รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๑ - ๒๔ ต.ค. ๕๙ (459) [21 ต.ค. 2559] 
ผลการเรียน นตท. ทั้ง ๓ ชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ก่อนสอบแก้ตัว) (3,716) [30 ก.ย. 2559] 
องค์ความรู้ด้านการพัสดุ 1 - 2 (318) [07 ก.ย. 2559] 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก อาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ (1,022) [05 ส.ค. 2559] 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาจารย์พิเศษชาวต่างชาติ (822) [03 ส.ค. 2559] 
รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษและที่ปรึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) (784) [22 ก.ค. 2559] 
ผลการสอบกลางภาค ของนตท.ทั้ง ๓ ชั้น ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (6,784) [15 ก.ค. 2559] 
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท. [24 ก.ย. 2558] 
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (8,706) [21 ก.ค. 2558] 
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (12,597) [14 ก.ค. 2558] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (15,104) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (20,857) [26 ส.ค. 2557] 
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (23,943) [12 พ.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (15,299) [31 ต.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในห้องสุขาอาคารสำนักงาน รร.ตท." (11) [21 ต.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดภายในห้องสุขาอาคารสำนักงาน รร.ตท." (10) [21 ต.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม" (10) [21 ต.ค. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนหย่อม" (10) [21 ต.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์" (10) [21 ต.ค. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์" (8) [21 ต.ค. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีพิเศษ (12) [21 ต.ค. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(769)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน ตุลาคม 2559 (ครั้ง)
99,636
พิธีถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ อาคาร บก.รร.ตท.สปท. (138)  
พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผบ.รร.ตท.ได้นำ ขรก. , นตท. และ ชมรมแม่บ้าน รร.ตท. ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง (131) 
กวท.รร.ตท. ได้นำ นตท. ชมรมกิจกรรมทางทหาร ทำกิจกรรมนอกที่ตั้ง เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ (43) 
ผบ.รร.ตท.ชี้แจงข้าราชการ รร.ตท. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 59 (199) 
รร.ตท.จัดพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ตำแหน่ง ผบ.รร.ตท. ระหว่าง พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง กับ พล.ต.ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี (375) 
โรงเรียนเตรียมทหารจัดกิจกรรม “โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ๒๕๕๙” (362) 
โรงเรียนเตรียมทหาร เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดนครนายก ณ โรงเรียนบ้านนานายกพิทยากร (246) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(557)   
นตท.ชมรมเศรษฐกิจพอเพียงทำกิจกรรมเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรรี่ ณ รร.ตท. (140)  
ทีมจักรดาว โรงเรียนเตรียมทหาร ได้เข้าร่วมการแข่งขัน world robot games 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย (267) 
นักเรียนชั้นปีที่ ๓ รุ่น ๕๘ ดูเศรษฐกิจพอเพียง ณ.อ่าวคุ้งกระเบน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี วันที่ ๑๔-๑๗ มิ.ย ๕๙ (1,393) 
โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ให้ห่างไกลยาเสพติด” และ โครงการ “พี่นักเรียนเตรียมทหารสอนน้อง ป้องกันการติดการพนัน” (1,346) 
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย (2,315) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (2,243) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (2,383) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(332)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(14)   
สิงหาคม 2559
กรกฎาคม 2559
มิถุนายน 2559
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(32)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  6,100,969  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557