เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ นตท.

 

 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗

 

      - โครงการร่วมใจปฏิบัติธรรมเพื่อพ่อของแผ่นดิน ( ๑ - ๒ ธ.ค.๕๗)
      - พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ( ๓ ธ.ค.๕๗ )
      - กิจกรรมบริจาคโลหิต ( ๓ ธ.ค.๕๗ )
      - นตท.ร่วมพิธีเปิดงานมหามงคลเฉลิมพระชลพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
        ( ๔ ธ.ค.๕๗ )
     - การแข่งขันกีฬาประเพณี เตรียมทหาร - เตรียมอุดม ( ๔ ธ.ค.๕๗ )
     - นตท. ชั้นปีที่ ๓ ฝึกภาคทะเล ณ พื้นที่อ่าวไทยตอนบน  (๘ - ๑๒ ธ.ค.)