รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๓o ก.ย. - o๒ ต.ค. ๕๙ (12) [29 ก.ย. 2559] 
องค์ความรู้ด้านการพัสดุ 1 - 2 (205) [07 ก.ย. 2559] 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ (802) [05 ส.ค. 2559] 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ (669) [03 ส.ค. 2559] 
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษและที่ปรึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (668) [22 ก.ค. 2559] 
ผลการสอบกลางภาค ของนตท.ทั้ง ๓ ชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (5,246) [15 ก.ค. 2559] 
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท. [24 ก.ย. 2558] 
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (8,483) [21 ก.ค. 2558] 
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (12,363) [14 ก.ค. 2558] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (15,002) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (20,618) [26 ส.ค. 2557] 
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (23,294) [12 พ.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (15,167) [31 ต.ค. 2556] 
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (9) [29 ก.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (9) [29 ก.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างซ่อมพื้นหินล้างด้านหน้าอาคาร บก.ฯ โดยวิธีตกลงราคา (9) [29 ก.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและท่อระบบผลิตน้ำประปา โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15) [28 ก.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างซ่อมแซมห้องน้ำชายชั้นที่ ๒ อาคาร บก.ฯ โดยวิธีตกลงราคา (15) [27 ก.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "งานจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารกองพัน นร.ที่ ๑ ถึง ๔ รร.ตท.สปท." โดยวิธิพิเศษ (23) [26 ก.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างซ่อมห้องน้ำ กสน.รร.ตท.สปท. โดยวิธีตกลงราคา (52) [19 ก.ย. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(759)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กันยายน 2559 (ครั้ง)
284,507
โรงเรียนเตรียมทหารจัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙” (139)  
โรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร (138) 
การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ (422) 
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๕ (571) 
พิธีลงนามถวายพระพร และบริจาคโลหิต (182) 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (161) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน (134) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(552)   
ทีมจักรดาว โรงเรียนเตรียมทหาร ได้เข้าร่วมการแข่งขัน world robot games 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (150)  
นักเรียนชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๘ ดูเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ ๑๔-๑๗ มิ.ย ๕๙ (1,280) 
โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ให้ห่างไกลยาเสพติด” และ โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ป้องกันการติดการพนัน” (1,246) 
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย (2,238) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (2,116) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (2,276) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (2,360) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(331)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(14)   
สิงหาคม 2559
กรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(32)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  5,996,679  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557