รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๓๐ ม.ค. - ๒ ก.พ. ๕๘ (25)  
รายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ๕๘  
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ๓ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังสอบแก้ตัว) (7,851)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (5,978)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (6,858)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (7,066)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (5,512)  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (5,316)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (5,569)  
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน กองพันนักเรียนที่ ๓ " (175) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง " สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องทำงาน กองพันนักเรียนที่ ๓ " (172) 
กำหนดการจัดงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 58 (646) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (หมวกทรงหม้อตาล) นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (442) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (หมวกทรงหม้อตาล) นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (442) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "จัดจ้างเหมาเช่าบริการเครือข่ายขนส่งข้อมูลความเร็วสูง" (413) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเลื่อนข้ามลำน้ำ (388) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(531)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
จำนวนผู้เข้าชมเดือนมกราคม
240,539
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน
งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2558 วันที่ 27 ม.ค.58 (1,447)  
วันครู รร.ตท. ๑๖ ม.ค.๕๘ (807) 
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 10 ม.ค. 58 (4,260) 
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ รร.ตท. วันที่ 26 ธ.ค. 57 (3,496) 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ 3 ธ.ค.57 (3,481) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน วันที่ 1-2 ธ.ค.57 (3,471) 
รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 28 พ.ย. 57 (3,439) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(485)   
งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ นตท. วันที่ 7 ม.ค. 58 (4,132)  
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 พ.ย.57 (3,595) 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่10 วันที่ 13 พ.ย.57 (3,490) 
การแข่งขันมวย สมัครเล่น นตท. วันที่ 12 พ.ย.57 (3,565) 
นตท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกเดินทางไกล – พักแรม ในภูมิประเทศ ระยะทางจาก รร.ตท.- รร.จปร. ระหว่างวันที่ 25 – 26 ต.ค.57 (3,789) 
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช พระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ต.ค.57 (3,413) 
โครงงานกลุ่มบูรณาการ วันที่ 23 ต.ค.57 (3,438) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(257)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
กองบัญชาการ
กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร
สมาคมผู้ปกครองและครู
ชมรมแม่บ้าน รร.ตท. (ร้านวาดดาว)
อาคารรับรอง Pre-Cadet Place
กรมนักเรียน
ส่วนการศึกษา
กองเตรียมการ
กองวิชาคณิตศาสตร์
กองวิชาวิทยาศาสตร์
กองวิชาภาษาไทย
กองวิชาสังคมศาสตร์
กองวิชาภาษาต่างประเทศ
กองวิชาศิลปะ
แผนกจิตวิทยาและแนะแนว
กองสถิติและประเมินผล
กองพลศึกษา
กองสนับสนุน
กองพยาบาล
กองวิชาทหาร
กองร้อยบริการ
ทำเนียบรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
Intranet โรงเรียนเตรียมทหาร
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบห้องสมุด รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบบันทึกข้อมูลอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
การสำรวจความคิดเห็น นตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจำตอน
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู - อาจารย์(ผู้บริหาร)
ระบบประเมินการสอนครู - อาจารย์(นักเรียนเตรียมทหาร)
ระบบพัฒนานักเรียน(IDP)
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียนเตรียมทหาร
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รร.ตท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-Doc)
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
กรกฎาคม - กันยายน 2556
เมษายน - มิถุนายน 2556
มกราคม - มีนาคม 2556
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(7)   
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(13)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  1,134,334  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557