กระดานข่าว กรม นร.รร.ตท. ประจำเดือน พ.ค.๕๗

การเยี่ยมนักเรียนใหม่ รุ่น ๕๘ ในวันที่ ๘ มิ.ย.๕๗
   

พล.ต.ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.รร.ตท. ตรวจเยี่ยม การทำสัญญา
นตท. รุ่นที่ ๕๘ ณ รร.ตท. อ.บ้านนา จ.นครนายก ( ๑๖ พ.ค.๕๗)
   


การฝึกนักเรียนใหม่ รุ่น ๕๘ ณ กรม นร.รร.ตท.
ระหว่าง ๑๙ พ.ค. - ๓ ก.ค.๕๗
   

 

 

 

 

กรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จังหวัดนครนายก ๒๖๑๑๐ โทร.๐ ๒๕๗๒ ๕๒๘๒

 

 

 

นตท. ใหม่ รุ่นที่ ๕๘