ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขครุภัณฑ์ งป.64)
  

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   >>ดูรายละเอียด

 
โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5999   www.afaps.ac.th