วันที่ 26/05/2567

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ระหว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการจัดฝึกอบรม "หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา" ให้กับ นตท. วันที่ ๒๖ ก.ย.๖๓
(26 ก.ย. 2563)

แสดงภาพที่ 52 - 91 (จากทั้งหมด 91 ภาพ)เลือกหน้า   1  [2] 

ภาพที่ 52/91
ภาพที่ 53/91
ภาพที่ 54/91
ภาพที่ 55/91
ภาพที่ 56/91
ภาพที่ 57/91
ภาพที่ 58/91
ภาพที่ 59/91
ภาพที่ 60/91
ภาพที่ 61/91
ภาพที่ 62/91
ภาพที่ 63/91
ภาพที่ 64/91
ภาพที่ 65/91
ภาพที่ 66/91
ภาพที่ 67/91
ภาพที่ 68/91
ภาพที่ 69/91
ภาพที่ 70/91
ภาพที่ 71/91
ภาพที่ 72/91
ภาพที่ 73/91
ภาพที่ 74/91
ภาพที่ 75/91
ภาพที่ 76/91
ภาพที่ 77/91
ภาพที่ 78/91
ภาพที่ 79/91
ภาพที่ 80/91
ภาพที่ 81/91
ภาพที่ 82/91
ภาพที่ 83/91
ภาพที่ 84/91
ภาพที่ 85/91
ภาพที่ 86/91
ภาพที่ 87/91
ภาพที่ 88/91
ภาพที่ 89/91
ภาพที่ 90/91
ภาพที่ 91/91


เลือกหน้า    1  [2] 


สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน พฤษภาคม 2567 (ครั้ง)
17,659,959
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  220,917,254  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560