วันที่ 27/05/2567

รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๗ - ๒๘ ม.ค. ๖๗

กองพันนักเรียนที่1
(แก้ไขล่าสุด 26 ม.ค. 67 15:21:57)

กองพันนักเรียนที่2
(แก้ไขล่าสุด 26 ม.ค. 67 10:46:03)

กองพันนักเรียนที่3
(แก้ไขล่าสุด 26 ม.ค. 67 10:45:20)

กองพันนักเรียนที่4
(แก้ไขล่าสุด 26 ม.ค. 67 12:13:22)

 

* สอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองพันนักเรียนที่1,2,3และ4 กรมนักเรียน โรงเรียนเตรียมทหาร
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน พฤษภาคม 2567 (ครั้ง)
17,965,157
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  221,222,452  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560