ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
 
 
เอกสารขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักเรียนเตรียมทหารใหม่ (22)  
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ๓ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (2,352)  
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๑๓ - ๑๖ ก.พ. ๕๗ (5,136)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (3,447)  
ข้าราชการ รร.ตท. ร้องเพลง ทรงพระเจริญ  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (2,961)  
โครงการ "เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน" (2,999)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (3,096)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (9) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (10) 
การเปิดเผยราคกลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมส่งกำลังบำรุง งวดที่ ๔ (14) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสโมสรนักเรียนเตรียมทหาร (71) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมแซมสโมสรนักเรียนเตรียมทหาร (78) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(377)   
   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
พิธีลาสิกขา นตท. ณ.วัดป่าศรีถาวรนิมิต วันที่ 10 เม.ย.57 (966)  
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 วันที่ 3 เม.ย.57 (968) 
การแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 วันที่ 2 เมษายน 2557 (567) 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปี 2557 (462) 
โครงการบรรพชา นักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษามหาราชา ณ.วัดป่าศรีถาวรนิมิต วันที่ 2 - 10 เม.ย.57 (1,277) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(428)   
พิธีปิดหลักสูตรนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 21 มี.ค. 57 (2,583)  
พิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 20 มี.ค. 57 (1,870) 
นตท.ฝึกภาคสนามปราจีนบุรี และ รร.จปร. วันที่ 3-7 มีนาคม 2557 (7,617) 
โครงการผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักเรียนบังคับบัญชา วันที่ 3-4 มี.ค.57 (4,444) 
พิธีส่งตัว นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 55 วันที่ 27 ก.พ.57 (5,943) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(235)   
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ธันวาคม 2556
พฤศจิกายน 2556
ตุลาคม 2556
กันยายน 2556
ดูจุลสารทั้งหมด(11)   
 
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>