รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๘ - ๓o ส.ค. ๕๘ (1,402)  
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนตท.ชั้นปีที่ ๑ (2,011)  
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินค่าสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับ นตท. (1,145)  
ประกาศผลการทดสอบพื้นฐานความรู้ก่อนเริ่มการศึกษา (Pretest) ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ (3,338)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (9,394)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (12,748)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (14,207)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (9,293)  
 
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครอง 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อ สป.๓ (นำข้าราชการ และ นตท. เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยวิธีกรณีพิเศษ (46) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อ สป.๓ โดยวิธีกรณีพิเศษ (58) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๖๐ นิ้ว) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (67) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ mA พร้อมติดตั้ง) โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (53) 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๖๐ นิ้ว) โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (113) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์สายสื่อสาร (เครื่องรับโทรทัศน์สี LED ขนาด ๖๐ นิ้ว) โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (102) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(609)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
ธง สี และเพลง
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน สิงหาคม 2558 (ครั้ง)
231,236
การแข่งขันเรือใบบังคับวิทยุ วันที่ ๒๒-๒๓ ส.ค.๕๘ (136)  
การแสดงเพลงทรงเครื่องเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย แม่ขวัญจิตร์ ศรีประจันต์ ศิลปินแห่งชาติ (42) 
การแข่งขันว่ายน้ำเทิดพระเกียรติ โรงเรียนเตรียมทหารแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ ๑๔ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๔ - ๑๖ ส.ค.๕๘ (47) 
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ 10-11 ส.ค.58 (383) 
งานสืบสานวัฒนธรรมไทยตามแนวทางพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (146) 
พิธีถวายพระพรและบริจาคโลหิต (424) 
พิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน นตท.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 59 (626) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(514)   
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๑๘ - ๑๙ ส.ค. ๕๘ (99)  
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.58 (770) 
ภาพ นตท. ดูงาน รร.นนก. ๒๙ ก.ค.๕๘ (672) 
นตท.ชั้นปีที่ ๓ ดูงาน รร.นรต. ๒๓ ก.ค.๕๘ (1,394) 
ภาพ นตท.ดูงานที่ รร.นร. 17 ก.ค.58 (1,227) 
นตท.ชั้นปีที่ 3 ดูงาน รร.จปร. 16 ก.ค.58 (851) 
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว (1,837) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(272)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
มกราคม - มีนาคม 2558
ตุลาคม - ธันวาคม 2557
กรกฎาคม - กันยายน 2557
เมษายน - มิถุนายน 2557
มกราคม - มีนาคม 2557
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(9)   
สิงหาคม 2558
กรกฎาคม 2558
มิถุนายน 2558
พฤษภาคม 2558
เมษายน 2558
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(20)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  3,128,726  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557