โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (752)  
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๒ - ๒๔ ส.ค. ๕๗ (2,332)  
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นตท. ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 56) (510)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (4,155)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (3,550)  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (3,528)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (3,710)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจัดจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ โดยวิธีพิเศษ (60) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส (953) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส" (961) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส (942) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "ครุภัณฑ์สายแพทย์" โดยวิธีพิเศษ (981) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา งป.๕๗ (งวดที่ ๔)" (2,547) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา งป.๕๗ (งวดที่ ๔)" (2,546) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(388)   
   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
รอง จก.ขว.ทหาร เยี่ยมชม รร.ตท. วันที่ 27 ส.ค. 57 (4)  
บรรยายยุทธศาสตร์การป้องกันของ สปจ. วันที่ 21 ส.ค.57 (336) 
งานแข่งเรือใบบังคับวิทยุ วันที่ 17 ส.ค.57 (635) 
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ รร.ตท. แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 13 วันที่ 16 - 17 ส.ค. 57 (1,123) 
งานบริจาคโลหิต วันที่ 14 ส.ค.57 (513) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรม เพื่อแม่ของแผ่นดิน รร.ตท. วันที่ 5 - 6 ส.ค.57 (2,027) 
โครงการเตรียมทหารร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยเทิดไท้แม่แห่งแผ่นดิน 4 ส.ค. 57 (1,056) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(457)   
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ตท. วันที่ 18 ส.ค.57 (2,074)  
นตท. ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.57 (949) 
พิธีแต่งเครื่องและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน ชั้นปี 1 รุ่น 58 วันที่ 25 ก.ค. 57 (3,161) 
นตท.ปี 3 ดูงานโรงเรียนนายเรือ วันที่ 24 ก.ค. 57 (1,392) 
การแข่งขันกีฬา นตท. กับ นร.นายร้อยสหรัฐ วันที่ 21 ก.ค. 57 (925) 
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบรางวัลการศึกษา น.ต.ท. วันที่ 3 ก.ค.57 (5,972) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี วันที่ 17-20 มิ.ย.57 (4,669) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(247)   
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ดูจุลสารทั้งหมด(8)   
 
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>