รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๙ เม.ย. - o๑ พ.ค. ๕๙ (542)  
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๑ (หลังสอบแก้ตัว) (6,154)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (3,204)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (4,108)  
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท.  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (6,100)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (9,940)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (13,346)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (18,091)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (20,295)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (13,371)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารประกอบการอบรม (โครงการ พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้องให้ห่างไกลยาเสพติด) โดยวิธีตกลงราคา (58) [20 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา (87) [11 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลางเรื่อง การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางฯ (งป.ค่าซ่อม ขั้น ๓-๕) โดยวิธีตกลงราคา (87) [11 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลางเรื่อง การจัดจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาบริเวณโถงอาคาร บก.รร.ตท. โดยวิธีตกลงราคา (101) [08 เม.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (งวดที่ 2) (121) [07 เม.ย. 2559]
กิจกรรม กองวิชาทหาร ฝึกภาคสนามชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๕๙ และฝึกภาคสนามชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๕๘ (315) [01 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างซ่อมระบบกันซึม ฝ้าเพดาน เก้าอี้ อาคารหอประชุมนวนครินทร์ ทำฝารางระบายน้ำ คสล. และซ่อมระบบกันซึมอาคาร กพบ.รร.ตท. โดยวิธีตกลงราคา (228) [24 มี.ค. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(710)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน พฤษภาคม 2559 (ครั้ง)
3,213
รร.ตท.สปท. ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬาข้างสถานีขนส่ง รร.ตท. (226)  
โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา มหาราชา (452) 
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการติดการพนันในเด็กและเยาวชน ณ สนามเด็กเล่น หน้าบ้านพัก รร.ตท. โดยมี พ.อ.ทวีศักดิ์ บุญรักชาติ รอง ผบ.รร.ตท.สปท.ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นประธาน (122) 
พิธีเปิดค่ายเยาวชนฤดูร้อน (147) 
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (1,279) 
งานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗ ม.ค.๕๙ (433) 
กีฬาประเพณีเตรียมทหาร-เตรียมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ (6,153) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(531)   
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางรองวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย ประเภทเรือเอ็นเตอร์ไพรซ์ โดยแข่งขันร่วมกับ จ.อ.วรวิทย์ วรแสน สังกัด สอ.รฝ. (239)  
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (302) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (260) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (313) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (313) 
รอง ผบ.รร.ตท.ฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้แทน ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ 2 เหล่า ทอ. ฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ รร.การบิน อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม (501) 
งานจักรดาวอาลัย นตท.รุ่น ๕๗ (750) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(328)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(12)   
กุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 2559
ธันวาคม 2558
พฤศจิกายน 2558
ตุลาคม 2558
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(26)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  5,004,357  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557