รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๑๙ - ๒๑ ก.ค. ๖๒ (116) [20 ก.ค. 2562] 
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (233) [25 มิ.ย. 2562] 
รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำอาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ อัตรา (359) [17 มิ.ย. 2562] 
โรงเรียนเตรียมทหาร รับสมัครอาจารย์พิเศษทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา (466) [04 มิ.ย. 2562] 
กำหนดการปฏิบัติวันผู้ปกครองเยี่ยม นตท. ใหม่ (1,107) [14 พ.ค. 2562] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (5,237) [23 เม.ย. 2562] 
ค่าเล่าเรียน ภาค1 ปีการศึกษา2562 (3,218) [18 เม.ย. 2562] 
รร.ตท. ขอความร่วมมือ นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบประเมินความพึงพอใจของ นตท. ต่อคุณภาพบริการและการสนับสนุนการเรียนรู้ รร.ตท. (907) [03 ม.ค. 2562] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (773) [30 ต.ค. 2561] 
ค่าเล่าเรียน ภาค2 ปีการศึกษา2561 (3,209) [16 ต.ค. 2561] 
ลำดับการปฏิบัติในวันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๑ ใหม่ รุ่นที่ ๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๑ (2,744) [10 พ.ค. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (7,130) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (12,776) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (7,134) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (8,738) [03 พ.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (11) [19 ก.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (6) [19 ก.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (47) [09 ก.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจัดจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม และครุภัณฑ์ประจำอาคารกองแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (40) [09 ก.ค. 2562]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.๖๒ เงินงบประมาณ ๖๒ (43) [01 ก.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ยกเลิกประกวดราคางานจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (46) [01 ก.ค. 2562]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (90) [20 มิ.ย. 2562]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(984)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน กรกฎาคม 2562 (ครั้ง)
18,513
ประดับยศ ข้าราชการ วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ (277)  
พิธีทำบุญกองสนับสนุน วันที่ ๔ ก.ค.๖๒ (68) 
บันทึกเทปถวายพระพร ททบ.๕ เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๒ (48) 
ซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรมปั่นปีนเขา เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ (58) 
ข้าราชการรายงานตัวเข้าหน่วย วันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ (41) 
สำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน กิจกรรมปั่นปีนเขา ๒๑ มิ.ย.๖๒ (35) 
พิธีประดับยศข้าราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ (48) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(778)   
พิธีแต่งเครื่องแบบ นตท.ชั้นปีที่ ๑ วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ (2,308)  
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมอบทุนการศึกษา วันที่ ๕ ก.ค.๖๒ (205) 
ปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ชิงถ้วย ผบ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ (60) 
นตท. ปฏิบัติธรรม วัดอัมพวัน เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย.๖๒ (99) 
เปิดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ ชิงถ้วย ผบ.รร.ตท. เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๒ (42) 
บรรยายโรคเอดส์ ให้กับ นตท.ชั้นปีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๒ (55) 
นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ฟังบรรยายธรรม เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๒ (68) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(398)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  11,642,410  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560