การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง จ้างทำเครื่องประกอบเครื่องแต่งกาย (กระเป๋า) นตท. ชั้นปีที่ 1
  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   >>ดูรายละเอียด

 
โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5999   www.afaps.ac.th