.ย. 2552) (4,369)
ผบ.รร.ตท.บันทึกเทปโทรทัศน์ วันที่ 4 พ.ย. 52 (04 พ.ย. 2552) (3,959)
กฐินสามัคคีโรงเรียนเตรียมทหาร ณ วัดบุหัวแหวน วันที่ 30 ต.ค. 2552 (30 ต.ค. 2552) (4,363)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท.วันที่ 28 ต.ค. 2552 (28 ต.ค. 2552) (3,863)
ทดสอบร่างกายข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 28 - 29 ต.ค. 52 (28 ต.ค. 2552) (3,949)
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (23 ต.ค. 2552) (4,430)
รร.นายร้อยมาลายา เยี่ยมชม รร.ตท. (21 ต.ค. 2552) (4,405)
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การพูดในที่ชุมนุม (16 ต.ค. 2552) (3,829)
ผบ.สปท.เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 15 ต.ค. 52 (15 ต.ค. 2552) (4,885)
พิธีประดับยศข้าราชการ(ระดับพันเอกพิเศษ) (12 ต.ค. 2552) (4,000)
การแสดงนาฏศิลป์ โดย กรมศิลปากร (08 ต.ค. 2552) (3,963)
ผบ.รร.ตท.ตรวจเยี่ยม นขต.รร.ตท. ระหว่างวันที่ ๖-๑๒ ต.ค.๕๒ (06 ต.ค. 2552) (4,420)
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.ตท. วันที่ 1 ต.ค. 52 (01 ต.ค. 2552) (4,770)
พิธีบวงสรวงพระบรมรูปบุรพกษัตริยาธิราชเจ้า (30 ก.ย. 2552) (3,933)
พิธีอำลาชีวิตข้าราชการและลูกจ้าง รร.ตท. (24 ก.ย. 2552) (4,345)
พิธีอำลาชีวิตข้าราชการ ผบ.สปท. (23 ก.ย. 2552) (4,781)
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (18 ส.ค. 2552) (4,435)
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2552) (3,861)
พิธีลงนามถวายพระพรและบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (11 ส.ค. 2552) (4,449)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. ๖ ส.ค. ๕๒ (06 ส.ค. 2552) (3,991)
คณะสมศ.ฯ ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (05 ส.ค. 2552) (4,369)
การแข่งขันว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๘ (01 ส.ค. 2552) (4,356)
คณะสมาคมชาวนครนายกเยี่ยมชม รร.ตท. 31 ก.ค. 52 (31 ก.ค. 2552) (3,973)
พล.ท.ธีรศักดิ์ ฤทธิ์วงศ์ อดีต ผบ.รร.ตท.และคณะตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 28 ก.ค.52 (28 ก.ค. 2552) (4,176)
การแข่งขันกีฬาจักรยานเสือภูเขา 26 ก.ค. 52 (26 ก.ค. 2552) (5,272)
รอง ผบ.ทหารสูงสุด เยี่ยมชม รร.ตท. (15 ก.ค. 2552) (4,481)
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เยี่ยมชม รร.ตท. (25 มิ.ย. 2552) (4,803)
พิธีไหว้ครู และ พิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (11 มิ.ย. 2552) (4,456)
คณะ รอง ผบ.รร.ตท. ( ๒ ) ตรวจเยี่ยม กสน.รร.ตท. (05 มิ.ย. 2552) (4,049)
พิธีสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (19 พ.ค. 2552) (4,533)
ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (13 พ.ค. 2552) (4,769)
พิธีปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (10 พ.ค. 2552) (4,354)
ประมวลภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (คณะอาจารย์พิจารณาข้อสอบ) (09 พ.ค. 2552) (3,929)
ประมวลภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (นักเรียนทำข้อสอบ) (08 พ.ค. 2552) (3,904)
ประมวลภาพการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (คณะอาจารย์และนักเรียนลงทะเบียน) (07 พ.ค. 2552) (4,488)
พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ ๘ (06 พ.ค. 2552) (5,102)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๓ มอบตัวและทำสัญญา (29 เม.ย. 2552) (5,322)
ประกาศผลสอบรอบสอง นตท.รุ่น ๕๓ ที่ รร.นอ.บศอ. (25 เม.ย. 2552) (4,581)
การแถลงผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนตั้ง ต.ค.51-มี.ค.52 และรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจาก ผบ.รร.ตท. (23 เม.ย. 2552) (3,871)
กีฬาต้านยาเสพติด (เทควันโด) (21 เม.ย. 2552) (4,349)
การแข่งขันกีฬาข้าราชการและพิธีสรงน้ำพระ (08 เม.ย. 2552) (4,793)
พิธีเปิดโครงการค่ายกีฬาภาคฤดูร้อน (24 มี.ค. 2552) (3,875)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๐ (26 ก.พ. 2552) (4,712)
พิธ๊รับประกาศนียบัตร นตท.ชั้นปีที่ ๓ (24 ก.พ. 2552) (5,390)
งานจักรดาวอาลัย ๕๐ (23 ก.พ. 2552) (4,535)
บรรยายพิเศษทางจิตวิทยาเรื่อง ใจสื่อใจ โดย รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว (05 ก.พ. 2552) (4,236)
งานเกียรติยศจักรดาว (27 ม.ค. 2552) (4,646)
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดตรวจเยี่ยม รร.ตท. (27 ม.ค. 2552) (3,888)
พิธีบวงสรวงวันคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. ๒๗ มกราคม (26 ม.ค. 2552) (4,348)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. ๒๗ มกราคม (26 ม.ค. 2552) (4,569)
ซ้อมพิธีงานเกียรติยศจักรดาว (26 ม.ค. 2552) (4,371)
การอบรมเชิงปฎิบัติการการประกันคุณภาพ (22 ม.ค. 2552) (3,940)
ข้าราชการ รร.ตท. พัฒนาบ้านพัก (21 ม.ค. 2552) (4,377)
พิธีบวงสรวงวันกองทัพไทย (16 ม.ค. 2552) (3,930)
การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รร.ตท. (10 ม.ค. 2552) (4,403)
งานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รร.ตท. (29 ธ.ค. 2551) (4,006)
งานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รร.ตท. (28 ธ.ค. 2551) (3,959)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. (25 ธ.ค. 2551) (3,932)
ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหารเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (24 ธ.ค. 2551) (4,509)
ผบ.รร.ตท. อวยพรปีใหม่ อดีต ผบ.รร.ตท. (23 ธ.ค. 2551) (3,982)
การจัดการแสดงแสงสีเสียงปลูกฝังอุดมการณ์ (18 ธ.ค. 2551) (3,910)
กีฬาประเพณีเตรียมทหาร-เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๖ (15 ธ.ค. 2551) (5,351)
นตท.ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (08 ธ.ค. 2551) (3,906)
พิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะฯ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (05 ธ.ค. 2551) (4,387)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04 ธ.ค. 2551) (3,953)
งานบันทึกเทปโทรทัศน์พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.ททบ.5 (03 ธ.ค. 2551) (3,856)
งานกอล์ฟประเพณี รร.ตท. (01 ธ.ค. 2551) (4,452)
ผช.ทูตทหารออสเตรเลียตรวจเยี่ยม รร.ตท. (21 พ.ย. 2551) (3,907)
วันคล้าย วันสถาปนากองทัพเรือ 20 พ.ย. (20 พ.ย. 2551) (4,690)
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (17 พ.ย. 2551) (4,475)
นตท. รร.ตท. จ.นครนายก ฝึกซ้อมเข้าร่วมพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (11 พ.ย. 2551) (5,318)
กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล ณ รร.จปร. ประจำปี 2551 (10 พ.ย. 2551) (4,414)
พิธีทอดกฐิน รร.ตท. วัดบุหัวแหวน (07 พ.ย. 2551) (3,922)
ต้อนรับคณะ วปอ.ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (06 พ.ย. 2551) (4,038)
สาธิตเทศน์มหาชาติ (29 ต.ค. 2551) (3,947)
พิธีเทิดเกียรติสวนสนาม อำลาชีวิตข้าราชการ ผบ.สส. (26 ก.ย. 2551) (4,495)
การแข่งขันยิงปืนเตรียมทหาร ชู๊ตติ้ง แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 (20 ก.ย. 2551) (5,828)
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จากวันแม่ถึงวันพ่อ (17 ก.ย. 2551) (4,829)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท ชั้นปีที่1 รุ่นที่52 (03 ก.ย. 2551) (4,518)
การแข่งขัน เดิน-วิ่ง มาราธอน ครั้งที่ 5 (24 ส.ค. 2551) (5,381)
พิธีเปิด สัปดาห์วิทยาศาสตร์ (20 ส.ค. 2551) (4,318)
ข้าราชการและนตท.ฟังธรรม (16 ส.ค. 2551) (3,861)
นายทหารสัญบัตร ทดสอบร่างกาย (13 ส.ค. 2551) (3,943)
ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทะเล ของ นตท.ชั้นปีที่ 3 (06 ส.ค. 2551) (4,418)
ผบ.รร.ตท. วางพวงมาลา รร.จปร. (05 ส.ค. 2551) (3,890)
การแข่งว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 7 (02 ส.ค. 2551) (6,242)
บรรยายพิเศษโดย พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ (31 ก.ค. 2551) (4,483)
คณะ อดีต ครู - อาจารย์ รร.ตท. เยี่ยมชม รร.ตท. (26 ก.ค. 2551) (5,468)
พิธีเปิดโครงการเทศกาลหนังสือน่าอ่าน (24 ก.ค. 2551) (3,909)
บรรยายพิเศษเรื่องปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (24 ก.ค. 2551) (3,918)
พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (15 ก.ค. 2551) (4,445)
โครงการดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (12 ก.ค. 2551) (3,895)
พิธีหล่อเทียนพรรษา และเจริญสมาธิภาวนา รร.ตท. (09 ก.ค. 2551) (4,742)
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่าง อุตสาหกรรม (08 ก.ค. 2551) (3,962)
ประชุมสมาคมผู้ปกครอง (04 ก.ค. 2551) (4,032)
พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 52 (04 ก.ค. 2551) (4,936)
มอบทุนแม่บ้าน (24 มิ.ย. 2551) (4,025)
บรรยายพิเศษ โดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (19 มิ.ย. 2551) (4,019)
บรรยายพิเศษ โดย พล.อ.ยุทธนา แย้มพันธุ์ (18 มิ.ย. 2551) (5,261)
พิธีประดับเครื่องหมายจักดาว นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 52 (12 มิ.ย. 2551) (3,885)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาวและพิธีไหว้ครู (12 มิ.ย. 2551) (4,841)
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่าง อุตสาหกรรม (11 มิ.ย. 2551) (3,861)
บรรยายเรื่อง โรคเอดส์ (11 มิ.ย. 2551) (3,840)
พิธีประดับยศข้าราชการ (10 มิ.ย. 2551) (447)
คณะ สจร.ทหาร เข้าตรวจ รร.ตท. (02 มิ.ย. 2551) (3,890)
คณะ ปษ.รมว.กห. ตรวจเยี่ยม รร.ตท (29 พ.ค. 2551) (3,950)
บรรยายพิเศษโดย พระมหาสมปอง (28 พ.ค. 2551) (4,383)
ผู้ปกครองพบนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 52 (25 พ.ค. 2551) (5,842)
จก.ยศ.ทหาร ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (16 พ.ค. 2551) (213)
ส่วนการศึกษาปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่1 (16 พ.ค. 2551) (3,965)
วันอาภากรณ์ (16 พ.ค. 2551) (3,890)
นายทหารสัญญาบัตร ยิงปืนประจำปี (13 พ.ค. 2551) (4,698)
ผบ.รร.ตท. พบ นตท. ชั้นปีที่ 1 (11 พ.ค. 2551) (4,401)
นตท.ชั้นปีที่ 1 ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ยาเสพติด (08 พ.ค. 2551) (3,995)
ผอ.กวท.สอนเศรษฐกิจพอเพียงแก่ นตท. (07 พ.ค. 2551) (3,890)
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และ นตท.รุ่นที่ ๕๒ (01 พ.ค. 2551) (3,991)
นตท.รุ่นที่ ๕๒ ทำสัญญา (30 เม.ย. 2551) (4,541)
แถลงนโยบายครบรอบ 6 เดือน โรงเรียนเตรียมทหาร (28 เม.ย. 2551) (4,013)
ประกาศผลสอบรอบสอง นตท.รุ่นที่ 52 (25 เม.ย. 2551) (4,085)
โครงการค่ายกีฬาฤดูร้อน รร.ตท. (24 เม.ย. 2551) (5,124)
ผบ.รร.ตท.ตรวจความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (22 เม.ย. 2551) (4,011)
ข้าราชการยิงปืนประจำปี (21 เม.ย. 2551) (3,834)
ทำบุญวันสงกรานต์ โรงเรียนเตรียมทหาร (11 เม.ย. 2551) (4,448)
พิธีทำบุญ กสน.ฯ (03 เม.ย. 2551) (3,976)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (13 มี.ค. 2551) (3,812)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๙ (03 มี.ค. 2551) (4,031)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๙ (29 ก.พ. 2551) (3,941)
งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร (28 ม.ค. 2551) (4,559)
งานเกียรติยศจักรดาว (25 ม.ค. 2551) (4,439)
ร่วมลงนามถวายอาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (04 ม.ค. 2551) (3,887)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค.๔๘ (28 ต.ค. 2549) (120)
คณะจก.ยศ.ทหาร ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมทหาร (20 ต.ค. 2549) (128)
ผบ.ทหารสูงสุด ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองแฟบ (15 ต.ค. 2549) (118)
ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม กสน.ฯ (12 ต.ค. 2549) (137)
พิธีรับมอบเครื่องบิน วันที่ ๑๘ ก.ย.๔๙ (18 ก.ย. 2549) (107)
พิธีประดับยศข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๔๙ (14 ก.ย. 2549) (107)
งานเลี้ยง ส่ง ผอ.กพบ.เเละ ผช.ผอ.กพบ.ฯ วันที่ 7 มิ.ย. 49 (07 มิ.ย. 2549) (107)
ประกาศผลสอบรอบ 2 และชี้แจงการทำสัญญาของ นตท.รุ่นที่ ๕๐ ที่ รร.นอ. (25 เม.ย. 2549) (136)
พิธีทำบุญสงกรานต์ รดน้ำขอพรอดีตผู้บังคับบัญชา (12 เม.ย. 2549) (179)
ข้าราชการ,ลูกจ้าง รร.ตท. ฟังบรรยายธรรม (09 ก.พ. 2549) (197)
รอง จก.ยศ.ทหาร ตรวจเยี่ยม รร.ตท. (06 ก.พ. 2549) (132)
วันคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. วันที่ ๒๗ ม.ค.๔๙ (27 ม.ค. 2549) (131)
งานเลี้ยงแบบดินเนอร์ให้ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม (19 ม.ค. 2549) (198)
พิธีปฏิญาณตนวันครูแห่งชาติและทำบุญวันครู เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๔๙ (16 ม.ค. 2549) (167)
ผบ.รร.ตท.ร่วมงานของ รร.นวมราชานุสรณ์ , ผบ.รร.ตท.และศิษย์เก่า ร่วมงานครบรอบ ๑๑๘ ปี รร.จปร (07 ม.ค. 2549) (117)
อวยพรปีใหม่อดีต ผบ.รร.ตท ปี ๔๙ (02 ม.ค. 2549) (108)
พิธีเทิดเกียรติ และสวนสนาม ผบ.ทหารสูงสุด วันที่ ๑๔ ธ.ค.๔๘ (14 ธ.ค. 2548) (118)
วันคล้ายวันเกิดของ พล.ต.พอพล มณีรินทร์ ผบ.รร.ตท. ๑๖ พ.ย.๔๘ (16 พ.ย. 2548) (157)
ผบ.รร.ตท. พบ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๔๘ (02 ต.ค. 2548) (194)
สังสรรค์สโมสร จำลาจากไป รวมใจต้อนรับ (29 ก.ย. 2548) (123)
พิธีอำลาชีวิตราชการ และปรับย้าย ประจำปี ๒๕๔๘ (29 ก.ย. 2548) (118)
งานเลี้ยงส่งอำลาชีวิตราชการและปรับย้ายไปรับราชการ รร.เหล่าทัพ ประจำปี ๔๘ (29 ก.ย. 2548) (174)
พิธีเทิดเกียรติและสวนสนาม สำหรับ พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ผบ.ทหารสูงสุด (07 ก.ย. 2548) (200)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัด กองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๔๘ (23 ส.ค. 2548) (132)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการและการวิเคราะห์โครงการ เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๗ ส.ค.๔๘ (16 ส.ค. 2548) (134)
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงการและวิเคราะห์โครงการ (16 ส.ค. 2548) (135)
คณะเยาวชนไทย-จีน เยี่ยมชม รร.ตท. (16 ส.ค. 2548) (117)
การแข่งขันว่ายน้ำแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๔ (06 ส.ค. 2548) (129)
การแข่งขันว่ายน้ำโรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๔ (06 ส.ค. 2548) (118)
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๔๘ (19 ก.ค. 2548) (116)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการ รร.เหล่าทัพ เเละ รร.นรต. ๑๔ ก.ค.๔๘ (14 ก.ค. 2548) (118)
การประชุมสัมนา รร.เตรียมทหาร - รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๔๘ (05 ก.ค. 2548) (129)
ผบ.รร.ตท.เลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการลงเรือ (20 พ.ค. 2548) (135)
ผบ.รร.ตท.เลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการลงเรือ ๒๐ พ.ค.๔๘ (20 พ.ค. 2548) (107)
พิธีบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร (19 พ.ค. 2548) (135)
ผบ.รร.ตท.พบ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๔๘ (02 พ.ค. 2548) (131)
การอบรมค่ายดาราศาสตร์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย. ๔๘ (29 เม.ย. 2548) (178)
การทำสัญญา นตท.รุ่นที่ ๔๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เม.ย.๔๘ (28 เม.ย. 2548) (189)
พิธีมอบทุนการศึกษาชมรมแม่บ้านแก่บุตรข้าราชการและลูกจ้าง รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย.๔๘ (20 เม.ย. 2548) (120)
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรอดีต ผบ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย.๔๘ (12 เม.ย. 2548) (128)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๒๙ มี.ค.๔๘ (29 มี.ค. 2548) (107)
นายทหารกองทัพภาคที่ ๒ มาเยี่ยม รร.ตท.และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รร.ตท. วันที่ ๒๘ มี.ค. ๔๘ (28 มี.ค. 2548) (113)
พิธีเทิดเกียรติและสวนสนาม ผบ.ทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๔๘ (09 มี.ค. 2548) (155)
ผบ.รร.ตท.ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทะเล นตท.ชั้นปีที่ ๒ (18 ก.พ. 2548) (141)
พิธีเทิดเกียรติ และสวนสนาม สำหรับ พล.อ.สัมพันธ์ บุญญานันต์ (27 ม.ค. 2548) (174)
วันคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๔๘ (27 ม.ค. 2548) (270)
งานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ ๘ ม.ค.๔๘ (08 ม.ค. 2548) (114)
ข้าราขการ รร.ตท. เวียนเทียน ปี ๔๘ (01 ม.ค. 2548) (104)
พิธีเปิดมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.) รร.ตท. วันที่ ๒๘ มี.ค.๔๗ (28 มี.ค. 2547) (4,732)
ภาพเก่าสมัยพระราม 4 (27 ม.ค. 2546) (453)
วันเด็กแห่งชาติ ณ รร.ตท. วันที่ ๑๒ ม.ค.๒๘ (12 ม.ค. 2528) (277)
ภาพประวัิติศาสตร์โรงเีรียนเตรียมทหาร สมัยพระราม4 (01 ม.ค. 2503) (423)
ภาพประวัิติศาสตร์ สมัยตึกแดง(เรียนร่วมกับ รร.จปร. 2501-2504) (01 ม.ค. 2501) (398)
ภาพประวัิติศาสตร์นักเรียนนายร้อยหญิง (01 ม.ค. 2494) (451)
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กรกฎาคม 2563 (ครั้ง)
122,505
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  17,395,529  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560