ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (2,209) [12 มี.ค. 2564] 
รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๕ - ๒๗ ก.พ. ๖๔ (12,028) [24 ก.พ. 2564] 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งความสุข ปี๒๕๖๔ (4,558) [17 ธ.ค. 2563] 
พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และภาพถ่ายนักเรียนเตรียมทหารแต่งเครื่องแบบ (8,588) [07 ธ.ค. 2563]
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 (15,575) [17 พ.ย. 2563]
งบทดลองประจำเดือน ก.ย.63 (15,065) [16 ต.ค. 2563]
ใบแทรกแก้ไขข้อผิดพลาด หนังสือ ๔๒ ปี โรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม) (24,000) [21 ก.ย. 2563]
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (30,024) [24 ก.ค. 2563]
แผนปฏิบัติราชการ รร.ตท. ระยะ 3 ปี 63-65 (28,805) [21 ก.ค. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมทหาร (32,085) [24 มิ.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง นตท.กลับเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๓) (34,978) [19 พ.ค. 2563]
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (30,781) [12 พ.ค. 2563]
การชี้แจงการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต(online)ของส่วนการศึกษา และแนวทางปกครองบังคับบัญชา ของ กรมนักเรียน (32,542) [30 เม.ย. 2563]
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ โดย พล.ต.กนกพงษ์ จันทร์นวลผบ.รร.ตท.สปท. (33,493) [29 เม.ย. 2563]
แบบฟอร์มชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 [20 เม.ย. 2563]
รายละเอียดข้อมูลตามประกาศ รร.ตท.สปท.เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ (33,839) [10 เม.ย. 2563]
ประกาศแนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (30,042) [09 เม.ย. 2563]
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (36,642) [07 เม.ย. 2563]
ร้านชายชลคาเฟ่ ยินดีให้บริการ เปิดวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 7:30 - 18:00 น. มีกาแฟสด ชา และเครื่องดื่มต่างๆ หลายรายการให้เลือก (33,346) [17 มี.ค. 2563]
ประเมินความพึงพอใจของ นตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (31,602) [04 ก.พ. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (30,620) [25 มิ.ย. 2562]
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (40,055) [09 ต.ค. 2557]
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564] 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล กสป.รร.ตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สหุงต้ม สำหรับประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กพท.รร.ตท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้าวสาร สำหรับประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนมสดพาสเจอร์ไรส์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (งวดที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ สำหรับข้าราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาบ้านพักนายทหารชั้นประทวน และอาคารสโมสรนายทหารชั้นประทวน ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุง รร.ตท.สปท. ระยะที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – b (2) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ตราอักษร JCB หมายเลขทะเบียน กห ๖๑๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนาฬิกาตั้งเวลาเปิด - ปิด ไฟฟ้าส่องสว่างอัตโนมัติ อาคาร SOQ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3) [23 เม.ย. 2564]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษา นตท. ชั้นปีที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7) [22 เม.ย. 2564]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(1,536)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน เมษายน 2564 (ครั้ง)
1,335,777
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ผบ.รร.ตท. ให้การต้อนรับคณะ ผชท.ทหาร.อต./กรุงเทพฯ วันที่ ๘ เม.ย.๖๔ (89)  
นายทหารปกครอง กรม นร.ฯ รายงานตัว เข้า - ออก กับ ผบ.รร.ตท. วันที่ ๘ เม.ย.๖๔ (85) 
ปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพ โครงการ AFAPS Smart Life 2021 การอบรมเชิงปฏิบัติการ New Normal New Life ชีวิตสดใสห่างไกล NCDs วันที่ ๑ เม.ย.๖๔ (43) 
พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ รร.ตท. วันที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ (288) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ งานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มี.ค.๖๔ (132) 
พ.อ. สมเจษฎ์ สุนทรธรรม รอง ผอ.สนผพ.กพ.ทหาร นำคณะวิทยากรมาบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการและการพัฒนากำลังพลด้วยสายวิทยาการ โดยใช้เลขหมายความชำนาญการทหาร (ลชท.)" ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ รร.ตท. โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(๓) ให้การต้อนรับ วันที่ ๑๙ มี.ค.๖๔ (202) 
พล.ท.ดร. สุภนัส ภารพบ และคณะตรวจเยี่ยม กวท.รร.ตท. วันที่ ๑๑ มี.ค.๖๔ (869) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(1,083)   
กิจกรรมกลุ่ม นตท. รู้ทันภัยเอดส์ โดย รศ.นพ. ธนา ขอเจริญพร และคณะประกอบกิจกรรมกลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ (110)  
นตท. เดินทางเยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษาภาคเหนือ และการแข่งขันกีฬาประเพณี เตรียมทหาร-ยุพราช ครั้งที่ ๓๐ วันที่ ๑๐ - ๒๐ มี.ค.๖๔ (5,300) 
ผบ.รร.ตท. มอบรางวัลโครงงานวิทยาศาตร์ แก่ นตท. วันที่ ๑๐ มี.ค.๖๔ (636) 
พิธีส่งตัว นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ โรงเรียนเหล่าทัพ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ ๓ มี.ค.๖๔ (500) 
ผบ.ทสส. กรุณาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษาให้แก่ นตท. ชั้นปีที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ หอประชุมนวนครินทร์ รร.ตท. วันที่ ๒ มี.ค.๖๔ (404) 
รร.ตท. จัดพิธีมุทิตาจิตของ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ณ หน้าหอประชุมนวนครินทร์ โดยมี ผบ.รร.ตท. เป็นประธาน วันที่ ๑๐ ก.พ.๖๔ (1,163) 
พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลผลการเรียน นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี ที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานรวมพลระหว่าง อาคาร ๑๗ และ ๑๘ สกศ.ฯ วันที่ ๙ ก.พ.๖๔ (1,241) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(526)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  28,186,988  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560