รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๓ พ.ย. ๕๗ (1,562)  
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒, ๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (หลังสอบแก้ตัว) (2,345)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (3,484)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (3,617)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (4,043)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (3,086)  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (3,037)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (3,114)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบผลิตน้ำดื่ม R.O. (12) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาซื้อที่นอน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑" (102) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาซื้อที่นอน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑" (63) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาซื้อเครื่องนอน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑" (57) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาซื้อเครื่องนอน นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑" (52) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระเป๋าสีดำ) " (59) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาจ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระเป๋าสีดำ) " (53) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(466)   
   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
คณะ Cobra Gold ตรวจสถานที่ รร.ตท. วันที่ 11 พ.ย.57 (608)  
ผบ.กรม.นร.รร.ตท.สักการะสิ่งศักสิทธ์ วันที่ 31 ต.ค.57 (470) 
สปท.ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ "โครงการเลือดสีเดียวกัน" ครั้งที่ 35 วันที่ 30 ต.ค.57 (286) 
คณะทำงานคอบบร้าโกลด์ เยื่ยมชม รร.ตท. วันที่ 29 ต.ค.57 (252) 
พิธีทำบุญและเลี้ยงสังสรรค์ กรม.นร. รร.ตท. วันที่ 24 ต.ค.57 (731) 
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.57 (1,140) 
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ 23 ต.ค.57 (450) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(478)   
พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน นตท. ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 พ.ย.57 (846)  
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ครั้งที่10 วันที่ 13 พ.ย.57 (492) 
การแข่งขันมวย สมัครเล่น นตท. วันที่ 12 พ.ย.57 (1,091) 
นตท. ชั้นปีที่ 2 ฝึกเดินทางไกล – พักแรม ในภูมิประเทศ ระยะทางจาก รร.ตท.- รร.จปร. ระหว่างวันที่ 25 – 26 ต.ค.57 (6,506) 
วางพวงมาลา วันปิยะมหาราช พระบรมรูปทรงม้า วันที่ 23 ต.ค.57 (1,248) 
โครงงานกลุ่มบูรณาการ วันที่ 23 ต.ค.57 (417) 
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนทหาร - ตำรวจ 10 สถาบัน ครั้งที่ 21 วันที่ 19 ต.ค.57 (3,328) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(256)   
พฤศจิกายน 2557
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
ดูจุลสารทั้งหมด(11)   
01. จักรดาว
02. เพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03. เพลงรำวงเตรียมทหาร
04. เพลงรั้วแดงกำแพงเหลือง
05. เพลงวอลช์นาวี
  ริงโทนทั้งหมด >>