วันที่ 26/02/2567
บรรยายเรื่องโรคเอดส์ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๖ (28 มิ.ย. 2566) (9,492)
บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุลแด่พระราชินี วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๖ (01 มิ.ย. 2566) (302)
การบรรยาย การป้องกันโรคลมร้อน(Heat Stroke)ในห้วงการฝึกนตท.ใหม่ ๒๓ พ.ค.๖๖ (23 พ.ค. 2566) (9,936)
กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักเรียนเตรียมทหาร รู้ทันภัยเอดส์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนา ขอเจริญพรและคณะ (29 มี.ค. 2566) (301)
บริจาคโลหิต วันที่ ๘ มี.ค. ๖๖ (08 มี.ค. 2566) (455)
รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต วันที่ ๒ ก.พ.๖๖ (02 ก.พ. 2566) (255)
จิตอาสาฯ
การฝึกกำลังพล
ออกกำลังกาย
ทางการแพทย์/โภชนาการ
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  154,685,731  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560