วันที่ 21 ม.ค.63,0900 รอง ผบ.รร.ตท.สปท.(1) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ครั้งที่ 1/63 ของ รร.ตท. เพื่อดำเนินการประเมินคุณลักษณะ 10 ประการของระบบราชการ 4.0 และประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ส่งผลการประเมินให้ สปท.

 
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5126