รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๙ ก.ค. - o๒ ส.ค. ๕๘ (515)  
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ (1,236)  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (676)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (2,037)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (9,210)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (12,216)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (13,475)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (9,015)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่องการจ้างพิมพ์แผ่นประกาศนียบัตร งป.๕๘ โดยวิธีกรณีพิเศษ (8) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองร้อยบริการ รร.ตท. (19) 
ประการโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองวิชาทหาร รร.ตท. (20) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (89) 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การประกวดราคางานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อไปศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (งบประมาณประจำปี ๒๕๕๘) โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กท (94) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารกองร้อยบริการ โรงเรียนเตรียมทหาร (189) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาปรับปรุงอาคารกองร้อยบริการ โรงเรียนเตรียมทหาร (180) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(596)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน กรกฎาคม 2558 (ครั้ง)
536,527
พิธีถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา (194)  
พิธีมอบทุนการศึกษา แก่บุตร ขรก.รร.ตท. (474) 
พิธีเปิดห้องสมุด บ้านพัก รร.ตท. (257) 
พิธีไหว้ครู และพิธีมอบรางวัลการศึกษา นตท. ประจำปี ๒๕๕๘ (804) 
กิจกรรมรักการอ่านและมหกรรมหนังสือ ๒๒ - ๒๓ มิ.ย.๕๘ (411) 
วันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ใหม่ รุ่นที่ ๕๙ (1,403) 
งานทำสัญญา นตท.ใหม่ รุ่นที่ ๕๙ และปฐมนิเทศผู้ปกครอง (2,584) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(507)   
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน รร.นรต. ๒๓ ก.ค.๕๘ (574)  
ภาพ นตท.ดูงานที่ รร.นร. 17 ก.ค.58 (768) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. 16 ก.ค.58 (447) 
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว (1,403) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.ฉะเชิงเทรา วันที่ 16 - 18 มิ.ย. 58 (531) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี 16 - 18 มิ.ย. 58 (550) 
โครงการก้าวแรกในรั้วจักรดาว โดย แผนกจิตวิทยาและแนะแนว สกศ.รร.ตท. (3,866) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(269)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(9)   
มิถุนายน 2558
พฤษภาคม 2558
เมษายน 2558
มีนาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(18)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  2,862,158  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557