รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๘ - ๓o ส.ค. ๕๘ (2,805)  
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๑ (2,425)  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (1,199)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (3,445)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (9,426)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (12,850)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (14,311)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (9,345)  
 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง [22 ส.ค. 2558]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อ สป.๓ (นำข้าราชการ และ นตท. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีกรณีพิเศษ (75) [19 ส.ค. 2558]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อ สป.๓ โดยวิธีกรณีพิเศษ (103) [19 ส.ค. 2558]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๖๐ นิ้ว) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (97) [18 ส.ค. 2558]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ mA พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (80) [18 ส.ค. 2558]
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๖๐ นิ้ว) โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (147) [10 ส.ค. 2558]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๖๐ นิ้ว) โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (136) [10 ส.ค. 2558]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(609)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน กันยายน 2558 (ครั้ง)
11,802
การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ วันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๕๘ (311)  
การแสดงเพลงทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย แม่ขวัญจิตร์ ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ (102) 
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๔ - ๑๖ ส.ค.๕๘ (115) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ 10-11 ส.ค.58 (441) 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (187) 
พิธีถวายพระพรและบริจาคโลหิต (454) 
พิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 59 (713) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(514)   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๕๘ (303)  
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.58 (832) 
ภาพ นตท. ดูงาน รร.นนก. ๒๙ ก.ค.๕๘ (751) 
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน รร.นรต. ๒๓ ก.ค.๕๘ (1,466) 
ภาพ นตท.ดูงานที่ รร.นร. 17 ก.ค.58 (1,282) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. 16 ก.ค.58 (903) 
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว (1,904) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(272)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(9)   
สิงหาคม 2558
กรกฎาคม 2558
มิถุนายน 2558
พฤษภาคม 2558
เมษายน 2558
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(20)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  3,168,651  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557