ชื่อผู้ใช้
   รหัสผ่าน
 
 
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๐๑ - ๐๓ ส.ค. ๕๗ (99)  
ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ นตท. ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 56) (131)  
Name list of AFAPS members visiting to South Korea between July 29 - August 1 , 2014 (426)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (3,493)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (3,182)  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (3,134)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (3,270)  
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส (807) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส" (828) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามเทนนิส (815) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "ครุภัณฑ์สายแพทย์" โดยวิธีพิเศษ (842) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา งป.๕๗ (งวดที่ ๔)" (2,411) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา งป.๕๗ (งวดที่ ๔)" (2,429) 
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมส่งกำลังบำรุง งวดที่ ๖ (2,403) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(387)   
   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร วันที่ 25 ก.ค. 57 (526)  
พิธีประดับยศข้าราชการ วันที่ 28 ก.ค. 57 (259) 
การสาธิตแหล่เทศน์มหาชาติ วันที่ 17 ก.ค. 57 (488) 
ผบ.รร.ตท. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 16 ก.ค. 57 (500) 
พิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ รร.ตท. และเวียนเทียน ณ วัดรางตะเคียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ 8 ก.ค.57 (1,780) 
งานวิ่ง 5 ก.ม. รร.ตท. วันที่ 2 ก.ค.57 (2,938) 
งานทำบุญตักรบาตรประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ 1 ก.ค. 57 (1,396) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(450)   
พิธีแต่งเครื่องและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน ชั้นปี 1 รุ่น 58 วันที่ 25 ก.ค. 57 (1,120)  
นตท.ปี 3 ดูงานโรงเรียนนายเรือ วันที่ 24 ก.ค. 57 (422) 
การแข่งขันกีฬา นตท. กับ นร.นายร้อยสหรัฐ วันที่ 21 ก.ค. 57 (353) 
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบรางวัลการศึกษา น.ต.ท. วันที่ 3 ก.ค.57 (5,258) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จ.ชลบุรี วันที่ 17-20 มิ.ย.57 (4,134) 
การบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์และจิตวิญญาณทางทหาร-ตำรวจ โดย พล.ท. สมหมาย วงศ์มาก วันที่ 17 มิ.ย. 57 (2,805) 
วันผู้ปกครองเยี่ยม นตท. ชั้นปีที่ 1 ใหม่ รุ่นที่ 58 วันที่ 8 มิ.ย. 57 (6,839) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(245)   
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
กุมภาพันธ์ 2557
มกราคม 2557
ดูจุลสารทั้งหมด(8)   
 
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>