วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๓, ๐๙๓๐ รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็นประธานฯ การประชุมเตรียมการ การพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ( PMQA 4.0) ของ รร.ตท. เพื่อวางแผนงานสนองนโยบายหน่วยเหนือ และการปฏิบัติของ รร.ตท. ณ ห้องสุวรรณพิมพ์

 
สำนักงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
เลขที่ 9 หมู่ 10 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โทร 0 2572 5126