วันที่ 27/05/2567
  ชื่อกิจกรรม   ปี(Ex. 2562)    
ผบ.รร.ตท.สปท. พร้อมด้วยข้าราชการ และ นตท. ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ นตท.องอาจ วีดิษฐ์วงษ์ ณ วัดเขียนเขต จ.ปทุมธานี วันที่ 28 มี.ค.67 (28 มี.ค. 2567) (447)
บรรยายโรคเอดให้นร.บังคับบัญชา 27 มี.ค. 67 (27 มี.ค. 2567) (400)
นักเรียนบังคับบัญชา เข้ารับฟังโอวาทจาก ผบ.รร.ตท. วันที่ 27 มี.ค. 67 (27 มี.ค. 2567) (371)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๗ มี.ค. ๖๗ (26 มี.ค. 2567) (3,293)
ฝึกภาคปราจีนนตท 19-24 ก.พ. 67 (19 มี.ค. 2567) (1,398)
พิธีเปิดการฝึกหลักสูตร นร.บช. วันที่ 11 มี.ค. 2567 (11 มี.ค. 2567) (360)
พิธีมอบเกียรติบัตรวิชาการและรางวัล นตท.ดีเด่น แก่ นตท.ทั้ง2 ชั้นปี วันที่ 6 มี.ค. 67 (06 มี.ค. 2567) (281)
จักดาวอาลัย 6 มี.ค. 67 (06 มี.ค. 2567) (212)
ผบ.กรม นร. อบรม นตท. วันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๖ (22 พ.ย. 2566) (4,218)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๖ (13 พ.ย. 2566) (4,965)
กิจกรรมบ้านพบโรงเรียน ส่วนการศึกษา วันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๖ (10 พ.ย. 2566) (4,743)
บรรยายพิเศษการเตรียมตัวขึ้นเหล่า รร.จปร. วันที่ ๑ พ.ย. ๖๖ (01 พ.ย. 2566) (4,445)
การบรรยายการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เรื่องการฝึกร่วม/ผสมไทยสหรัฐ ในประเทศไทยวันที่ ๒๔ ต.ค. ๖๖ (24 ต.ค. 2566) (4,434)
นตท. ดูงาน รร.นรต. วันที่ ๒๖ ก.ค.๖๖ (26 ก.ค. 2566) (21,111)
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมาย นตท.ชั้น ๑ รุ่นที่ ๖๖ วันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๖ (21 ก.ค. 2566) (28,973)
นตท. ศึกษาดูงาน รร.นายเรือ วันที่ ๑๔ ก.ค. ๖๖ (14 ก.ค. 2566) (14,334)
ผบ.สปท. พบปะอบรม นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี และ น.ปกครอง วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖ (13 ก.ค. 2566) (21,301)
นตท. ดูงาน รร.จปร. วันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖ (13 ก.ค. 2566) (14,514)
นตท. รับฟังบรรยายเรื่องการป้องกันโรคเอดส์ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๖ (28 มิ.ย. 2566) (11,967)
การบรรยาย การป้องกันโรคลมร้อน(Heat Stroke) ในห้วงการฝึก นตท.ใหม่ วันที่ ๒๓ พ.ค.๖๖ (23 พ.ค. 2566) (12,242)
การชี้แจงกิจกรรมชมรม นตท. วันที่ ๑ พ.ค. ๖๖ (01 พ.ค. 2566) (16,344)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่ ๒ เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอนและเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๖ (27 เม.ย. 2566) (398)
กิจกรรมกลุ่มเชิงปฏิบัติการเรื่อง นักเรียนเตรียมทหาร รู้ทันภัยเอดส์ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนา ขอเจริญพรและคณะ (29 มี.ค. 2566) (560)
ข้าราชการและ นตท.ดูงานนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ททบ. วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๖ (21 มี.ค. 2566) (8,940)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๖ (13 มี.ค. 2566) (8,605)
พิธีส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ ๒ รุ่น ๖๔ วันที่ ๙ มี.ค.๖๖ (09 มี.ค. 2566) (21,399)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๗ มี.ค. ๖๖ (07 มี.ค. 2566) (19,220)
พิธีโยนหมวกและพิธีมุทิตาจิต นตท.ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๖ (10 ก.พ. 2566) (18,423)
พิธีการตวรจสอบ วิชาทหารฝึกและอบรมทางทหาร นตท. ๓๐ ม.ค ๒๕๖๖ (30 ม.ค. 2566) (696)
รับคณะ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษา นตท. วันที่ ๗ ธ.ค.๖๕ (07 ธ.ค. 2565) (17,533)
ผบ.สปท. ออกกำลังกายร่วมกับ นตท.ชั้นปีที่ ๑ (รุ่นที่๖๕) ณ รร.ตท.สปท. วันที่ ๑๔ พ.ย.๖๕ (14 พ.ย. 2565) (16,679)
พิธีเปิดการฝึกเดินทางไกลและพักแรม นตท.ชั้นปี่ที่ ๑ รุ่นที ๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ พ.ย.๖๕ (12 พ.ย. 2565) (19,177)
การแข่งขันกีฬาภายใน นตท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๗ พ.ย.๖๕ (07 พ.ย. 2565) (9,124)
พิธีสวมแหวน นตท.รุ่นที่ 65 วันที่ ๒ ก.ย.๖๕ (02 ก.ย. 2565) (7,025)
พิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมาย นตท.ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๕ (26 ก.ค. 2565) (3,996)
ผบ.รร.ตท.สปท. มอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ นตท. วันที่ ๒ มี.ค.๖๕ (02 มี.ค. 2565) (4,142)
พิธิเปิดการตรวจสอบวิชาทหารฝึก และอบรมทางทหาร นตท.ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๕ (15 ก.พ. 2565) (3,685)
รร.ตท.สปท. จัดพิธีโยนหมวก และพิธีมุทิตาจิตของ นตท.ชั้นปีที่ ๒ โดยมี ผบ.รร.ตท.สปท. เป็นประธาน วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๕ (11 ก.พ. 2565) (4,689)
พิธีสวมแหวน นตท.รุ่นที่ ๖๔ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ (18 พ.ย. 2564) (10,605)
นตท.ขั้นปีที่ ๑ กลับเข้า รร.ตท.สปท. วันที่ ๑ ต.ค.๖๔ (20 ต.ค. 2564) (6,867)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ กลับเข้า รร.ตท.สปท. วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๔ (17 ต.ค. 2564) (6,172)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๔ วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๔ (23 ก.ย. 2564) (9,978)
นตท. ทดสอบร่ายกาย วันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๔ (16 มิ.ย. 2564) (11,865)
การชี้แจงกิจกรรมชมรม นตท. วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ (15 มิ.ย. 2564) (7,891)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๔ (15 มิ.ย. 2564) (9,196)
นตท.กลับเข้า รร.ตท. เพื่อปฎิบัติตามมาตรการกักกันในพื้นที่ (Local Quarantine) วันที่ ๑ มิ.ย.๖๔ (01 มิ.ย. 2564) (6,529)
กิจกรรมกลุ่ม นตท. รู้ทันภัยเอดส์ โดย รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร และคณะประกอบกิจกรรมกลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ (31 มี.ค. 2564) (6,614)
นตท. เดินทางเยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษาภาคเหนือ และการแข่งขันกีฬาประเพณี เตรียมทหาร-ยุพราช ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๑๐ - ๒๐ มี.ค.๖๔ (11 มี.ค. 2564) (33,848)
ผบ.รร.ตท. มอบรางวัลโครงงานวิทยาศาตร์ แก่ นตท. วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ (10 มี.ค. 2564) (8,873)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ โรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ ๓ มี.ค.๖๔ (03 มี.ค. 2564) (5,457)
ผบ.ทสส. กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษาให้แก่ นตท. ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมนวนครินทร์ รร.ตท. วันที่ ๒ มี.ค.๖๔ (02 มี.ค. 2564) (6,221)
รร.ตท. จัดพิธีมุทิตาจิตของ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ณ หน้าหอประชุมนวนครินทร์ โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธาน วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ (10 ก.พ. 2564) (6,477)
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผลการเรียน นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานรวมพลระหว่าง อาคาร ๑๗ และ ๑๘ สกศ.ฯ วันที่ ๙ ก.พ.๖๔ (09 ก.พ. 2564) (9,319)
รร.นร. ประชุมชี้แจงทำสัญญา นตท. ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๑ ก.พ.๖๔ (01 ก.พ. 2564) (5,014)
พิธีมอบรางวัลให้แก่ นตท. ที่ชนะการประกวดโครงการจัดทำการ์ดและวิดิทัศน์ เนื่องในวันพ่อและวันแม่ วันที่ ๒๙ ม.ค.๖๔ (29 ม.ค. 2564) (4,186)
รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(๒) ตรวจเยี่ยม นตท. รับประทานอาหาร วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๔ (21 ม.ค. 2564) (6,059)
ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม นตท. รับประทานอาหาร วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ (14 ม.ค. 2564) (5,150)
รร.นนก. ประชุมชี้แจงทำสัญญา นตท.ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ (14 ม.ค. 2564) (5,667)
รร.นรต. ประชุมชี้แจงทำสัญญา นตท.ชั้นปีที่ ๒ วันที่ ๑๔ ม.ค.๖๔ (14 ม.ค. 2564) (5,086)
ผบ.รร.ตท. พบปะ นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๔ (11 ม.ค. 2564) (4,132)
การจัดกิจกรรม "สุภาพบุรุษในฝัน" โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์" วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ (23 ธ.ค. 2563) (7,743)
พิธีมอบรางวัล การเขียนเรียงความภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ การฝึกภาคทะเลของ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓ (23 ธ.ค. 2563) (7,966)
พล.อ.ต. จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย เสธ.รร.นนก. บรรยายชี้แจงการศึกษาต่อต่างประเทศ ของ นนอ.และการเตรียมตัวขึ้นเหล่า ให้กับ นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทอ. ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิษฐ์ โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(๓)ให้การต้อนรับ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๓ (16 ธ.ค. 2563) (9,629)
NEW NORMAL NEW AFAPS แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๘ ธ.ค.๖๓ (08 ธ.ค. 2563) (9,579)
นตท. เข้าร่วมวิ่งงาน เขาชะโงกซูเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 2020 วันที่ ๒๙ พ.ย.๖๓ (29 พ.ย. 2563) (13,046)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ย.๖๓ (28 พ.ย. 2563) (12,899)
ยศ.ทบ. บันทึกข้อมูล นตท. วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ (24 พ.ย. 2563) (12,972)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท.รุ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ (18 พ.ย. 2563) (10,876)
ชมรมเรือใบบังคับวิทยุ รร.ตท. เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Pre-Cadet Regatta 2020 ของชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย ในสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร.ตท. วันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ย.๖๓ (14 พ.ย. 2563) (11,258)
นตท. ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ (21 ต.ค. 2563) (16,376)
ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงการเปิดบัตร ATM ของ นตท. ชั้นปีที่ 1 วันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ (15 ต.ค. 2563) (13,894)
นตท. ฟังบรรยายกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๕ ตค.๖๓ (15 ต.ค. 2563) (15,041)
นตท. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ (13 ต.ค. 2563) (19,699)
พิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท. ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๓ วันที่ ๙ ต.ค.๖๓ (09 ต.ค. 2563) (13,719)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ระหว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการจัดฝึกอบรม "หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา" ให้กับ นตท. วันที่ ๒๖ ก.ย.๖๓ (26 ก.ย. 2563) (19,498)
ผบ.สปท.กรุณาเดินทางตรวจเยี่ยม และ ร่วมออกกำลังกาย กับ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ ณ รร.ตท. โดยมี ผบ.รร.ตท. ให้การต้อนรับ วันที่ ๒๓ ก.ย.๖๓ (23 ก.ย. 2563) (23,357)
นตท. ฟังบรรยายพิเศษ Digital Footprint โดย อ.ปริญญา หอมเอนก วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๓ (21 ก.ย. 2563) (16,516)
ผบ.ทอ. กรุณามอบพระพุทธศาสดาประชานารถ และภาพพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร และตำรวจในวันกองทัพไทย และให้โอวาทแก่ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี (เหล่า ทอ.) ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) ให้การต้อนรับ วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๓ (21 ก.ย. 2563) (16,429)
พิธีมอบเงินรางวัลนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ ก.ย.๖๓ (16 ก.ย. 2563) (15,449)
พิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ (03 ก.ย. 2563) (16,936)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๓ และพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ (03 ก.ย. 2563) (23,596)
เสธ.รร.ตท. พบปะ อบรม ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติตัว ให้กับ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ณ หอประชุมนวนครินทร์ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๓ (26 ส.ค. 2563) (11,125)
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๓) เป็น หน.คณะ วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓ (21 ส.ค. 2563) (13,616)
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็น หน.คณะ วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ (20 ส.ค. 2563) (12,293)
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๒) เป็น หน.คณะ วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ (14 ส.ค. 2563) (12,680)
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็น หน.คณะ วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ (13 ส.ค. 2563) (12,431)
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๒๘ ก.ค.๖๓ (28 ก.ค. 2563) (14,097)
รร.ตท. จัดพิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒, เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา, เครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืนโดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธี วันที่ ๒ ก.ค.๖๓ (02 ก.ค. 2563) (19,012)
ผบ.สปท. ออกกำลังกายร่วมกับนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ (26 มี.ค. 2563) (22,689)
ผบ.สปท. พบปะนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ (25 มี.ค. 2563) (21,227)
พิธีประดับเครื่องหมายบังคับบัญชา วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ (25 มี.ค. 2563) (20,299)
อบรม นตท. รู้ทันภัยเอดส์ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ (18 มี.ค. 2563) (19,492)
ผบ.รร.ตท. พบปะนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ (17 มี.ค. 2563) (20,549)
นตท. ร่วมแพ็คหน้ากากอนามัย วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓ (14 มี.ค. 2563) (13,429)
พิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๖ มี.ค.๖๓ (06 มี.ค. 2563) (12,129)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๑ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้กับ โรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ ๕ มี.ค.๖๓ (05 มี.ค. 2563) (7,107)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๔ มี.ค.๖๓ (04 มี.ค. 2563) (7,921)
งานจักรดาวอาลัย ๖๑ วันที่ ๓ มี.ค.๖๓ (03 มี.ค. 2563) (6,725)
บรรยายพิเศษ เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นผู้นำทางทหาร "พีต้นแบบสอนน้องต้นกล้า" ให้กับ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี โดย พล.อ.อ. มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. วันที่ ๓ มี.ค.๖๓ (03 มี.ค. 2563) (6,484)
รร.ตท. จัดพิธีโยนหมวกและพิธีมุทิตาจิตของ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ณ หน้าหอประชุมนวนครินทร์ โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธาน วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ (12 ก.พ. 2563) (7,095)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ศึกษาดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๒ - ๒๑ ก.พ.๖๓ (12 ก.พ. 2563) (15,836)
พิธีมอบเกียรติบัตรวิชาการ นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓ (29 ม.ค. 2563) (6,514)
ผบ.ทสส. พบ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ (24 ม.ค. 2563) (6,570)
นตท. ทดสอบสมรรถนะร่างกาย วันที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ (16 ม.ค. 2563) (6,237)
นตท.ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ (15 ม.ค. 2563) (7,814)
นตท.ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ (10 ม.ค. 2563) (6,492)
การแข่งขันตอบปัญหาวีรชนคนต้นแบบ วันที่ ๙ ม.ค.๖๓ (09 ม.ค. 2563) (5,259)
นตท. รับมอบโล่เยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี วันที่ ๘ ม.ค.๖๓ (08 ม.ค. 2563) (6,479)
นตท. ฟังบรรยายพิเศษสุภาพบุรุษในฝัน วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ (24 ธ.ค. 2562) (6,252)
การแข่งขันกีฬาประเพณีเตรียมอุดมศึกษา - เตรียมทหาร ครั้งที่ ๓๖ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ (13 ธ.ค. 2562) (11,150)
การบรรยายพิเศษเรื่อง "พระพุทธศาสนาในประเทศไทย" ให้กับ นตท. วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ (11 ธ.ค. 2562) (6,830)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคทะเล ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ย.๖๒ (25 พ.ย. 2562) (19,274)
นตท.ร่วมงาน BDMS กรุงเทพมาราธอน ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๒ (17 พ.ย. 2562) (6,461)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ดูงานพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และท้องฟ้าจำลอง วันที่ ๑๖ - ๑๗ พ.ย.๖๒ (16 พ.ย. 2562) (6,211)
นตท. ชั้นปีที่ ๑ ฝึกเดินทางไกล ? พักแรม ในภูมิประเทศ ระยะทางจาก รร.ตท.- รร.จปร. วันที่ ๑๐ พ.ย.๖๒ (10 พ.ย. 2562) (6,642)
นตท. ชั้นปีที่ ๑ ฝึกเดินทางไกล ? พักแรม ในภูมิประเทศ ระยะทางจาก รร.ตท.- รร.จปร. วันที่ ๙ พ.ย.๖๒ (09 พ.ย. 2562) (10,376)
กรม นร.ฯ ตรวจสภาพความพร้อม นตท. เดินทางไกล วันที่ ๘ พ.ย.๖๒ (08 พ.ย. 2562) (6,696)
กิจกรรมบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตะหนักรู้ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี และนายทหาร - นายตำรวจปกครอง โดย พล.ต.ชาติชาย ชัยเกษม ผอ.ศซบ.ทหาร วันที่ ๓๐ ต.ค.๖๒ (30 ต.ค. 2562) (6,859)
พิธีเปิดการสอบประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ICDL) วันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ (16 ต.ค. 2562) (6,423)
นตท.ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๑๖ ต.ค.๖๒ (16 ต.ค. 2562) (7,631)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๒ (11 ต.ค. 2562) (6,428)
นตท.แข่งขันว่ายน้ำ รร.ตท. วันที่ ๙ ต.ค.๖๒ (09 ต.ค. 2562) (6,656)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ ๗ ต.ค.๖๒ (07 ต.ค. 2562) (4,865)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒-๑๐ ก.ย.๖๒ (02 ก.ย. 2562) (10,199)
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๒ (21 ส.ค. 2562) (6,354)
พิธีสวมแหวน นตท. รุ่น ๖๒ วันที่ ๙ ส.ค.๖๒ (09 ส.ค. 2562) (7,183)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๒ (26 ก.ค. 2562) (7,203)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ (25 ก.ค. 2562) (6,906)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ (19 ก.ค. 2562) (6,671)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๒ (18 ก.ค. 2562) (6,452)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมอบทุนการศึกษา วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ (05 ก.ค. 2562) (5,431)
พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท.ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ (05 ก.ค. 2562) (11,539)
ปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ชิงถ้วย ผบ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ (24 มิ.ย. 2562) (5,454)
นตท. ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ (21 มิ.ย. 2562) (6,026)
เปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ชิงถ้วย ผบ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ (20 มิ.ย. 2562) (5,385)
บรรยายโรคเอดส์ ให้กับ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ (19 มิ.ย. 2562) (6,309)
นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ฟังบรรยายธรรม เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ (12 มิ.ย. 2562) (5,429)
นตท.ชั้น ๑ ประดับเครื่องหมายจักร เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ (06 มิ.ย. 2562) (5,005)
พิธีไหว้ครู มอบรางวัลการศึกษา เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๒ (06 มิ.ย. 2562) (6,236)
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ณ.ท้องสนามหลวง วันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ (03 มิ.ย. 2562) (8,061)
บริจาคโลหิต โครงการเลือดสีเดียวกัน ครั้งที่ ๕๗ ณ พัน นร. ที่ ๓ วันที่ ๒๘ พ.ค.๖๒ (28 พ.ค. 2562) (5,210)
นตท. เลือกชมรม วันที่ ๒๗ พ.ค.๖๒ (27 พ.ค. 2562) (5,964)
การทำสัญญา นตท. รุ่นที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒ (26 พ.ค. 2562) (11,587)
นตท. ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๒ (22 พ.ค. 2562) (4,994)
การชี้แจงกิจกรรมชมรม นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ (21 พ.ค. 2562) (6,169)
นตท. ฟังบรรยายจิตอาสา 904 เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ (16 พ.ค. 2562) (5,363)
ปฐมนิเทศ นตท. ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๑๓ พ.ค.๖๒ (13 พ.ค. 2562) (4,704)
นตท. ฟังบรรยายโรคลมร้อน (01 พ.ค. 2562) (5,497)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ (29 มี.ค. 2562) (6,182)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๘ มี.ค.๖๒ (08 มี.ค. 2562) (5,190)
พิธีส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มี.ค.๖๒ (05 มี.ค. 2562) (7,790)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้น ๒-๓ วันที่ ๔ มี.ค.๖๒ (04 มี.ค. 2562) (8,048)
งานจักรดาวอาลัย เมื่อวันที่ ๓ มี.ค.๖๒ (03 มี.ค. 2562) (5,731)
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้น ๑ ฝึกภาคสนาม วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๒ (27 ก.พ. 2562) (6,859)
พิธิเปิดการฝึกภาคสนาม นตท. ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ (25 ก.พ. 2562) (15,073)
รูปภาพ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ศึกษาดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๑ - ๒๐ ก.พ.๖๒ (11 ก.พ. 2562) (8,695)
นตท. ชั้นปีที่ ๑ เดินทางไกลและพักแรม วันที่ ๒๗ - ๒๘ ต.ค.๖๑ (27 ต.ค. 2561) (17,367)
รายงานตัวนตท.ใหม่ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ (24 เม.ย. 2561) (14,762)
พิธีประดับเครื่องหมายฯ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ (23 เม.ย. 2561) (8,748)
การปฐมนิเทศ นตท.ชั้น ๒ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (23 เม.ย. 2561) (8,399)
การทำสัญญา นตท. รุ่นที่ ๖๑ (20 เม.ย. 2561) (11,531)
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเตรียมหทาร รู้ทันภัยเอดส์ โดย รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร และคณะ (13 มี.ค. 2561) (8,008)
พิธีบวงสรวง นตท. ดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๕-๒๔ ก.พ. ๖๑ (24 ก.พ. 2561) (6,747)
พิธีมอบทุนการศึกษาทุน "นักรบดิเรก รัตนสิน" ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (22 ก.พ. 2561) (7,038)
การฝึกภาคสนาม นตท. ชั้นปีที ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (08 ก.พ. 2561) (7,567)
รอง.ผบ.๓ และรอง ผบ. ๔ ชี้แจง นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี (05 ก.พ. 2561) (7,304)
รร.จปร. ชี้แจง นตท.ในส่วน ทบ. (30 ม.ค. 2561) (6,832)
นตท. ดูดาว ณ ลานพระรูป ร.๕ (16 ม.ค. 2561) (6,760)
นตท. รับรางวัลเชาวชนดีเด่นที่ทำเนียบรัฐบาล (08 ม.ค. 2561) (6,587)
กิจกรรม สุภาพบุรุษในฝัน (26 ธ.ค. 2560) (8,341)
นตท.ฝึก (19 ธ.ค. 2560) (6,091)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปี ๒๕๖๐ (17 พ.ย. 2560) (10,868)
การแข่งขันยูโดและมวยไทย (15 พ.ย. 2560) (8,346)
ภาพการแข่งขันว่ายน้ำ กีฬาภายใน นตท. (13 พ.ย. 2560) (8,492)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (03 พ.ย. 2560) (8,019)
กิจกรรมวันตำรวจ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร (17 ต.ค. 2560) (8,610)
การอภิปรายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เศรษฐกิจสุขภาพพอเพียง สร้างได้ทุกกลุ่มวัย ถวายแด่พ่อหลวง ร.๙ ของประชาชนชาวไทย" (12 ต.ค. 2560) (7,792)
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ ๗ ต.ค. ๖๐ (07 ต.ค. 2560) (8,391)
สปท. ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรม "โครงการเลือดสีเดียวกัน" ครั้งที่ ๕๒ (03 ต.ค. 2560) (5,698)
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐ (28 ก.ย. 2560) (6,640)
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๐ (22 ก.ย. 2560) (6,316)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ซ้อมงานวันพระราชทานธงชาติไทย (19 ก.ย. 2560) (8,037)
นตท.ซ้อมพิธีเทิดเกียรติ ผบ.สส. ที่ บก.ทท. (18 ก.ย. 2560) (6,875)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ดูงานภาคตะวันออก (05 ก.ย. 2560) (16,806)
การรับตรวจการฝึกซ้อมการปฏิบัติของ นตท. ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศฯ รร.ตท. สปท. (18 ส.ค. 2560) (9,215)
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๖๐ (17 ส.ค. 2560) (7,132)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ปกครองนักเรียนเตรียมทหาร ปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๑ ส.ค. ๖๐ (11 ส.ค. 2560) (6,459)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท.รุ่น ๖๐ (11 ส.ค. 2560) (10,207)
รูปภาพ นตท.เดินเร่งรีบ ๕ กม. (10 ส.ค. 2560) (8,739)
พิธีขุดแหวนรุ่น นตท.ชั้นปีที่ ๑ (07 ส.ค. 2560) (8,499)
นตท.เดินเร่งรีบระยะทาง ๕ ก.ม. (05 ส.ค. 2560) (6,991)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๐ (25 ก.ค. 2560) (7,002)
นตท.เข้าร่วมกิจกรรมงานวิ่ง BDMS กรุงเทพมาราธอน วันที่ ๒๓ ก.ค.๖๐ (23 ก.ค. 2560) (6,549)
รูปภาพ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน ณ โรงเรียนนายเรืออากาศฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค.๖๐ (21 ก.ค. 2560) (8,999)
รูปภาพ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๖๐ (20 ก.ค. 2560) (8,470)
รูปภาพ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค.๖๐ (18 ก.ค. 2560) (8,056)
ข้าราชการ และ นตท.เข้าฟังบรรยายพิเศษ ประสบการณ์ชีวิตรับราชการกับงานด้านยาเสพติด พ.อ.เศรษฐพลฯ วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ (14 ก.ค. 2560) (5,793)
การตรวจคุณลักษณะกำลังพล ส่วนปฏิบัติในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ (05 ก.ค. 2560) (6,096)
พิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท.ชั้นที่๑ รุ่นที่๖๐ (23 มิ.ย. 2560) (11,515)
ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ - ๑๖ มิ.ย. ๖๐ (14 มิ.ย. 2560) (7,940)
เตรียมทหารร่วมใจป้องกันยาเสพติดในชุมชน วันที่ ๙ มิ.ย.๖๐ (09 มิ.ย. 2560) (6,671)
โครงการอบรม โรงเรียนเตรียมทหาร วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี ๒-๔ มิ.ย.๖๐ (02 มิ.ย. 2560) (7,455)
พิธีไหว้ครู และมอบรางวัลการศึกษา นตท. วันที่ ๑ มิ.ย. ๖๐ (01 มิ.ย. 2560) (11,155)
บรรยายพิเศษจิตวิญญาณทางทหาร วันที่ ๒๓ พ.ค. ๖๐ (23 พ.ค. 2560) (8,312)
การตรวจสภาพการพร้อมรบ นตท.ชั้น๓ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๐ (10 พ.ค. 2560) (7,677)
ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง นตท.ช้ัน๒ - ๓ วันที่ ๑๐ พ.ค. ๖๐ (10 พ.ค. 2560) (7,761)
ผู้บัญชาการพบนักเรียนไปแข่งขันโอลิมปิกวันที่ ๕ พ.ค. ๖๐ (05 พ.ค. 2560) (6,481)
ตรวจสภาพพร้อมรบ วันที่ ๔ พ.ค. ๖๐ (04 พ.ค. 2560) (7,366)
โครงการกิจกรรมในรั้วจักรดาว วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๐ (23 เม.ย. 2560) (27,150)
ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๐ (21 เม.ย. 2560) (7,549)
ปฐมนิเทศ ชี้แจง ผปค. นตท. รุ่น ๖๐ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๐ (20 เม.ย. 2560) (9,230)
ทำสัญญา นตท. รุ่นที่ ๖๐ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๐ (19 เม.ย. 2560) (16,400)
พิธีปิดหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา 23มี.ค.60 (23 มี.ค. 2560) (9,763)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๘ วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ (10 มี.ค. 2560) (12,042)
งานจักรดาวอาลัย วันที่ ๖ มี.ค. ๖๐ (06 มี.ค. 2560) (16,226)
นตท.หลักสูตร นร.บังคับบัญชา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะทางด้านจิตวิทยาในการทำงานร่วมกับผู้อื่น (04 มี.ค. 2560) (11,911)
นตท.ดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๖ - ๒๕ ก.พ. ๖๐ (17 ก.พ. 2560) (13,978)
คณะทรูปลูกปัญญา พบนตท.ชั้น ๓ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๖๐ (16 ก.พ. 2560) (6,588)
พิธีโยนหมวก วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๐ (15 ก.พ. 2560) (8,760)
พิธีมอบเกียรติบัตร นตท.ทั้ง ๓ ชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑ ก.พ.๖๐ (01 ก.พ. 2560) (13,732)
รร.ตท.จัดงานแสดงผลงานทางด้านศิลปะ ๑๒ ม.ค. ๖๐ (12 ม.ค. 2560) (8,191)
กรม นร. อบรม นตท. วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙ (16 ธ.ค. 2559) (6,592)
สวนสนามเทิดเกียรติ ผบ.ทสส ๑๓ ธ.ค. ๕๙ (13 ธ.ค. 2559) (11,555)
งานกีฬา รร.ตท.-รร.ตอ วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ (09 ธ.ค. 2559) (11,720)
สตั้ดดี้ พลัส ครอสเวิร์ดเกมเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชาทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (28 พ.ย. 2559) (6,769)
นตท.ดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์ ๑๒ - ๑๓ พ.ย.๕๙ (12 พ.ย. 2559) (6,588)
การแข่งขันมวยไทย-มวยสากล สมัครเล่น วันที่ ๓ พ.ย. ๕๙ (03 พ.ย. 2559) (6,124)
งานเศรษฐกิจพอเพียง (03 พ.ย. 2559) (7,734)
การประกวดสุนทรพจน์นักเรียนเตรียมทหาร ครั้งที่ ๕ ปีการศึกษา๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤศจิการยน ๒๕๕๙ (03 พ.ย. 2559) (6,618)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๙ (31 ต.ค. 2559) (6,387)
นตท.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๒๗ ต.ค. ๕๙ (27 ต.ค. 2559) (6,108)
นตท.ชมรมเศรษฐกิจพอเดียงทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรรี่ ณ รร.ตท. (17 ต.ค. 2559) (6,146)
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน (14 มิ.ย. 2559) (5,434)
โครงการพี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้องให้ห่างไกลยาเสพติด รร.ตท. กองบัญชาการกองทัพไทย (10 มิ.ย. 2559) (6,737)
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา ของ นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๒ มิ.ย. ๕๙ (02 มิ.ย. 2559) (5,536)
รร.ตท. ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก จัดทำ โครงการปลูกหญ้าแฝกแสนกล้า ณ รอบอ่างเก็บน้ำ รร.ตท. ๒๕ พ.ค. ๕๙ (25 พ.ค. 2559) (4,204)
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา มหาราชา สปท. ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรม "โครงการเลือกสีเดียวกัน" ครั้งที่ ๔๔ ๒๘ เม.ย. ๕๙ (28 เม.ย. 2559) (7,383)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน ประจำปีศึกษา ๒๕๕๘ ๒๒ เม.ย. ๕๙ (22 เม.ย. 2559) (6,893)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ๑ มี.ค. ๕๙ (01 มี.ค. 2559) (5,857)
จักรดาวอาลัย ๕๗ (29 ก.พ. 2559) (6,369)
การแข่งขันกีฬาประเพณีเตรียมอุดมศึกษา - เตรียมทหาร ครั้งที่ 32 วันที่ 4 ธ.ค.58 (04 ธ.ค. 2558) (7,032)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 พ.ย.58 (02 พ.ย. 2558) (6,893)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท. รุ่นที่ 59 วันที่ 2 ต.ค.58 (02 ต.ค. 2558) (7,087)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ตท. วันที่ 18 ส.ค.58 (18 ส.ค. 2558) (5,938)
นตท. ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.58 (12 ส.ค. 2558) (6,062)
พิธีแต่งเครื่องและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน ชั้นปี 1 รุ่น 59 วันที่ 24 ก.ค. 58 (24 ก.ค. 2558) (5,603)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 ดูงาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ 23 ก.ค.58 (23 ก.ค. 2558) (6,160)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 57 ดูงาน รร.จปร. วันที่ 16 ก.ค.58 (16 ก.ค. 2558) (5,432)
โครงการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของ นตท. ชั้นปีที่3 รุ่น 57 (16 มิ.ย. 2558) (5,056)
โครงการก้าวแรกในรั้วจักรดาว วันที่ 16-17 พ.ค.58 (16 พ.ค. 2558) (6,446)
การทำสัญญา นตท. รุ่นที่ 59 วันที่ 15 พ.ค.58 (15 พ.ค. 2558) (6,088)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่2, 3 เครื่องหมายบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน วันที่ 1 พ.ค.58 (01 พ.ค. 2558) (6,930)
พิธีส่งตัว นตท. รุ่นที่ 56 ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ก.พ.58 (27 ม.ค. 2558) (6,542)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี 2558 (23 ม.ค. 2558) (6,360)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 พ.ย.57 (17 พ.ย. 2557) (9,674)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่10 วันที่ 13 พ.ย.57 (13 พ.ย. 2557) (7,774)
การแข่งขันมวย สมัครเล่น นตท. วันที่ 12 พ.ย.57 (12 พ.ย. 2557) (7,317)
นตท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกเดินทางไกล ? พักแรม ในภูมิประเทศ ระยะทางจาก รร.ตท.- รร.จปร. ระหว่างวันที่ 25 ? 26 ต.ค.57 (25 ต.ค. 2557) (17,614)
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช พระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ต.ค.57 (23 ต.ค. 2557) (7,826)
โครงงานกลุ่มบูรณาการ วันที่ 23 ต.ค.57 (23 ต.ค. 2557) (6,732)
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนทหาร - ตำรวจ 10 สถาบัน ครั้งที่ 21 วันที่ 19 ต.ค.57 (19 ต.ค. 2557) (14,024)
นตท. สวนสนาม ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย วันที่ 30 ก.ย.57 (30 ก.ย. 2557) (9,002)
นตท. ชั้นปีที่ 2 ดูงานภาคอีสาน วันที่ 9 -17 ก.ย.57 (17 ก.ย. 2557) (10,827)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ตท. วันที่ 18 ส.ค.57 (18 ส.ค. 2557) (12,157)
นตท. ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.57 (12 ส.ค. 2557) (11,369)
พิธีแต่งเครื่องและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน ชั้นปี 1 รุ่น 58 วันที่ 25 ก.ค. 57 (29 ก.ค. 2557) (11,938)
นตท.ปี 3 ดูงานโรงเรียนนายเรือ วันที่ 24 ก.ค. 57 (28 ก.ค. 2557) (9,176)
การแข่งขันกีฬา นตท. กับ นร.นายร้อยสหรัฐ วันที่ 21 ก.ค. 57 (21 ก.ค. 2557) (8,707)
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบรางวัลการศึกษา น.ต.ท. วันที่ 3 ก.ค.57 (03 ก.ค. 2557) (16,273)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี วันที่ 17-20 มิ.ย.57 (20 มิ.ย. 2557) (13,340)
การบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณทางทหาร-ตำรวจ โดย พล.ท. สมหมาย วงศ์มาก วันที่ 17 มิ.ย. 57 (17 มิ.ย. 2557) (9,821)
วันผู้ปกครองเยี่ยม นตท. ชั้นปีที่ 1 ใหม่ รุ่นที่ 58 วันที่ 8 มิ.ย. 57 (08 มิ.ย. 2557) (15,040)
การปฐมนิเทศ นตท.ปี1 วันที่ 2 พ.ค. 57 (02 มิ.ย. 2557) (10,811)
โครงการก้าวแรกในรั้วจักรดาว วันที่ 17-18 พ.ค. 57 (17 พ.ค. 2557) (14,626)
ทำสัญญาและปฐมนิเทศผู้ปกครอง นตท. รุ่น58 วันที่ 16 พ.ค. 57 (16 พ.ค. 2557) (12,541)
พิธีปิดหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 21 มี.ค. 57 (21 มี.ค. 2557) (9,336)
พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 20 มี.ค. 57 (20 มี.ค. 2557) (11,402)
นตท.ฝึกภาคสนามปราจีนบุรี และ รร.จปร. วันที่ 3-7 มีนาคม 2557 (07 มี.ค. 2557) (15,356)
โครงการผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 3-4 มี.ค.57 (03 มี.ค. 2557) (10,274)
พิธีส่งตัว นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 55 วันที่ 27 ก.พ.57 (27 ก.พ. 2557) (11,628)
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นตท.ชั้นปี่ที่ 3 รุ่นที่ 55 วันที่ 26 ก.พ. 57 (26 ก.พ. 2557) (10,276)
นตท.รุ่นที่ 56 ดูงานภาคเหนือ วันที่ 6-14 ก.พ.57 (14 ก.พ. 2557) (15,564)
พิธีโยนหมวก นตท. รุ่นที่ 55 วันที่ 5 ก.พ.57 (05 ก.พ. 2557) (14,200)
นตท. ชั้นปีที่ 1 ดูงานภาคตะวันออก วันที่ 18-21 ธ.ค.56 (18 ธ.ค. 2556) (13,694)
นิทรรศการผลงานศิลป นตท.ปีการศึกษา 2556 วันที่ 17 ธ.ค.56 (17 ธ.ค. 2556) (10,224)
งานกีฬา รร.ตท. - รร.ต.อ. ครั้งที่ 30 วันที่ 14 ธ.ค.56 (14 ธ.ค. 2556) (13,230)
พิธีไหว้ครู 10 สถาบัน ณ รร.นรต. วันที่ 8 ธ.ค. 56 (08 ธ.ค. 2556) (11,100)
นตท.วิ่ง 10 กม. วันที่ 27 พ.ย. 56 (27 พ.ย. 2556) (9,412)
นตท.ชั้นปีที่ 2 ดูงาน พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เเละ ท้องฟ้าจำลอง วันที่ 16-17 พ.ย.56 (16 พ.ย. 2556) (10,340)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ 15 พ.ย. 56 (15 พ.ย. 2556) (11,864)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ นตท. วันที่ 7 พ.ย.56 (07 พ.ย. 2556) (12,382)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ 4 พ.ย. 56 (04 พ.ย. 2556) (12,356)
รูปพิธีสวมแหวน นตท. รุ่นที่ 57 (04 ต.ค. 2556) (13,577)
พิธีเปิด - ปิดการแข่งเรือกระเชียง รร.ตท. ประจำปี 2556 วันที่ 21 - 22 ก.ย.56 (21 ก.ย. 2556) (12,303)
นตท. ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 56 ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5 - 13 ก.ย.56 (05 ก.ย. 2556) (15,686)
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 15 ส.ค.56 (15 ส.ค. 2556) (9,043)
บรรยายพิเศษ 1 เดือน 1 วีรกรรม โดย พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด วันที่ 13 ส.ค.56 (13 ส.ค. 2556) (9,324)
พิธีถวายพระพร 12 สิงหา ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.56 (12 ส.ค. 2556) (10,816)
พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 57 วันที่ 9 ส.ค.56 (09 ส.ค. 2556) (12,443)
พิธีเปิดนิทรรศการเปิดโลกการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 8 ส.ค.56 (08 ส.ค. 2556) (10,924)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดำนา ณ รร.จปร. วันที่ 30 ก.ค.56 (30 ก.ค. 2556) (10,840)
นตท. ร่วมกิจกรรม งานเฉลิมพระเกียตริ 61 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ วันที่ 27 ก.ค.56 (27 ก.ค. 2556) (9,338)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 55 ดูงาน รร.นอ. วันที่ 26 ก.ค.56 (26 ก.ค. 2556) (9,519)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 55 ดูงาน รร.นรต. วันที่ 25 ก.ค.56 (25 ก.ค. 2556) (10,745)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 55 ดูงาน รร.นร. วันที่ 19 ก.ค.56 (19 ก.ค. 2556) (10,480)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 55 ดูงาน รร.จปร. วันที่ 18 ก.ค.56 (18 ก.ค. 2556) (10,402)
บรรยายพิเศษ เรื่อง เห็นแค่เงาก็ต้องเดาให้ได้ โดย ดร.สุรดิศ โหละสุต วันที่ 17 ก.ค.56 (17 ก.ค. 2556) (10,147)
นตท. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อการศึกษา แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 28 (16 ก.ค. 2556) (9,115)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 57 วันที่ 4 ก.ค.56 (04 ก.ค. 2556) (10,816)
นตท. วิ่ง 3 กม. วันที่ 3 ก.ค.56 (03 ก.ค. 2556) (10,779)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 55 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 18 - 21 มิ.ย.56 (18 มิ.ย. 2556) (9,096)
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิ.ย.56 (13 มิ.ย. 2556) (9,158)
ผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ใหม่ รุ่นที่ 57 วันที่ 9 มิ.ย.56 (09 มิ.ย. 2556) (10,348)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ 25 เม.ย.56 (25 เม.ย. 2556) (10,007)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 22 มี.ค.56 (25 มี.ค. 2556) (8,821)
นตท.ชั้นปีที่ 1 เดินทางไกลและพักแรม วันที่ 8 - 9 มี.ค. 56 (12 มี.ค. 2556) (9,791)
นตท.ชั้นปีที่ 1 ฝึกภาคสนาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 4 - 8 มี.ค. 56 (11 มี.ค. 2556) (10,987)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี 2556 (26 ก.พ. 2556) (10,231)
นตท ชั้นปีที่ 2 ดูกิจการภาคเหนือ วันที่ 7 - 15 ก.พ.56 (18 ก.พ. 2556) (10,976)
พิธีโยนหมวก นตท. รุ่นที่ 54 วันที่ 5 ก.พ.56 (05 ก.พ. 2556) (11,285)
ดาราพยากรณ์ วันที่ 16 ม.ค.56 (16 ม.ค. 2556) (9,880)
นิทรรศการผลงานศิลปะของ นตท. วันที่ 15 ม.ค.56 (15 ม.ค. 2556) (9,565)
การแข่งขันตอบปัญหา สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ วีรชนคนต้นแบบ วันที่ 20 ธ.ค.55 (20 ธ.ค. 2555) (9,685)
พิธีมอบเกียรติบัตร นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 19 ธ.ค.55 (19 ธ.ค. 2555) (10,122)
1 เดือน 1 วีรกรรม วันที่ 18 ธ.ค.55 (18 ธ.ค. 2555) (8,933)
นตท. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56 ดูงานภาคตะวันออก วันที่ 11 - 14 ธ.ค.55 (11 ธ.ค. 2555) (10,063)
การแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ตท. - ร.ร.ต.อ. ครั้งที่ 29 วันที่ 7 ธ.ค.55 (07 ธ.ค. 2555) (10,304)
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร "5 ธันวามหาราช" ณ สนามหลวง วันที่ 5 ธ.ค.55 (05 ธ.ค. 2555) (10,563)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 16 พ.ย.55 (16 พ.ย. 2555) (10,064)
บรรยายพิเศษโดย พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ วันที่ 15 พ.ย.55 (15 พ.ย. 2555) (9,954)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ 5 พ.ย.55 (05 พ.ย. 2555) (12,785)
พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ณ รร.นร. วันที่ 28 ต.ค.55 (28 ต.ค. 2555) (11,308)
นตท. เดินทางไกล วันที่ 27 - 28 ต.ค.55 (27 ต.ค. 2555) (9,082)
การแข่งขันตอบปัญญหาวิชาการ ครั้งที่ 8 วันที่ 25 ต.ค.55 (25 ต.ค. 2555) (9,872)
การจัดกิจกรรม "สุภาพบุรุษในฝัน" โดย มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 18 ต.ค.55 (18 ต.ค. 2555) (9,474)
บรรยายพิเศษโดย พล.ท.สมหมาย วงษ์มาก วันที่ 11 ต.ค.55 (11 ต.ค. 2555) (10,455)
พิธีสวมแหวนรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 56 วันที่ 19 ก.ย.55 (19 ก.ย. 2555) (11,090)
นตท. ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. วันที่ 29 ส.ค.55 (29 ส.ค. 2555) (10,810)
บรรยายพิเศษ เรื่อง หมู่เรือปราบโจรสลัด วันที่ 28 ส.ค.55 (28 ส.ค. 2555) (9,312)
นตท. ชั้นปีที่2 รุ่น 55 ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 - 22 ส.ค.55 (15 ส.ค. 2555) (10,102)
นตท. ชั้นปีที่ 2 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.55 (12 ส.ค. 2555) (9,300)
นตท. ชั้นปีที่ 3 รุ่น 54 ฝึกภาคทะเล วันที่ 6-10 ส.ค.55 (06 ส.ค. 2555) (11,161)
นทต. ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นอ. วันที่ 27 ก.ค.55 (27 ก.ค. 2555) (9,488)
นตท. เข้าร่วมเปิดนิทรรศการ "60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 27 ก.ค.55 (27 ก.ค. 2555) (8,861)
นทต. ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นรต. วันที่ 26 ก.ค.55 (26 ก.ค. 2555) (9,827)
นทต. ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นร. วันที่ 25 ก.ค.55 (25 ก.ค. 2555) (9,221)
บรรยายภาษาอังกฤษ โดย Andrew Biggs วันที่ 19 ก.ค.55 (19 ก.ค. 2555) (10,057)
พิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท. ชั้นปีที่ 1 รุ่น 56 วันที่ 13 ก.ค.55 (13 ก.ค. 2555) (10,695)
โครงการ นตท. ร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติดในชุมชน วันที่ 27 มิ.ย.55 (27 มิ.ย. 2555) (9,417)
นตท. ฟังบรรยายเรื่อง โรคเอดส์ วันที่ 21 มิ.ย.55 (21 มิ.ย. 2555) (9,242)
นตท. ชั้นปีที่ 3 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 19 - 21 มิ.ย.55 (19 มิ.ย. 2555) (9,596)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 56 และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 วันที่ 14 มิ.ย.55 (14 มิ.ย. 2555) (11,048)
อบรม นตท. เรื่องยาเสพติด วันที่ 29 พ.ค.55 (29 พ.ค. 2555) (9,191)
นตท. ฟังบรรยายธรรม วันที่ 18 พ.ค.55 (18 พ.ค. 2555) (8,873)
ปฐมนิเทศ นตท. ชั้นปีที่ 1 วันที่ 14 พ.ค.55 (14 พ.ค. 2555) (8,945)
ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม นตท. ชั้นที่ 1 วันที่ 10 พ.ค.55 (10 พ.ค. 2555) (9,716)
นตท. ใหม่ สอบ PreTest วันที่ 30 เม.ย. 55 (30 เม.ย. 2555) (8,608)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่ ๓, ชั้นปีที่ ๒ เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน เครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน และเครื่องหมายเสริมสร้างความเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 24 เมษายน 2555 (24 เม.ย. 2555) (9,438)
นตท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ปราณบุรี วันที่ 18 - 24 มี.ค.55 (18 มี.ค. 2555) (10,615)
นตท. ชั้นปีที่ 2 รุ่น 54 เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม วันที่ 18-24 มี.ค.55 (18 มี.ค. 2555) (10,017)
นตท.ชั้นปีที่ 1 เดินทางไกลและพักแรม ณ รร.จปร. (13 มี.ค. 2555) (8,942)
นตท.ชั้นปีที่ 1 ฝึกภาคสนาม จ.ปราจีนบุรี (09 มี.ค. 2555) (9,026)
นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่น 55 ดูงานภาคตะวันออก (28 ก.พ. 2555) (9,890)
พิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร วันที่ 27 ก.พ.55 (27 ก.พ. 2555) (9,312)
พิธีมอบโล่ห์ให้นักเรียนดีเด่น (27 ก.พ. 2555) (8,254)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.รุ่น53 (24 ก.พ. 2555) (9,293)
นตท. ชั้นปีที่ 2 ดูงานภาคเหนือ (06 ก.พ. 2555) (10,586)
พิธีโยนหมวก นตท.รุ่นที่ 53 (03 ก.พ. 2555) (10,013)
นิทรรศการผลงานศิลปะของ นตท. ปีการศึกษา 2554 (20 ม.ค. 2555) (8,914)
กิจกรรมดูดาว (18 ม.ค. 2555) (8,908)
งานแข่งขันตอบปัญหาสุดยอดแฟนพันธ์แท้วีรชนคนต้นแบบ (12 ม.ค. 2555) (8,109)
บรรยายพิเศษ เรื่อง วิธีการและมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก (11 ม.ค. 2555) (9,611)
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร นตท.ทั้ง 3 ชั้นปี ปีการศึกษา 2554 สกศ.รร.ตท. (13 ธ.ค. 2554) (9,700)
การแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2554 (06 ธ.ค. 2554) (9,738)
นตท.ชั้นปีที่ 2 เดินทางไกลและพักแรม ณ รร.จปร. วันที่ 19 - 20 พ.ย. 54 (20 พ.ย. 2554) (9,451)
นตท.ชั้นปีที่ 1 - 3 ทดสอบร่างกาย วันที่ 12 พ.ย 54 (12 พ.ย. 2554) (9,384)
งานตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่ 7 วันที่ 10 พ.ย. 54 (10 พ.ย. 2554) (9,354)
พิธีมอบทุนการศึกษา นตท. ประจำปี 54 วันที่ 23 ก.ย. 54 (23 ก.ย. 2554) (10,154)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท. รุ่นที่ 55 วันที่ 23 ก.ย. 54 (23 ก.ย. 2554) (10,472)
งานเปิดตัวหนังสือ Pocket Book ผมชื่อนักเรียนเตรียมทหาร วันที่ 23 ก.ย. 54 (23 ก.ย. 2554) (12,401)
นตท.ชั้นปีที่ 2 ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 5 - 12 ก.ย.54 (12 ก.ย. 2554) (10,287)
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ รร.ตท.แชมเปี้ยนชิพครั้งที่ 10 วันที่ 20 - 21ส.ค. 54 (21 ส.ค. 2554) (9,750)
นตท. ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. วันที่ 11 ส.ค. 54 (11 ส.ค. 2554) (9,000)
นตท.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 53 ฝึกภาคทะเล วันที่ 1- 5 ส.ค. 54 (05 ส.ค. 2554) (10,221)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นร. วันที่ 22 ก.ค. 54 (22 ก.ค. 2554) (9,102)
พิธีแต่งเครื่องแบบ และ ประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๕ วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๔ (14 ก.ค. 2554) (9,891)
นตท.ชั้นปีที่ 2 ทดสอบร่างกาย ( 10 กม. ) (14 มิ.ย. 2554) (9,958)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่น 55 และพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 (09 มิ.ย. 2554) (11,369)
ผู้ปกครองเยี่ยม นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 (22 พ.ค. 2554) (13,249)
นักเรียนเตรียมทหาร ฟังบรรยายธรรม (19 พ.ค. 2554) (9,584)
นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 ฝึกท่าแถวชิด (12 พ.ค. 2554) (10,628)
นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 ฝึกท่าถอดหมวกสวมหมวก (10 พ.ค. 2554) (10,355)
พิธีเปิดภาคการฝึก นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 (05 พ.ค. 2554) (10,830)
นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 ทดสอบร่างกายโดยกองพลศึกษา รร.ตท. (03 พ.ค. 2554) (10,710)
นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 อบรม การปรับตัวเป็น นตท. และ อบรม เรื่อง ประวัติ รร.ตท. (03 พ.ค. 2554) (10,636)
นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 ทดสอบความรู้โดยกองส่วนการศึกษา รร.ตท. (02 พ.ค. 2554) (9,541)
นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่น 55 พิธีมอบทุนการศึกษา เหล่าทหารอากาศ (01 พ.ค. 2554) (9,959)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่๓ ชั้นปีที่๒ และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายชั้นการยิงปืน ประจำปีการศึกาา ๒๕๕๔ (25 เม.ย. 2554) (13,754)
นตท. ชั้นปีที่ 1 ดูงานภาคตะวันออก วันที่ 16-20 มี.ค. 54 (20 มี.ค. 2554) (13,497)
นตท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนาม ณ ค่ายธนะรัชต์ วันที่ 13 - 18 มี.ค. 54 (18 มี.ค. 2554) (12,500)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2553 วันที่ 11 มีนาคม 2554 (11 มี.ค. 2554) (13,983)
นักเรียนบังคับบัญชาเดินทางไกล วันที่ 6 มี.ค. 54 (06 มี.ค. 2554) (11,779)
พิธีส่งตัว นตท.รุ่นที่ 52 ชั้นปีที่ 3 วันที่ 28 ก.พ. 54 (28 ก.พ. 2554) (9,068)
นตท.ชั้นปีที่ 1 เดินทางไกลและพักแรม ณ รร.จปร. วันที่ 26 - 27 ก.พ. 54 (26 ก.พ. 2554) (13,175)
นตท. ชมการแสดง สงครามเก้าทัพ ณ จ.กาญจนบุรี วันที่ 25 ก.พ. 54 (25 ก.พ. 2554) (12,625)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 21 ก.พ. 54 (21 ก.พ. 2554) (12,789)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 52 ประจำปีการศึกษา 53 วันที่ 17 ก.พ. 54 (17 ก.พ. 2554) (12,194)
นตท.ชั้นปี ที่ 1 ฝึกภาคสนาม ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 2 ที่ จ.ปราจีนบุรี วันที่ 7 - 11 ก.พ. 54 (07 ก.พ. 2554) (12,852)
พิธีโยนหมวก นตท.รุ่นที่ 52 วันที่ 4 ก.พ. 54 (04 ก.พ. 2554) (13,027)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ 2 ธ.ค. 53 (02 ธ.ค. 2553) (12,044)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. วันที่ 29 พ.ย. 53 (29 พ.ย. 2553) (12,425)
นตท.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 53 ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 -12 ก.ย. 53 (12 ก.ย. 2553) (14,547)
ผบ.กรม นร.ฯ ทำพิธีบวงสรวง ก่อนดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นตท.ชั้นปีที่ 2 วันที่ 5 ก.ย. 53 (05 ก.ย. 2553) (12,502)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท.รุ่นที่ 54 วันที่ 4 ก.ย. 53 (04 ก.ย. 2553) (12,138)
นตท.ชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 52 ฝึกภาคทะเล ระหว่าง วันที่ 2-6 ส.ค. 53 (06 ส.ค. 2553) (13,436)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นอ. วันที่ 20 ก.ค. 53 (20 ก.ค. 2553) (12,554)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นร. วันที่ 15 ก.ค. 53 (15 ก.ค. 2553) (10,656)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นรต. วันที่ 14 ก.ค. 53 (14 ก.ค. 2553) (14,423)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ศึกษาและดูงาน รร.จปร. จ.นครนายก 8 ก.ค. 53 (08 ก.ค. 2553) (12,502)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.สระแก้ว (28 มิ.ย. 2553) (9,654)
นตท.ฟังบรรยายธรรม วันที่ 24 มิ.ย. 53 (24 มิ.ย. 2553) (9,014)
นตท. เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. สพฐ.ยุวชน รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๓ วันที่ ๕ - ๖ มิ.ย. ๒๕๕๓ (10 มิ.ย. 2553) (9,154)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๕๔ วันที่ 9 มิ.ย. 53 (09 มิ.ย. 2553) (10,122)
งานเลี้ยงแสดงความยินดี นตท. ที่ได้รับรางวัลแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ 2 มิ.ย. 53 (02 มิ.ย. 2553) (9,125)
ผู้ปกครองเยี่ยม นตท.รุ่นที่ ๕๔ (23 พ.ค. 2553) (10,466)
พิธีเปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิค ต้านยาเสพติด วันที่ 19 พ.ค. 53 (19 พ.ค. 2553) (10,762)
ผบ.สปท. อบรม นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 วันที่ 18 พ.ค. 53 (18 พ.ค. 2553) (9,979)
การปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 วันที่ 17 พ.ค. 53 (17 พ.ค. 2553) (9,882)
ภาพซ้อมการเดินแถวปล่อยนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 54 กลับบ้าน (13 พ.ค. 2553) (11,439)
นตท.ฟังการอบรม วันที่ 12 พ.ค. 53 (12 พ.ค. 2553) (10,854)
นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 อบรมเรื่อง แบบธรรมเนียมทหาร วันที่ 10 พ.ค. 53 (11 พ.ค. 2553) (12,598)
นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 ฝึกทบทวน วันที่ 6 พ.ค. 53 (10 พ.ค. 2553) (14,119)
นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 54 ฝึกแถวชิด(แถวตอน)วันที่ 6 พ.ค. 53 (06 พ.ค. 2553) (14,113)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๔ ฝึกการเดินปกติและท่าหยุดจากการเดิน (05 พ.ค. 2553) (13,673)
นตท. ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๔ ฝึกท่าตรงและท่าพัก วันที่ ๔ พ.ค. ๕๓ (04 พ.ค. 2553) (13,025)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๔ สอบวัดผล (03 พ.ค. 2553) (12,758)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปีและนักเรียนบังคับบัญชา (23 เม.ย. 2553) (9,103)
ผบ.รร.ตท. ให้โอวาทแก่ นตท. ที่ไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก วันที่ 23 เม.ย. 53 (23 เม.ย. 2553) (8,735)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒ (12 มี.ค. 2553) (9,050)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๕๓ ฝึกภาคสนามเดินทางไกล จปร. (01 มี.ค. 2553) (9,574)
งานจักรดาวอาลัย นตท.รุ่น ๕๑ (23 ก.พ. 2553) (10,421)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา (22 ก.พ. 2553) (9,348)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ดูงานภาคเหนือ (19 ก.พ. 2553) (12,249)
พิธีโยนหมวก นตท.รุ่นที่ ๕๑ (04 ก.พ. 2553) (11,095)
พิธีเปิด-ปิด กีฬาจักรดาว (22 ม.ค. 2553) (12,854)
การแข่งขันตอบปัญหา สุดยอดแฟนพันธ์แท้วีรชนคนต้นแบบ กองวิชาทหาร รร.ตท.7 ม.ค. 53 (07 ม.ค. 2553) (9,444)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ดูงานภาคตะวันออก (07 ธ.ค. 2552) (10,841)
นตท. ร่วมพิธี 5 ธันวามหาราช ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 5 ธ.ค. 52 (05 ธ.ค. 2552) (10,097)
ผบ.กรม.นร. ทำพิธีบวงสรวงก่อนเดินทางดูงานภาคตะวันออก วันที่ 1 ธ.ค. 52 (01 ธ.ค. 2552) (10,192)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ทำกิจกรรม 1 เดือน 1 เสาร์ 1 กิจกรรม วันที่ 28 พ.ย. 52 (28 พ.ย. 2552) (10,205)
นตท.ชั้นปีที่ 2 ฝึกภาคสนามและเดินทางไกล วันที่ 28 - 29 พ.ย. 52 (28 พ.ย. 2552) (12,107)
นตท. ร่วมลงนามถวายพระพร ณ ร.พ. ศิริราช วันที่ 04 พ.ย. 52 (04 พ.ย. 2552) (9,185)
นตท.ชั้นปีที่ 1 - 2 ทำกิจกรรม 1 เดือน 1 เสาร์ 1 กิจกรรม วันที่ 31 ต.ค. 52 (31 ต.ค. 2552) (9,986)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ฝึกภาคสนาม ณ รร.จปร. (26 ต.ค. 2552) (10,133)
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนเตรียมทหาร - โรงเรียนนานาชาติ ISB (06 ก.ย. 2552) (9,543)
พิธีสวมแหวน นตท.รุ่นที่ ๕๓ (05 ก.ย. 2552) (10,849)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน รร.นร. (25 ส.ค. 2552) (10,008)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน รร.นอ. (21 ส.ค. 2552) (10,906)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกภาคทะเล (04 ส.ค. 2552) (12,191)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นรต. (29 ก.ค. 2552) (10,086)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. (27 ก.ค. 2552) (9,655)
นตท.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 52 ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 17 - 22 ก.ค. 52 (17 ก.ค. 2552) (14,737)
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอนนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๓ (03 ก.ค. 2552) (18,068)
นตท.ชั้นปี่ที่ ๒ และ ๓ ดูงานวัดพระบาทน้ำพุ (22 มิ.ย. 2552) (10,063)
บรรยายพิเศษทางจิตวิทยาเรื่อง รู้ใจวัยรุ่น โดย ผศ.ดร.พรรณระพี ชลวณิชสุทธิวรรณ (18 มิ.ย. 2552) (10,610)
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๓ (11 มิ.ย. 2552) (11,455)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ดูงานอนุสรณ์สถาน (10 มิ.ย. 2552) (10,527)
บรรยายพิเศษเรื่อง จิตวิญญาณทหาร โดย น.ท.ประทีป อนุมณี ร.น. (04 มิ.ย. 2552) (10,929)
ผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๓ (24 พ.ค. 2552) (11,512)
นตท.ชั้นปีที่ 2 ดูงานวัดโพธิ์ (23 พ.ค. 2552) (9,569)
ภาพการฝึกของ นตท.ชั้นปีที่ ๑ (22 พ.ค. 2552) (9,901)
พิธีปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๓ (19 พ.ค. 2552) (9,623)
นตท.ชั้นปี่ที่ ๑ เข้าห้องเรียน (18 พ.ค. 2552) (10,942)
นขต.รร.ตท. ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๒ - ๓ (27 เม.ย. 2552) (9,075)
พิธีประดับเครื่องหมายการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ (22 เม.ย. 2552) (10,621)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๕๒ (27 มี.ค. 2552) (9,135)
ฝึกภาคสนาม นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๕๒ ร ๒ พัน ๓ รอ. จ.ปราจีนบุรี (23 มี.ค. 2552) (10,886)
นตท.ชั้นปีที่ 2 ฝึกกระโดดร่มแบบพาราเซล (17 มี.ค. 2552) (12,631)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคสนามและโดดร่มพาราเซล ณ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี ๒ - ๙ มี.ค.๔๙ (02 มี.ค. 2552) (1,712)
พิธีเปิดการฝึกนักเรียนบังคับบัญชา (27 ก.พ. 2552) (9,472)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๑ ดูงานภาคเหนือ (17 ก.พ. 2552) (11,433)
พิธีโยนหมวก นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๕๐ (04 ก.พ. 2552) (10,326)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๕๒ (27 ม.ค. 2552) (6,084)
การแข่งขันปัญหาสุดยอดแฟนพันธุ์แท้วีรชนคนต้นแบบ (20 ม.ค. 2552) (9,392)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมทหาร (จักรดาว) (22 ธ.ค. 2551) (9,395)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมทหาร ประเภทมวยไทยสมัครเล่น (15 ธ.ค. 2551) (9,442)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมทหาร ประเภทมวยสากลสมัครเล่น (11 ธ.ค. 2551) (10,039)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมทหาร ประเภทยูโด (10 ธ.ค. 2551) (10,849)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ชมกิจการ ฯ ภาคตะวันออก (09 ธ.ค. 2551) (11,321)
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเตรียมทหาร (กีฬาจักรดาว) ประจำปี ๒๕๕๑ (27 พ.ย. 2551) (12,645)
นตท.ชนะเลิศการแข่งขันไซเบอร์ดิค ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๒๐ (24 พ.ย. 2551) (12,322)
บรรยายพิเศษเรื่อง นตท.เป็นทำไม เป็นเพื่ออะไร โดย พลเรือโท อมรเทพ ณ บางช้าง (14 พ.ย. 2551) (10,096)
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ (13 พ.ย. 2551) (13,244)
นิทรรศการวิชาการ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (12 พ.ย. 2551) (10,208)
นตท.ชั้นปีที่3 ฝึกภาคสนาม (03 พ.ย. 2551) (11,901)
นตท.ชั้นปี 2 รุ่น51 ดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (04 ก.ย. 2551) (14,611)
ชนะเลิศชิงแชมป์หุ่นยนต์ประเทศไทย (25 ส.ค. 2551) (10,609)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นอ.บศอ. (22 ส.ค. 2551) (11,173)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. (21 ส.ค. 2551) (12,019)
นตท.ดูงานโรงผลิตนมวัว รร.จปร. (19 ส.ค. 2551) (10,867)
บรรยายพิเศษ english for pre-cadet by nina (19 ส.ค. 2551) (10,603)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ฝึกทะเล (04 ส.ค. 2551) (15,846)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นายเรือ (01 ส.ค. 2551) (9,948)
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.นรต. (25 ก.ค. 2551) (10,305)
นตท.เลือกชมรม (26 พ.ค. 2551) (9,992)
นตท.ทัศนศึกษา ณ วัดพระเชตุพนฯ (18 พ.ค. 2551) (10,723)
ผบ.กรม.นร. พบ นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 52 (08 พ.ค. 2551) (9,679)
การฝึกประจำวัน นตท.รุ่นที่ 52 วันที่ 7 พ.ค. 2551 (07 พ.ค. 2551) (12,933)
การฝึกประจำวัน นตท.รุ่นที่ 52 (01 พ.ค. 2551) (11,651)
นตท. ดูงานภาคเหนือ (19 ก.พ. 2551) (10,973)
พิธีโยนหมวก นตท.รุ่นที่ ๔๙ (06 ก.พ. 2551) (10,412)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๕๑ (27 ม.ค. 2551) (7,536)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๕๐ (27 ม.ค. 2550) (6,390)
ผบ.ทหารสูงสุดเลี้ยงอาหารเย็นแก่ นตท.ทั้ง ๓ ชั้นปี วันที่ ๑๔ ธ.ค.๔๙ (14 ธ.ค. 2549) (2,085)
พิธีมอบทุนการศึกษา นตท.โดยชมรมแม่บ้าน รร.ตท. วันที่ ๖ ก.ย. ๔๘ (06 ก.ย. 2549) (4,641)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท.รุ่นที่ ๕๐ วันที่ ๑ ก.ย. ๔๙ (01 ก.ย. 2549) (5,020)
นตท.ชั้นที่ ๓ ฝึกภาคทะเล ๑-๔ ส.ค.๔๙ ข้าการตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทะเลของ นตท.ชั้นที่ ๓ วันที่ ๑-๓ ส.ค.๔๙ (01 ส.ค. 2549) (6,680)
นิทรรศการดาราศาสตร์ วันที่ ๑๗ - ๒๑ ก.ค.๔๙ (17 ก.ค. 2549) (2,315)
พิธีแต่งเครื่องแบบและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๕๐ (07 ก.ค. 2549) (5,179)
ผบ.รร.ตท.ประดับเหรียญยิงปืนให้แก่ นตท.ชั้นปีที่3 วันที่ ๕ ม.ค. ๔๙ (05 ก.ค. 2549) (4,795)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการยิงปืน นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๘ (15 มิ.ย. 2549) (5,498)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ฝึกภาคสนามและเดินทางไกล ณ รร.จปร. วันที่ ๑๓-๑๗ มี.ค. ๔๙ (13 มิ.ย. 2549) (3,760)
พิธีไหว้ครูเเละพิธีมอบรางวัลการศึกษานตท.ปี๔๙ วันที่ ๘ มิ.ย.๔๙ (08 มิ.ย. 2549) (3,926)
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ วันที่ ๘ มิ.ย.๔๙ (08 มิ.ย. 2549) (1,683)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคสนามและโดดร่มพาราเซล ณ ค่ายฝึก นศท.เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี วันที่ ๒-๙ มี.ค. ๔๙ (02 มิ.ย. 2549) (4,208)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๓,๒ และ เครื่องหมาย นร.บังคับบัญชา (26 เม.ย. 2549) (5,233)
นตท. ฝึกภาค และเดินทางไกล ณ รร.จปร.ฯ วันที่ ๑๓ - ๑๗ มี.ค.๔๙ (13 มี.ค. 2549) (2,314)
นตท.ฝึกภาคและเดินทางไกล ณ รร.จปร.ฯ ๑๓-๑๗มี.ค.๔๙ (13 มี.ค. 2549) (2,551)
นตท.ชั้นที่ ๒ ฝึกภาคสนาม เเละโดดร่มพาราเซล ณ ค่ายฝึกนศท. เขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี วันที่ ๒-๙ มี.ค.๔๘ (02 มี.ค. 2549) (4,828)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ วันที่ ๑ มี.ค.๔๙ (01 มี.ค. 2549) (2,055)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่๓ ๒๗ ก.พ.๔๙ (27 ก.พ. 2549) (2,570)
พิธีโยนหมวก เนื่องจากจบการศึกษาของ นตท.ชั้นปีที่ ๓ (02 ก.พ. 2549) (5,504)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของนตท.ประจำปี ๔๘ (20 ธ.ค. 2548) (5,356)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาจักรดาวของ นตท. วันที่ ๒o ธ.ค. ๔๘ (20 ธ.ค. 2548) (6,057)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในของ นตท.ประจำปี ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๔๘ (20 ธ.ค. 2548) (5,322)
ผบ.ทหารสูงสุด เลี้ยงอาหารเย็นแก่ นตท.ทั้ง ๓ ชั้นปี วันที่ ๑๔ ธ.ค.๔๘ (14 ธ.ค. 2548) (1,836)
ผบ.ทหารสูงสุดเลี้ยงอาหารเย็นแก่ นตท.ทั้ง๓ชั้นปี ๑๔ธ.ค.๔๘ (14 ธ.ค. 2548) (1,562)
ฯพณฯ เปรม ติณสูลานนท์ ตรวจเยี่ยม รร.ตท. และให้โอวาทแก่ นตท. วันที่ ๑๒ ธ.ค.๔๘ (12 ธ.ค. 2548) (2,106)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออก วันที่ ๔ พ.ย. ๔๘ (04 พ.ย. 2548) (6,300)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออก (31 ต.ค. 2548) (5,848)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๔๘ (31 ต.ค. 2548) (5,447)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รร.ตท. และเดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออก (30 ต.ค. 2548) (5,108)
นตท.ชั้นปี ๓ ฝึกภาคสนาม ที่ พล.ร.๒ รอ.จ.ปราจีนบุรี วันที่ ๑๗-๒๑ ต.ค. ๔๘ (17 ต.ค. 2548) (4,285)
นตท.ชั้นที่ ๓ ฝึกภาคสนาม ที่ พล.ร.๒ รอ. จ.ปราจีนบุรี วันที่ ๑๗-๒๑ ต.ค.๔๘ (17 ต.ค. 2548) (4,016)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ฝึกภาคสนามที่ พล.ร๒. รอ. จ.ปราจีนบุรี (17 ต.ค. 2548) (4,593)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการภาคตะวันออก (26 ก.ย. 2548) (5,010)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ เยี่ยมชมกิจการภาคตะวันออก วันที่ ๒๖ ก.ย.๔๘ (26 ก.ย. 2548) (4,287)
พิธีสวมแหวนรุ่นนตท.รุ่นที่ ๔๙ วันที่ ๒ ก.ย. ๔๘ (02 ก.ย. 2548) (5,122)
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท.รุ่นที่ ๔๙ เมื่อวันที่ ๒ ก.ย.๔๘ (02 ก.ย. 2548) (5,276)
นตท.ทั้ง ๓ ชั้นปี ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ (16 ส.ค. 2548) (5,333)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ฝึกภาคทะเล (02 ส.ค. 2548) (5,440)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการ รร.นรต. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.ค.๔๘ (20 ก.ค. 2548) (5,722)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการ รร.เหล่าทัพ และรร.นรต. วันที่ ๑๔ ก.ค.๔๘ (15 ก.ค. 2548) (2,381)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการ รร.นอ. (15 ก.ค. 2548) (6,089)
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชมกิจการ รร.เหล่าทัพ และ รร.นรต. (14 ก.ค. 2548) (5,781)
พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท. รุ่นที่ ๔๙ และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน วันที่ ๘ ก.ค.๔๘ (08 ก.ค. 2548) (4,006)
พิธีติดบ่าชุดศึกษาดูงานและเลี้ยงอาหารพิเศษ วันที่ ๒๖ พ.ค.๔๘ (26 พ.ค. 2548) (4,618)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ ฟังบรรยายพิเศษการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ (16 พ.ค. 2548) (5,228)
ฝึกปรับปรุงลักษณะทหาร นตท.ใหม่ รุ่นที่ ๔๙ (02 พ.ค. 2548) (5,171)
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ และเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา (27 เม.ย. 2548) (4,939)
พิธีปิดการฝึกอบรมนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๒๗ มี.ค.๔๘ (27 มี.ค. 2548) (1,697)
นตท.ชั้นปีที่ ๑ เดินทางไกล และพักแรมที่ รร.จปร. ๑๕-๑๖ มี.ค.๔๘ (15 มี.ค. 2548) (4,506)
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่นที่ ๔๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ วันที่ ๑๔ มี.ค.๔๘ (14 มี.ค. 2548) (4,571)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗ วันที่ ๙ มี.ค. ๔๘ (09 มี.ค. 2548) (5,439)
นตท.รับประทานอาหารแบบยุโรป (08 มี.ค. 2548) (5,410)
พิธีมอบประกาศนียบัตร และรางวัลการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ วันที่ ๒๗ ก.พ.๔๙ (27 ก.พ. 2548) (2,113)
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ชมกิจการประกอบการศึกษาภาคเหนือ วันที่ ๑๐ - ๑๙ ก.พ.๔๘ (10 ก.พ. 2548) (3,458)
ผบ.กรม นร.ฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน รร.ตท. ก่อนไปชมกิจการภาคเหนือ วันที่ ๙ ก.พ.๔๘ (09 ก.พ. 2548) (4,699)
ผบ.กรม นร.ฯ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รร.ตท.ก่อนไปชมกิจการภาคเหนือ วันที่ ๙ ก.พ.๔๘ (09 ก.พ. 2548) (1,992)
เสธ.รร.ตท. ติดปีกเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุให้ นตท. วันที่ ๑๙ ม.ค. ๔๘ (19 ม.ค. 2548) (4,963)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๑๗ (27 ม.ค. 2517) (6,154)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๑๒ (27 ม.ค. 2512) (5,960)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๑๑ (27 ม.ค. 2511) (5,762)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๑๐ (27 ม.ค. 2510) (5,172)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๙ (27 ม.ค. 2509) (5,872)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๘ (27 ม.ค. 2508) (6,408)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๗ (27 ม.ค. 2507) (4,541)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๖ (27 ม.ค. 2506) (4,860)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๕ (27 ม.ค. 2505) (4,692)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๔ (27 ม.ค. 2504) (4,607)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๓ (27 ม.ค. 2503) (5,446)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๒ (27 ม.ค. 2502) (6,317)
รูปภาพกิจกรรม นตท.รุ่นที่ ๑ (27 ม.ค. 2501) (5,216)
จิตอาสาฯ
การฝึกกำลังพล
ออกกำลังกาย
ทางการแพทย์/โภชนาการ
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  221,225,392  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560