เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมทหาร (200) [24 มิ.ย. 2563] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง นตท.กลับเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๓) (2,265) [19 พ.ค. 2563] 
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (1,689) [12 พ.ค. 2563] 
การชี้แจงการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต(online)ของส่วนการศึกษา และแนวทางปกครองบังคับบัญชา ของ กรมนักเรียน (886) [30 เม.ย. 2563] 
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ โดย พล.ต.กนกพงษ์ จันทร์นวลผบ.รร.ตท.สปท. (954) [29 เม.ย. 2563] 
แบบฟอร์มชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 [20 เม.ย. 2563] 
รายละเอียดข้อมูลตามประกาศ รร.ตท.สปท.เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ (1,891) [10 เม.ย. 2563] 
ประกาศแนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (1,613) [09 เม.ย. 2563] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (3,582) [07 เม.ย. 2563] 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษ (4,541) [20 มี.ค. 2563] 
ร้านชายชลคาเฟ่ ยินดีให้บริการ เปิดวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 7:30 - 18:00 น. มีกาแฟสด ชา และเครื่องดื่มต่างๆ หลายรายการให้เลือก (1,119) [17 มี.ค. 2563] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน ๑๐ อัตรา (6,991) [09 ก.พ. 2563] 
รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ o๗ - ๑o ก.พ. ๖๓ (6,543) [07 ก.พ. 2563] 
ประเมินความพึงพอใจของ นตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (1,428) [04 ก.พ. 2563] 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (1,908) [25 มิ.ย. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาค1 ปีการศึกษา2562 (6,388) [18 เม.ย. 2562] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (2,269) [30 ต.ค. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (8,861) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (15,358) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (8,828) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (10,700) [03 พ.ค. 2556] 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย.๖๓ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (68) [01 ก.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) (46) [01 ก.ค. 2563]
การเผยแพร่ราคากลาง งานซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1) (38) [01 ก.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (55) [01 ก.ค. 2563]
การเผยแพร่ราคากลาง งานซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (51) [01 ก.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (36) [01 ก.ค. 2563]
การเผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานโรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (38) [01 ก.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารกองพันนักเรียนที่ ๑-๔ ชั้น ๔ (66) [22 มิ.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้้ออุปกรณ์ประจำห้องเรียนนักเรียนเตรียมทหาร พร้อมติดตั้ง (89) [19 มิ.ย. 2563]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(1,171)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กรกฎาคม 2563 (ครั้ง)
121,807
ผบ.รร.ตท. ประดับยศ ข้าราชการเลื่อนยศสูงขึ้น วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ (74)  
ผบ.รร.ตท. พบปะข้าราชการ และกำลังพล รร.ตท. ณ หอประชุมนวนครินทร์ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๖๓ (88) 
ผบ.รร.ตท. ประดับยศ ข้าราชการเลื่อนยศสูงขึ้น วันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๓ (43) 
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๓ (232) 
ผอ.สบส.กบ.ทหาร ตรวจความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ วันที่ ๙ มิ.ย.๖๓ (170) 
กิจกรรมบริจาตโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย.๖๓ (163) 
พิธีลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ บก.ทท. วันที่ ๒ มิ.ย.๖๓ (140) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(898)   
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี ๒ วันที่ ๒ ก.ค.๖๓ (949)  
ผบ.สปท. ออกกำลังกายร่วมกับนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓ (2,131) 
พิธีประดับเครื่องหมายบังคับบัญชา วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ (1,163) 
ผบ.สปท. พบปะนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๒๕ มี.ค.๖๓ (1,038) 
อบรม นตท. รู้ทันภัยเอดส์ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๓ (845) 
ผบ.รร.ตท. พบปะนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓ (965) 
นตท. ร่วมแพ็คหน้ากากอนามัย วันที่ ๑๔ มี.ค.๖๓ (828) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(466)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  17,394,831  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560