วันที่ 27/05/2567
พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ รร.ตท.สปท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๖ (23 ต.ค. 2566) (10,262)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๑ ต.ค.๖๖ (11 ต.ค. 2566) (1,356)
รอง ผบ.รร.ตท.และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ รร.จปร. ๒๙ ก.ย.๖๖ (29 ก.ย. 2566) (1,826)
พิธีตักบาตรและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๖ (10 ส.ค. 2566) (6,572)
พิธีเจริญพระพุธมนต์ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ ส.ค.๖๖ (10 ส.ค. 2566) (6,776)
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ (26 ก.ค. 2566) (5,404)
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามหลวง วันที่ 3 มิ.ย.66 (03 มิ.ย. 2566) (659)
พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (30 พ.ค. 2566) (18,460)
งานรัฐพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ ๖ เม.ย.๖๖ (06 เม.ย. 2566) (614)
ผบ.รร.ตท.สปท.ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. ๕ ธ.ค.๖๕ (05 ธ.ค. 2565) (10,989)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ (01 ธ.ค. 2565) (2,550)
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๑ ธ.ค.๖๕ (01 ธ.ค. 2565) (5,931)
ผบ.รร.ตท.สปท. เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๕ (28 ต.ค. 2565) (3,013)
พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ รร.จปร.วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๕ (23 ต.ค. 2565) (2,353)
พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ รร.ตท.สปท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๕ (23 ต.ค. 2565) (2,317)
พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๕ (23 ต.ค. 2565) (3,597)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๑ ต.ค. ๖๕ (11 ต.ค. 2565) (4,464)
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๘ ส.ค. ๖๕ (08 ส.ค. 2565) (3,856)
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (25 ก.ค. 2565) (3,562)
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ (03 มิ.ย. 2565) (4,837)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒ มิ.ย.๖๕ (02 มิ.ย. 2565) (2,835)
ผบ.รร.ตท.สปท. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๘ ม.ค.๖๕ (08 ม.ค. 2565) (2,554)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๔ ณ บก.ทท. (03 ธ.ค. 2564) (5,082)
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๔ ณ รร.ตท.สปท. (03 ธ.ค. 2564) (4,874)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ รร.จปร. และ รร.ตท.สปท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๔ (23 ต.ค. 2564) (4,439)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (12 ส.ค. 2564) (7,582)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (23 ก.ค. 2564) (6,867)
ผบ.รร.ตท. ร่วมพิธีตักบาตร กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย (02 มิ.ย. 2564) (4,266)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ รร.ตท. วันที่ ๒ มิ.ย.๖๔ (02 มิ.ย. 2564) (3,180)
ผบ.รร.ตท. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร วันที่ ๒ ก.พ.๖๓ (02 ก.พ. 2564) (5,937)
พ.อ. ภารวี อรรถกมล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่ม,พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธ.ค.๖๓ (05 ธ.ค. 2563) (6,573)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ รร.จปร. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ (23 ต.ค. 2563) (9,576)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ รร.ตท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๓ (23 ต.ค. 2563) (9,264)
พิธีสวดพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ (13 ต.ค. 2563) (8,964)
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.ทท. วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๓ (12 ต.ค. 2563) (8,309)
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๒ ส.ค.๖๓ (12 ส.ค. 2563) (5,842)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๗ ส.ค.๖๓ (07 ส.ค. 2563) (11,502)
โครงการร่วมใจสามัคคีปฏิบัติธรรมเพื่อแม่ของแผ่นดิน วันที่ ๖ ส.ค.๖๓ (06 ส.ค. 2563) (6,326)
ผบ.รร.ตท. และ ขรก.รร.ตท. ที่เป็นศิษย์เก่า รร.จปร. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบ ๑๓๓ ปี วันที่ ๕ ส.ค.๖๓ (05 ส.ค. 2563) (10,869)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๔ ก.ค.๖๓ (24 ก.ค. 2563) (12,594)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันปิยมหาราช ณ รร.ตท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ (23 ต.ค. 2562) (8,323)
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๒ (23 ต.ค. 2562) (5,990)
พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๒ (13 ต.ค. 2562) (5,638)
กิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๘ ส.ค.๖๒ (08 ส.ค. 2562) (8,683)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๒ (25 ก.ค. 2562) (7,466)
พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ค.๖๒ (24 ก.ค. 2562) (5,927)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ (03 มิ.ย. 2562) (6,061)
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ณ.ท้องสนามหลวง วันที่ ๓ มิ.ย.๖๒ (03 มิ.ย. 2562) (8,061)
พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระราชินี วันที่ ๓๑ พ.ค.๖๒ (31 พ.ค. 2562) (5,857)
พิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค.๖๑ (05 ธ.ค. 2561) (6,268)
รร.ตท.ร่วมงานจุดเทียนถวายพร ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ (23 ต.ค. 2561) (6,074)
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๙ ส.ค.๖๑ (09 ส.ค. 2561) (5,952)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๖๑ วันนที่ ๘ ส.ค. ๖๑ (08 ส.ค. 2561) (6,256)
ผบ.รร.ตท.และคณะ ร่วมพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ณ บก.ทท. เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค.๖๐ (27 ก.ค. 2560) (6,738)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว วันที่ ๑๔ ก.ค.๖๐ (14 ก.ค. 2560) (9,790)
พระเจ้าแผ่นดินสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนเตรียมทหาร (08 พ.ย. 2559) (15,757)
ผบ.รร.ตท.และคณะ ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเยี่ยมชมบริเวรพระบรมมหาราชวัง (07 ต.ค. 2559) (5,766)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ พระราชทานความช่วยเหลือราชฏร ๑๐ ก.ย. ๕๙ (10 ก.ย. 2559) (5,446)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา (11 ส.ค. 2559) (5,862)
ผบ.รร.ตท. เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 16 ก.ค. 57 (16 ก.ค. 2557) (6,946)
ถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามหลวง วันที่ 5 ธ.ค. 56 (05 ธ.ค. 2556) (11,864)
พิธีถวายพระพร 12 สิงหา ณ ท้องสนามหลวง วันที่ 12 ส.ค.56 (12 ส.ค. 2556) (10,816)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงดำนา ณ รร.จปร. วันที่ 30 ก.ค.56 (30 ก.ค. 2556) (10,840)
นตท. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร "5 ธันวามหาราช" ณ สนามหลวง วันที่ 5 ธ.ค.55 (05 ธ.ค. 2555) (10,563)
พิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค.55 (23 ต.ค. 2555) (9,468)
สมเด็จพระเทพฯ ทรงดำนา ณ รร.จปร. วันที่ 1 ส.ค.55 (01 ส.ค. 2555) (9,928)
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์" (24 ก.ค. 2555) (9,991)
คณะ รร.ตท. และคณะสมาคมผู้ปกครองเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 22 พ.ค.55 (22 พ.ค. 2555) (9,091)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช รร.ตท. วันที่ 23 ต.ค. 54 (23 ต.ค. 2554) (9,802)
โรงเรียนเตรียมทหารร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช วันที่ 9 ส.ค. 53 (09 ส.ค. 2553) (12,503)
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ (12 ส.ค. 2552) (8,824)
พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (04 ธ.ค. 2551) (9,230)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (13 มี.ค. 2551) (9,970)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ รร.จปร. วันที่ ๒๓ ต.ค.๔๙ (23 ต.ค. 2549) (5,682)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ รร.ตท. วันที่ ๒๓ ต.ค.๔๙ (23 ต.ค. 2549) (3,454)
พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช (รร.ตท.) วันที่ ๒๓ ต.ค.๔๙ (23 ต.ค. 2549) (4,684)
มหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๓๐ พ.ค.๔๙ (30 พ.ค. 2549) (6,023)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จวิ่งเขาชะโงกซุปเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน วันที่ ๖ พ.ย.๔๘ (06 พ.ย. 2548) (7,415)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค.๔๘ (23 ต.ค. 2548) (4,078)
ผบ.รร.ตท. และคณะร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงดำนา ณ รร.จปร. วันที่ ๑๐ ส.ค. ๔๘ (10 ส.ค. 2548) (6,623)
ผบ.รร.ตท. และคณะร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงดำนา ณ รร.จปร. ๑๐ ส.ค. ๔๘ (10 ส.ค. 2548) (6,594)
พิธีเปิดมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา(สอวน.) รร.ตท. วันที่ ๒๘ มี.ค.๔๗ (28 มี.ค. 2547) (270,649)
พิธีเปิดบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ รร.ตท. นครนายก (12 ก.ย. 2546) (8,661)
พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เจ้ากรมการศึกตรวจเยี่ยม รร.ตท.วันที่ ๒๒ ต.ค.๓๔ (22 ต.ค. 2534) (6,221)
ภาพสมัยทรงพระเยาว์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 ก.ค. 2501) (8,101)
จิตอาสาฯ
การฝึกกำลังพล
ออกกำลังกาย
ทางการแพทย์/โภชนาการ
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  221,201,817  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560