รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๙ ม.ค. ๖๓ (477) [17 ม.ค. 2563] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๑ หลังสอบแก้ตัว (2,006) [16 ต.ค. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2562 (3,148) [26 ก.ย. 2562] 
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนเตรียมทหาร กลุ่มศักยภาพสูงด้านวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (2,175) [15 ส.ค. 2562] 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (814) [25 มิ.ย. 2562] 
รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำอาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ อัตรา (1,388) [17 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (1,254) [04 มิ.ย. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาค1 ปีการศึกษา2562 (4,853) [18 เม.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน ๗ อัตรา (1,889) [11 เม.ย. 2562] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (1,199) [30 ต.ค. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (7,741) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (13,782) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (7,654) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (9,452) [03 พ.ค. 2556] 
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ซื้ออาหารกลางวัน การปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างแบบอย่างที่ดีทางทหารให้แก่นักเรียนเตรียมทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (722) [16 ม.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ งานจัดซื้อเครื่องนอน นักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑ (447) [16 ม.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดซื้ออาหารกลางวัน การปลูกฝังอุดมการณ์และสร้างแบบอย่างที่ดีทางทหารให้แก่นักเรียนเตรียมทหารน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (455) [14 ม.ค. 2563]
การเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (461) [13 ม.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (460) [13 ม.ค. 2563]
การเผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายใน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (455) [13 ม.ค. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้งภายใน โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (347) [13 ม.ค. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (501) [25 ธ.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (505) [25 ธ.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ทั้ง ๒ ชั้นปี โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (461) [25 ธ.ค. 2562]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(1,076)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน มกราคม 2563 (ครั้ง)
375,664
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ณ ห้องกล้ากลางสมร วันที่ ๑๓ ม.ค.๖๓ (5)  
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ รร.ตท. วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ (230) 
งานวันเด็กแห่งชาติ ณ บก.ทท. วันที่ ๑๑ ม.ค.๖๓ (80) 
ผบ.รร.ตท และคณะเดินทางเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพร พลเอกชัยณรงค์ หนุนภักดี วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ (183) 
ผบ.รร.ตท. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางเข้ากราบสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ และขอพรผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน วันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๒ (325) 
ข้าราชการ รร.ตท. ทำบุญปีใหม่ วันที่ ๒๖ ธ.ค.๖๒ (256) 
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ ๒๔ ธ.ค.๖๒ (50) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(858)   
นตท.ฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๓ (51)  
การแข่งขันตอบปัญหาวีรชนคนต้นแบบ วันที่ ๙ ม.ค.๖๓ (17) 
นตท. รับมอบโล่เยาวชนดีเด่นจากนายกรัฐมนตรี วันที่ ๘ ม.ค.๖๓ (15) 
นตท. ฟังบรรยายพิเศษสุภาพบุรุษในฝัน วันที่ ๒๔ ธ.ค.๖๒ (500) 
การแข่งขันกีฬาประเพณีเตรียมอุดมศึกษา - เตรียมทหาร ครั้งที่ ๓๖ วันที่ ๑๒ ธ.ค.๖๒ (1,540) 
การบรรยายพิเศษเรื่อง "พระพุทธศาสนาในประเทศไทย" ให้กับ นตท. วันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ (234) 
นตท.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคทะเล ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ย.๖๒ (5,246) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(447)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  14,342,605  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560