รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำอาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ อัตรา (42) [17 มิ.ย. 2562] 
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๑๔ - ๑๖ มิ.ย. ๖๒ (478) [14 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (241) [04 มิ.ย. 2562] 
กำหนดการปฏิบัติวันผู้ปกครองเยี่ยม นตท. ใหม่ (875) [14 พ.ค. 2562] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (4,593) [23 เม.ย. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาค1 ปีการศึกษา2562 (2,845) [18 เม.ย. 2562] 
รร.ตท. ขอความร่วมมือ นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบประเมินความพึงพอใจของ นตท. ต่อคุณภาพบริการและการสนับสนุนการเรียนรู้ รร.ตท. (843) [03 ม.ค. 2562] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (721) [30 ต.ค. 2561] 
ค่าเล่าเรียน ภาค2 ปีการศึกษา2561 (3,042) [16 ต.ค. 2561] 
ลำดับการปฏิบัติในวันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๑ ใหม่ รุ่นที่ ๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๑ (2,678) [10 พ.ค. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (7,089) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (12,633) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (7,097) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (8,622) [03 พ.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ชุดฝึก) นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (64) [11 มิ.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (ชุดพิเศษ) นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (57) [11 มิ.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง งานจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 (28) [10 มิ.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ 2562 (29) [10 มิ.ย. 2562]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.๖๒ เงินงบประมาณ ๖๒ (28) [10 มิ.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคางานจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม และครุภัณฑ์ประจำอาคารกองแพทย์ รร.ตท. ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (57) [31 พ.ค. 2562]
เผยแพร่ราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม และครุภัณฑ์ประจำอาคารกองแพทย์ รร.ตท. ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (45) [31 พ.ค. 2562]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(974)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน มิถุนายน 2562 (ครั้ง)
397,964
การชี้แจงกิจกรรมชมรม เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ (539)  
คณะ นนร.สหรัฐ เข้าพบ รอง เสธ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๒ (239) 
วันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๒ (567) 
วันอาภากร เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๒ (131) 
รอง ผบ.รร.ตท.(๒), เสธ.รร.ตท. ได้ตรวจสอบการฝึกและร่วมรับการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน พร้อมกับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.ตท.สปท. ณ ลาน พัน.นร. กรม นร.ฯ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๒ (201) 
กองวิชาทหาร ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ (188) 
กองพลศึกษา ปฐมนิเทศ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ค.๖๒ (155) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(753)   
การทำสัญญา นตท. รุ่นที่ ๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๒ (1,769)  
นตท. ฟังบรรยายจิตอาสา 904 เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๖๒ (179) 
นตท. ฟังบรรยายโรคลมร้อน (131) 
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๒ (314) 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๘ มี.ค.๖๒ (154) 
พิธีส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มี.ค.๖๒ (1,067) 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้น ๒-๓ วันที่ ๔ มี.ค.๖๒ (1,008) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(383)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  11,505,128  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560