โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน ๑๐ อัตรา (2,189) [09 ก.พ. 2563] 
รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ o๗ - ๑o ก.พ. ๖๓ (771) [07 ก.พ. 2563] 
ประเมินความพึงพอใจของ นตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (330) [04 ก.พ. 2563] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ หลังสอบแก้ตัว (2,872) [16 ต.ค. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 (3,501) [26 ก.ย. 2562] 
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนเตรียมทหาร กลุ่มศักยภาพสูงด้านวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (2,435) [15 ส.ค. 2562] 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (945) [25 มิ.ย. 2562] 
รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำอาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ อัตรา (1,559) [17 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (1,454) [04 มิ.ย. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาค1 ปีการศึกษา2562 (5,075) [18 เม.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน ๗ อัตรา (2,235) [11 เม.ย. 2562] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (1,315) [30 ต.ค. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (7,855) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (13,986) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (7,789) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (9,586) [03 พ.ค. 2556] 
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายใน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) [17 ก.พ. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายใน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) [17 ก.พ. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายใน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) [17 ก.พ. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจ้างทำประตูเหล็กม้วนสแตนเลส อาคารเรือนนอน นักเรียนเตรียมทหาร ๘ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26) [11 ก.พ. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำประตูเหล็กม้วนสแตนเลส อาคารเรือนนอน นักเรียนเตรียมทหาร ๘ อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25) [11 ก.พ. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.๖๓ เงินงบประมาณ ๖๓ (88) [06 ก.พ. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคเหนือ (106) [05 ก.พ. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจัดจ้างตัดเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ชุดพิเศษ) นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (119) [03 ก.พ. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายโลหะ นักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี (116) [31 ม.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจัดซื้อที่นอนและหมอน นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (129) [28 ม.ค. 2563]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(1,095)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้ง)
295,800
คณะทำงานด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพกำลังพล บก.ทท.ตรวจเยี่ยม รร.ตท. เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๓ (127)  
พิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา รร.ตท. และมอบโล่ข้าราชการดีเด่น วันที่ ๒๘ ม.ค.๖๓ (484) 
งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ ม.ค.๖๓ (1,465) 
ผบ.ทสส. พบปะ ข้าราขการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ รร.ตท.สปท. วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ (163) 
ผบ.รร.ตท. ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ อนุสรณ์สถานฯ วันที่ ๑๘ ม.ค.๖๓ (230) 
เสธ.รร.ตท. ร่วมงานวันสถาปนา รร.ชท. วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ (161) 
รร.ตท. จัดพิธีบวงสรวงวันกองทัพไทย วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๓ (158) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(867)   
รร.ตท. จัดพิธีโยนหมวกและพิธีมุทิตาจิตของ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ณ หน้าหอประชุมนวนครินทร์ โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธาน วันที่ ๑๒ ก.พ.๖๓ (226)  
พิธีมอบเกียรติบัตรวิชาการ นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๓ (240) 
ผบ.ทสส. พบ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี วันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓ (338) 
นตท. ทดสอบสมรรถนะร่างกาย วันที่ ๑๖ ม.ค.๖๓ (602) 
นตท.ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓ (185) 
นตท.ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ (252) 
การแข่งขันตอบปัญหาวีรชนคนต้นแบบ วันที่ ๙ ม.ค.๖๓ (181) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(453)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  14,855,485  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560