ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง งานจ้างปรับปรุงห้องแช่เย็นอาหารสด โรงประกอบอาหาร รร.ตท.สปท.
  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   >>ดูรายละเอียด

 
โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5999   www.afaps.ac.th