รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๖ - ๒๘ ส.ค. ๕๙ (955) [26 ส.ค. 2559] 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ (446) [05 ส.ค. 2559] 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ (373) [03 ส.ค. 2559] 
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษและที่ปรึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (382) [22 ก.ค. 2559] 
ผลการสอบกลางภาค ของนตท.ทั้ง ๓ ชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (3,345) [15 ก.ค. 2559] 
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท. [24 ก.ย. 2558] 
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (7,968) [21 ก.ค. 2558] 
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (11,808) [14 ก.ค. 2558] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (14,587) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (19,991) [26 ส.ค. 2557] 
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (22,656) [12 พ.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (14,734) [31 ต.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและท่อระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (42) [25 ส.ค. 2559]
(ร่าง) ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) งานจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและท่อระบบผลิตน้ำประปา (190) [09 ส.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและท่อระบบผลิตน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (165) [09 ส.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีตกลงราคา (141) [09 ส.ค. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (135) [08 ส.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (220) [05 ส.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (220) [05 ส.ค. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(737)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน สิงหาคม 2559 (ครั้ง)
179,108
การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ (160)  
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๕ (214) 
พิธีลงนามถวายพระพร และบริจาคโลหิต (53) 
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (51) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน (36) 
เตรียมทหารร่วมใจ สืบสานศิลปวัฒนธรรม เทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน (37) 
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (777) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(550)   
นักเรียนชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๘ ดูเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ ๑๔-๑๗ มิ.ย ๕๙ (795)  
โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ให้ห่างไกลยาเสพติด” และ โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ป้องกันการติดการพนัน” (809) 
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย (1,790) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (1,638) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (1,805) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (1,910) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (1,910) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(330)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(14)   
สิงหาคม 2559
กรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(32)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  5,703,076  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557