รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิ.ย. ๕๙ (942)  
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๑ (หลังสอบแก้ตัว) (8,389)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๑ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (4,338)  
รายชื่อ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ที่ต้องสอบแก้ตัว ครั้งที่ ๑ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (5,081)  
ขอความร่วมมือผู้ปกครอง นตท. ทั้ง 3 ชั้นปี ตอบแบบสอบถาม ความสุข ความคาดหวังในการเรียนรู้การฝึกษาของ นตท.  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (7,237)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (11,024)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (14,095)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (19,266)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (21,785)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (14,236)  
 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กันไฟดูดตู้ทำน้ำเย็น (พร้อมติดตั้ง) (62) [17 มิ.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้ออุุปกรณ์กันไฟดูดตู้ทำน้ำเย็น (พร้อมติดตั้ง) (76) [17 มิ.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องสำนักงานและห้องน้ำ อาคาร กรมนักเรียน (77) [17 มิ.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องน้ำสำนักงานและห้องน้ำ อาคาร กรมนักเรียน (51) [17 มิ.ย. 2559]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างคลัง สป.๕ (50) [17 มิ.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างคลัง สป.๕ (75) [17 มิ.ย. 2559]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีผลิตน้ำประปา (69) [16 มิ.ย. 2559]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(721)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน มิถุนายน 2559 (ครั้ง)
123,727
โรงเรียนตรียมทหาร ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกแสนกล้า ณ รอบอ่างเก็บน้ำ โรงเรียนตรียมทหาร (471)  
พิธีบวงสรวงศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร (506) 
รร.ตท.สปท. จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาคอก ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก (295) 
งานสัปดาห์วิชาการความมั่นคง สปท. ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรมวิชาการโรงเรียนเตรียมทหาร "การเตรียมตัวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรใหม่ของ รร.ตท.สปท." (588) 
รร.ตท.สปท. จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือน พ.ค.๕๙ ณ สโมสร นตท. โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธานฯ (863) 
พิธีปลดทหารกองประจำการ รุ่น ๑/๕๗ (807) 
สปท. ร่วมกับ รร.ตท.สปท. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ๘๙ พรรษามหาราชา "โครงการเลือดสีเดียวกัน ครั้งที่ ๔๔" ณ กองพันนักเรียนที่ ๑ กรมนักเรียน (1,065) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(539)   
นตท.อนพัทย์ งามดี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแล่นใบข้ามอ่าวไทยเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ปีแห่งการทรงแล่นใบข้ามอ่าวไทย (1,271)  
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จว.ช.บ. (1,181) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ทบ. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จว.ป.ข. (1,166) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (1,282) 
พล.ต.ชนินทร์ โตเลี้ยง ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ เดินทางตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๒ เหล่า ตร. ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ พื้นที่ ค่ายฝึก ตชด. ฤทธิฦาชัย อ.หัวหิน จว.ป.ข. (1,282) 
รอง ผบ.รร.ตท.ฝ่ายบริหาร และคณะ เป็นผู้แทน ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ 2 เหล่า ทอ. ฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ รร.การบิน อ.กำแพงแสน จว.นครปฐม (1,438) 
งานจักรดาวอาลัย นตท.รุ่น ๕๗ (1,770) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(328)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
เมษายน - มิถุนายน 2558
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(12)   
พฤษภาคม 2559
เมษายน 2559
มีนาคม 2559
กุมภาพันธ์ 2559
มกราคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(29)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  5,272,573  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557