รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๑๗ - ๑๙ ต.ค. ๕๗ (1,604)  
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (1,585)  
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (1,588)  
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (1,592)  
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (1,586)  
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (1,589)  
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (1,594)  
 
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กิจกรรมการชมกิจการประการศึกษา งป.๕๘ (1,584) 
ระกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ (ภาคตะวันออก) " (1,580) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ (ภาคตะวันออก) " (1,579) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ (ฝึกภาคทะเล) (1,580) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ (ฝึกภาคทะเล) " (1,579) 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์" (1,583) 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง "สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สายแพทย์" (1,591) 
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(414)   
   ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
   ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
   ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
   ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
   ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
   ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
   ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
   ระบบพัฒนา นตท.
   ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
   ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
น.สัญญาบัตร ทดสอบร่างกาย วันที่ 15 ต.ค.57 (357)  
รอง ผบ.ทสส. ตรวจเยื่ยม รร.ตท. วันที่ 14 ต.ค.57 (544) 
ผบ.สปท. ตรวจเยี่ยม รร.ตท. วันที่ 10 ต.ค.57 (567) 
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผบ.รร.ตท. วันที่ 2 ต.ค.57 (3,042) 
งานอำลาชีวิตราชการของข้าราชการเกษียณอายุราชการ วันที่ 1 ต.ค.57 (932) 
พิธีมอบทุนการศึกษา นตท. และบุตรข้าราชการ รร.ตท. ประจำปี 2557 วันที่ 18 ก.ย.57 (1,996) 
ผบ.รร.ตท. ทอดผ้าป่า วันที่ 18 ก.ย.57 (967) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(466)   
นตท. สวนสนาม ณ กองบัญชาการ กองทัพไทย วันที่ 30 ก.ย.57 (1,030)  
นตท. ชั้นปีที่ 2 ดูงานภาคอีสาน วันที่ 9 -17 ก.ย.57 (1,781) 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ รร.ตท. วันที่ 18 ส.ค.57 (3,878) 
นตท. ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ณ สนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.57 (2,467) 
พิธีแต่งเครื่องและประดับเครื่องหมายหัวหน้าตอน ชั้นปี 1 รุ่น 58 วันที่ 25 ก.ค. 57 (4,814) 
นตท.ปี 3 ดูงานโรงเรียนนายเรือ วันที่ 24 ก.ค. 57 (2,586) 
การแข่งขันกีฬา นตท. กับ นร.นายร้อยสหรัฐ วันที่ 21 ก.ค. 57 (2,043) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(249)   
ตุลาคม 2557
กันยายน 2557
สิงหาคม 2557
กรกฎาคม 2557
มิถุนายน 2557
พฤษภาคม 2557
เมษายน 2557
มีนาคม 2557
ดูจุลสารทั้งหมด(10)   
01. จักรดาว
02. เพลงมาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03. เพลงรำวงเตรียมทหาร
04. เพลงรั้วแดงกำแพงเหลือง
05. เพลงวอลช์นาวี
  ริงโทนทั้งหมด >>