รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๗ - ๒๙ พ.ค. ๕๙ (288)  
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๑ (หลังสอบแก้ตัว) (7,205)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (3,647)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (4,482)  
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท.  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (6,533)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (10,323)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (13,581)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (18,527)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (20,925)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (13,662)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (กิจกรรมส่งกำลังบำรุง งป.๕๙) โดยวิธีกรณีพิเศษ (9) [25 พ.ค. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ ชั้น ๑ (22) [24 พ.ค. 2559]
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 (742) [03 พ.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างทำป้ายไวนิลและเอกสารประกอบการอบรม (โครงการ พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้องให้ห่างไกลยาเสพติด) โดยวิธีตกลงราคา (284) [20 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา (320) [11 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลางเรื่อง การจัดจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางฯ (งป.ค่าซ่อม ขั้น ๓-๕) โดยวิธีตกลงราคา (324) [11 เม.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลางเรื่อง การจัดจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาบริเวณโถงอาคาร บก.รร.ตท. โดยวิธีตกลงราคา (319) [08 เม.ย. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(707)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน พฤษภาคม 2559 (ครั้ง)
127,930
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมวิชาการโรงเรียนเตรียมทหาร "การเตรียมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรใหม่ของ รร.ตท.สปท." (232)  
รร.ตท.สปท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน พ.ค.๕๙ ณ สโมสร นตท. โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธานฯ (328) 
พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น ๑/๕๗ (323) 
สปท. ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษามหาราชา "โครงการเลือดสีเดียวกัน ครั้งที่ ๔๔" ณ กองพันนักเรียนที่ ๑ กรมนักเรียน (517) 
พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๓, ชั้นปีที่ ๒ และเครื่องหมายนักเรียน บังคับบัญชา, เครื่องหมายหัวหน้าตอน และเครื่องหมายแสดงชั้นการยิงปืน (780) 
รร.ตท.สปท. ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬาข้างสถานีขนส่ง รร.ตท. (502) 
โครงการบรรพชา นตท.เฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษา มหาราชา (722) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(536)   
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย (668)  
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (609) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (565) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (667) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (667) 
รอง ผบ.รร.ตท.ฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้แทน ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ 2 เหล่า ทอ. ฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ รร.การบิน อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม (840) 
งานจักรดาวอาลัย นตท.รุ่น ๕๗ (1,137) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(328)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(12)   
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
มีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(29)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  5,129,074  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557