รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๖ ก.พ. ๕๘ (1,192)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (2,524)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๒ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (2,788)  
รายนามผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว ๕๘  
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ๓ ชั้นปี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังสอบแก้ตัว) (10,481)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (7,399)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (8,431)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (8,600)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (6,915)  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (6,680)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (6,994)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (งวด 2) (6) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (งวด 2) (6) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ (พัดลมเพดาน แบบโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมส่งกำลังบำรุง งวดที่ ๔" (29) 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจักรยานชิงถ้วยพระราชทาน (1,797) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ (งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘) (500) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(546)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
เดือน กุมภาพันธ์ 2558
295,813
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน
จำนวนผู้เข้าชม (ครั้ง)
---------------------------------------------
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
---------------------------------------------
ตรวจสอบปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบปริมาณการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร นตท.ชั้นปี่ที่3 รุ่นที่ 56 24 ก.พ. 58 (188)  
ผบ.รร.ตท. และคณะข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช วันที่ 12 ก.พ. 58 (739) 
โครงการลดอ้วน ลดพุง รร.ตท. วันที่ 11 ก.พ.58 (813) 
พิธีเปิดการฝึกคอบราโกล์ด 15 วันที่ 9 ก.พ.58 (1,583) 
พิธิประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 3 ก.พ.58 (925) 
คณะ รร.ตท. มอบ ดอกปอปปี๋ วันที่ 3 ก.พ.58 (1,029) 
งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี 2558 วันที่ 27 ม.ค.58 (4,469) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(491)   
งานจักรดาวอาลัย วันที่ 23 ก.พ.58 (236)  
งานนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ นตท. วันที่ 7 ม.ค. 58 (5,693) 
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 พ.ย.57 (5,041) 
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่10 วันที่ 13 พ.ย.57 (4,826) 
การแข่งขันมวย สมัครเล่น นตท. วันที่ 12 พ.ย.57 (4,849) 
นตท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกเดินทางไกล – พักแรม ในภูมิประเทศ ระยะทางจาก รร.ตท.- รร.จปร. ระหว่างวันที่ 25 – 26 ต.ค.57 (5,559) 
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช พระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ต.ค.57 (4,720) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(258)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
กองบัญชาการ
กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการ
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร
สมาคมผู้ปกครองและครู
ชมรมแม่บ้าน รร.ตท. (ร้านวาดดาว)
อาคารรับรอง Pre-Cadet Place
กรมนักเรียน
ส่วนการศึกษา
กองเตรียมการ
กองวิชาคณิตศาสตร์
กองวิชาวิทยาศาสตร์
กองวิชาภาษาไทย
กองวิชาสังคมศาสตร์
กองวิชาภาษาต่างประเทศ
กองวิชาศิลปะ
แผนกจิตวิทยาและแนะแนว
กองสถิติและประเมินผล
กองพลศึกษา
กองสนับสนุน
กองพยาบาล
กองวิชาทหาร
กองร้อยบริการ
ทำเนียบรุ่นนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
Intranet โรงเรียนเตรียมทหาร
ระบบฐานข้อมูลนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบห้องสมุด รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ระบบบันทึกข้อมูลอาจารย์โรงเรียนเตรียมทหาร
การสำรวจความคิดเห็น นตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ประจำตอน
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู - อาจารย์(ผู้บริหาร)
ระบบประเมินการสอนครู - อาจารย์(นักเรียนเตรียมทหาร)
ระบบพัฒนานักเรียน(IDP)
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักเรียนเตรียมทหาร
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกเวลาเรียนนักเรียนเตรียมทหาร
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ รร.ตท.
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บก.ทท. (Mil-Doc)
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
กรกฎาคม - กันยายน 2556
เมษายน - มิถุนายน 2556
มกราคม - มีนาคม 2556
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(8)   
กุมภาพันธ์ 2558
มกราคม 2558
ธันวาคม 2557
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(14)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  1,418,997  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557