รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๔ ก.ค. ๕๙ (443) [22 ก.ค. 2559] 
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษและที่ปรึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (31) [22 ก.ค. 2559] 
ผลการสอบกลางภาค ของนตท.ทั้ง ๓ ชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (2,145) [15 ก.ค. 2559] 
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท. [24 ก.ย. 2558] 
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (7,473) [21 ก.ค. 2558] 
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (11,266) [14 ก.ค. 2558] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (14,202) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (19,446) [26 ส.ค. 2557] 
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (22,057) [12 พ.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (14,363) [31 ต.ค. 2556] 
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผพธ.กสน.ฯ) โดยวิธีตกลงราคา (11) [22 ก.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ผพธ.กสน.ฯ) โดยวิธีตกลงราคา (20) [22 ก.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การงานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ผพธ.กสน.ฯ) โดยวิธีตกลงราคา (19) [22 ก.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา (ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง นตท. ชั้นปีที่ ๓) โดยวิธีตกลงราคา (24) [22 ก.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ โดยวิธีตกลงราคา (24) [22 ก.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กันไฟดูดตู้ทำน้ำเย็น (พร้อมติดตั้ง) (186) [17 มิ.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้ออุุปกรณ์กันไฟดูดตู้ทำน้ำเย็น (พร้อมติดตั้ง) (198) [17 มิ.ย. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(725)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กรกฎาคม 2559 (ครั้ง)
170,472
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (208)  
รอง เสธ.ทหาร ชี้แจงนโยบาย ผบ.ทสส. วันที่ 13 ก.ค. 59 (180) 
ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร นำคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๘ ก.ค.๕๙ (74) 
กิจกรรมรักการอ่านและมหกรรมหนังสือ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๕๙ (210) 
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา (167) 
โรงเรียนตรียมทหาร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกแสนกล้า ณ รอบอ่างเก็บน้ำ โรงเรียนตรียมทหาร (621) 
พิธีบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร (646) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(544)   
นักเรียนชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๘ ดูเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ ๑๔-๑๗ มิ.ย ๕๙ (176)  
โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ให้ห่างไกลยาเสพติด” และ โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ป้องกันการติดการพนัน” (286) 
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย (1,394) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (1,290) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (1,354) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (1,461) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (1,461) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(330)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
มกราคม - มีนาคม 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(13)   
มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
มีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(30)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  5,447,730  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557