รับสมัครนักเรียนเตรียมทหารทั้ง 4 เหล่าทัพ
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๙ - ๓๑ พ.ค. ๕๘ (3,489)  
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ๓ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังสอบแก้ตัว) (9,661)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (3,522)  
รายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ๕๘  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (8,713)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (11,102)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (11,408)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (8,421)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (26) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (33) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (งวดที่3) (31) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (งวดที่ 3) (24) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการจัดซื้อ สป.๓ (งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘) (27) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (34) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (29) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(573)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน มิถุนายน 2558 (ครั้ง)
6,815
งานทำสัญญา นตท.ใหม่ รุ่นที่ ๕๙ และปฐมนิเทศผู้ปกครอง (1,345)  
พิธีเปิดกิจกรรม แอโรบิค ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๕๘ (518) 
วันการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมทหาร AFAPS' KNOWLEDGE SHARING DAY (622) 
พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น ๑/๕๖ วันที่ ๓๐ เม.ย.๕๘ (447) 
โครงการบรรพชา นักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชา (1,288) 
กิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ (390) 
พิธีปิดค่ายเยาวชนฤดูร้อน วันที่ ๒๗ มี.ค.๕๘ (433) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(501)   
โครงการก้าวแรกในรั้วจักรดาว โดย แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. (2,439)  
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ เครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑ พ.ค.๕๘ (1,626) 
นตท.ชั้น 1 เดินทางไกล พักแรม รร.จปร. วันที่ 13-14 มี.ค.58 (2,598) 
นตท.ชั้นปีที่ 1 ฝึกภาคสนามปราจีนบุรี วันที่ 9 - 12 มี.ค. 58 (1,870) 
พิธีเปิดการฝึกภาคสนาม จ.ปราจีนบุรี วันที่ 9 ก.พ.58 (1,560) 
พิธีส่งตัว นตท.รุ่นที่ 56 วันที่ 27 ก.พ. 58 (2,036) 
งานจักรดาวอาลัย วันที่ 23 ก.พ.58 (2,086) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(265)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
กองบัญชาการ
กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร
สมาคมผู้ปกครองและครู
ชมรมแม่บ้าน รร.ตท. (ร้านวาดดาว)
อาคารรับรอง Pre-Cadet Place
กรมนักเรียน
ส่วนการศึกษา
กองเตรียมการ
กองวิชาคณิตศาสตร์
กองวิชาวิทยาศาสตร์
กองวิชาภาษาไทย
กองวิชาสังคมศาสตร์
กองวิชาภาษาต่างประเทศ
กองวิชาศิลปะ
แผนกจิตวิทยาและแนะแนว
กองสถิติและประเมินผล
กองพลศึกษา
กองสนับสนุน
กองพยาบาล
กองวิชาทหาร
กองร้อยบริการ
ทำเนียบรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
Intranet โรงเรียนเตรียมทหาร
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบห้องสมุด รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบบันทึกข้อมูลอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
การสำรวจความคิดเห็น นตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจำตอน
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู - อาจารย์(ผู้บริหาร)
ระบบประเมินการสอนครู - อาจารย์(นักเรียนเตรียมทหาร)
ระบบพัฒนานักเรียน(IDP)
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียนเตรียมทหาร
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รร.ตท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-Doc)
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
กรกฎาคม - กันยายน 2556
เมษายน - มิถุนายน 2556
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(9)   
พฤษภาคม 2558
เมษายน 2558
มีนาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(17)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  2,159,339  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557