ภาพกิจกรรม กองพลศึกษา

กีฬา รร.ตท. - รร.ยุพราช

กีฬา รร.ตท. - รร.เตรียมอุดมศึกษา

กีฬาจักรดาว