รับสมัครบุคคลพลเรือนชายเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร  เหล่าทหารบก  เหล่าทหารเรือ  เหล่าทหารอากาศ  เหล่าตำรวจ
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (2,903) [23 เม.ย. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาค1 ปีการศึกษา2562 (1,096) [18 เม.ย. 2562] 
ขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์พิเศษ(กองวิชาคณิตศาสตร์) ไปถึงวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๒ (181) [18 เม.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษ จำนวน ๗ อัตรา (714) [11 เม.ย. 2562] 
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ o๑ - o๓ ก.พ. ๖๒ (3,340) [01 ก.พ. 2562] 
รร.ตท. ขอความร่วมมือ นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบประเมินความพึงพอใจของ นตท. ต่อคุณภาพบริการและการสนับสนุนการเรียนรู้ รร.ตท. (673) [03 ม.ค. 2562] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (621) [30 ต.ค. 2561] 
ค่าเล่าเรียน ภาค2 ปีการศึกษา2561 (2,647) [16 ต.ค. 2561] 
กำหนดการปล่อยพักบ้าน นตท. (4,228) [13 ก.ค. 2561] 
กำหนดการพิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมาย หน.ตอน นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ (2,857) [19 มิ.ย. 2561] 
ลำดับการปฏิบัติในวันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๑ ใหม่ รุ่นที่ ๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๑ (2,399) [10 พ.ค. 2561] 
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (1,222) [01 พ.ค. 2561] 
เอกสารขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (1,788) [23 เม.ย. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (7,004) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (12,209) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (6,992) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (8,258) [03 พ.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานก่อสร้างเส้นทางเชื่อมต่อทางวิ่งรอบสระน้ำ (3) [25 เม.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17) [22 เม.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (14) [22 เม.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจัดจ้างปรับปรุงอาคารกองแพทย์ (26) [19 เม.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจัดจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (สี่แยกสี่เหล่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29) [18 เม.ย. 2562]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.๖๒ เงินงบประมาณ ๖๒ (61) [03 เม.ย. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรสัญญาบัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (93) [14 มี.ค. 2562]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(963)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน เมษายน 2562 (ครั้ง)
536,283
รอง ผบ.รร.ตท.(๒) เป็นประธาน การตรวจสอบระบบ Cashless และระบบบันทึกเวลาเรียน ฝึก และทำกิจกรรม ของ นตท. เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย.๖๒ (72)  
พิธีปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์แห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค.๖๒ (368) 
พิธีเปิดการฝึกข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๒ (124) 
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้น ๑ ฝึกภาคสนาม วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๒ (319) 
การแข่งขันกีฬาประเพณี ยุพราช - เตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (346) 
รับคณะผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.)วันที่ ๖ ก.พ. ๖๒ (201) 
งานเกียรติยศจักรดาวประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๒ (2,713) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(721)   
พิธีส่งตัว นตท. ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๕ มี.ค.๖๒ (608)  
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท.ชั้น ๒-๓ วันที่ ๔ มี.ค.๖๒ (572) 
พิธิเปิดการฝึกภาคสนาม นตท. ชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๒ (1,106) 
รูปภาพ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ศึกษาดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๑ - ๒๐ ก.พ.๖๒ (513) 
นตท. ชั้นปีที่ ๑ เดินทางไกลและพักแรม วันที่ ๒๗ - ๒๘ ต.ค.๖๑ (7,523) 
รายงานตัวนตท.ใหม่ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ (8,643) 
การปฐมนิเทศ นตท.ชั้น ๒ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (2,069) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(362)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  10,217,048  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560