รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ o๒ - o๔ ต.ค. ๕๘ (1,141)  
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท.  
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๑ (3,702)  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (1,640)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (3,966)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (9,704)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (13,430)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (15,011)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (9,629)  
 
การเปิดเผยราคาเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (37) [01 ต.ค. 2558]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (35) [01 ต.ค. 2558]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (พร้อมติดตั้ง) (51) [25 ก.ย. 2558]
นำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (พร้อมติดตั้ง)รร.ตท.สปท. ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง รร.ตท. ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (66) [25 ก.ย. 2558]
แบบสอบถามความสุข ความคาดหวัง [24 ก.ย. 2558]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ผพธ.กสน.ฯ) โดยวิธีกรณีพิเศษ (64) [23 ก.ย. 2558]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีกรณีพิเศษ (60) [23 ก.ย. 2558]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(621)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน ตุลาคม 2558 (ครั้ง)
50,958
พิธีอำลาชีวิตราชการ ของข้าราชการเกษียณอายุราชการ และผู้ที่ลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการ (480)  
อบรมคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร รร.ตท. (209) 
การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ วันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๕๘ (745) 
การแสดงเพลงทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย แม่ขวัญจิตร์ ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ (383) 
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๔ - ๑๖ ส.ค.๕๘ (440) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ 10-11 ส.ค.58 (742) 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (424) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(516)   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๕๘ (797)  
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.58 (1,151) 
ภาพ นตท. ดูงาน รร.นนก. ๒๙ ก.ค.๕๘ (1,209) 
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน รร.นรต. ๒๓ ก.ค.๕๘ (1,920) 
ภาพ นตท.ดูงานที่ รร.นร. 17 ก.ค.58 (1,660) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. 16 ก.ค.58 (1,329) 
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว (2,321) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(272)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(9)   
กันยายน 2558
สิงหาคม 2558
กรกฎาคม 2558
มิถุนายน 2558
พฤษภาคม 2558
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(21)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  3,347,579  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557