วันที่ 07/06/2566      

ดาวน์โหลดริงโทนโรงเรียนเตรียมทหาร

  01.จักรดาว
  02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
  03.รำวงเตรียมทหาร
  04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
  05.วอลซ์นาวี
  06.แดนนภา
  07.สามพราน
  08.มหาฤกษ์
  09.มาร์ชกองทัพบก
  10.มาร์ชธงชัยเฉลิมพล
  11.มาร์ชราชวัลลภ
  12.แตรเคารพ
  13.นอน
  14.ปลุก
  15.รับประทานอาหาร
  16.เตรียมตัว
  17.ประชุม
  18.เลิกประชุม
  19.แตรเคารพทหารม้า

 
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มิถุนายน 2566 (ครั้ง)
499,407
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  64,077,627  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560