รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ย. ๖๓ (2,206) [26 พ.ย. 2563] 
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 (886) [17 พ.ย. 2563] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๑ หลังสอบแก้ตัว (3,513) [30 ต.ค. 2563] 
งบทดลองประจำเดือน ก.ย.63 (1,048) [16 ต.ค. 2563]
ใบแทรกแก้ไขข้อผิดพลาด หนังสือ ๔๒ ปี โรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม) (3,548) [21 ก.ย. 2563]
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (6,595) [24 ก.ค. 2563]
แผนปฏิบัติราชการ รร.ตท. ระยะ 3 ปี 63-65 (6,182) [21 ก.ค. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมทหาร (7,177) [24 มิ.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง นตท.กลับเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๓) (10,604) [19 พ.ค. 2563]
การชี้แจงการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต(online)ของส่วนการศึกษา และแนวทางปกครองบังคับบัญชา ของ กรมนักเรียน (8,052) [30 เม.ย. 2563]
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ โดย พล.ต.กนกพงษ์ จันทร์นวลผบ.รร.ตท.สปท. (8,079) [29 เม.ย. 2563]
แบบฟอร์มชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 [20 เม.ย. 2563]
รายละเอียดข้อมูลตามประกาศ รร.ตท.สปท.เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ (9,161) [10 เม.ย. 2563]
ประกาศแนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (8,752) [09 เม.ย. 2563]
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (12,213) [07 เม.ย. 2563]
ร้านชายชลคาเฟ่ ยินดีให้บริการ เปิดวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 7:30 - 18:00 น. มีกาแฟสด ชา และเครื่องดื่มต่างๆ หลายรายการให้เลือก (8,072) [17 มี.ค. 2563]
ประเมินความพึงพอใจของ นตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (8,538) [04 ก.พ. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (8,747) [25 มิ.ย. 2562]
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (15,895) [09 ต.ค. 2557]
 
การเผยแพร่ราคากลาง เรื่อง งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อเดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออกและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (104) [10 พ.ย. 2563] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อเดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออกและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (88) [10 พ.ย. 2563] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม อาคารกองพันนักเรียน (๔ กองพัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (62) [09 พ.ย. 2563] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อเดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออกและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง (59) [06 พ.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (74) [04 พ.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกวิธีเฉพาะเจาะจง (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ ๔ งบประมาณ ๒๕๖๓ (734) [16 ต.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (1,709) [07 ต.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งานจัดหาเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่งกายนักเรียนเตรียมทหาร (2,550) [05 ต.ค. 2563]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย.๖๓ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (2,812) [02 ต.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2,693) [30 ก.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้ม พัน นร. (4 กองพัน) โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2,659) [29 ก.ย. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม อาคาร พัน นร. (4 กองพัน) รร.ตท. (2,642) [29 ก.ย. 2563]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(1,234)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน พฤศจิกายน 2563 (ครั้ง)
1,249,566
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ (112)  
รร.ตท. ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธานในพิธี วันที่ ๑๗ พ.ค.๖๓ (97) 
รอง ผบ.รร.ตท.(๓) พร้อมด้วย เสธ.รร.ตท. และ หก.กกพ.บก.ตท. ตรวจเยี่ยม ผสก.บก.รร.ตท. เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจ และปัญหาข้อขัดข้องของ ผสก.บก.รร.ตท. พร้อมกับให้กำลังใจข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ วันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ (45) 
รร.ตท. จัดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการอาจารย์ผู้สอน นตท.ชั้นปีที่ ๑ "กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก"(active lerning evaluation) ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.เมือง จ ชลบุรี โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็นประธาน วันที่ ๙ - ๑๐ พ.ย.๖๓ (110) 
พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา ประธานคณะกรรมการ บริหาร จปร.๒๖ และคณะ กรุณาเดินทางมามอบทุนการศึกษา จปร.๒๖ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์ โดยมี ผบ.รร.ตท. ให้การต้อนรับ วันที่ ๙ พ.ย.๖๓ (117) 
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร บก.ทท ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ พ.ย.๖๓ (10) 
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๕ พ.ย.๖๓ (89) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(1,036)   
ยศ.ทบ. บันทึกข้อมูล นตท. วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๓ (139)  
พิธีสวมแหวนรุ่น นตท.รุ่นที่ ๖๓ วันที่ ๑๘ พ.ย.๖๓ (474) 
ชมรมเรือใบบังคับวิทยุ รร.ตท. เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Pre-Cadet Regatta 2020 ของชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทย ในสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ รร.ตท. วันที่ ๑๔ - ๑๕ พ.ย.๖๓ (107) 
นตท. ฟังบรรยายธรรม วันที่ ๒๑ ต.ค.๖๓ (741) 
ธนาคารกรุงไทย ชี้แจงการเปิดบัตร ATM ของ นตท. ชั้นปีที่ 1 วันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ (690) 
นตท. ฟังบรรยายกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๕ ตค.๖๓ (313) 
นตท. ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ (1,870) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(506)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  21,126,880  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560