วันที่ 20/08/2565      

ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้มีค่า และปลูกต้นไม้หลากสีสันของ บก.ทท. ณ รร.ตท วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓
(21 ส.ค. 2563)

ภาพที่ 1/24
ภาพที่ 2/24
ภาพที่ 3/24
ภาพที่ 4/24
ภาพที่ 5/24
ภาพที่ 6/24
ภาพที่ 7/24
ภาพที่ 8/24
ภาพที่ 9/24
ภาพที่ 10/24
ภาพที่ 11/24
ภาพที่ 12/24
ภาพที่ 13/24
ภาพที่ 14/24
ภาพที่ 15/24
ภาพที่ 16/24
ภาพที่ 17/24
ภาพที่ 18/24
ภาพที่ 19/24
ภาพที่ 20/24
ภาพที่ 21/24
ภาพที่ 22/24
ภาพที่ 23/24
ภาพที่ 24/24
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน สิงหาคม 2565 (ครั้ง)
680,068
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  45,486,689  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560