ภาพกิจกรรม กรมนักเรียน

การแต่งเครื่องแบบปกติ

การทดสอบกำลังใจก่อนสวมแหวนรุ่น

การทดสอบกำลังใจก่อนการรับเครื่องหมายจักรดาว

การฝึก นตท.ใหม่

การฝึกเดินทางไกล - พักแรม

การฝึกนักเรียนบังคับบัญชา

งานจักรดาวอาลัย

ดูงาน

ประดับเครื่องหมายชั้นปีและนักเรียนบังคับบัญชา

เปิดฝึกเตรียมขึ้นเหล่า