ลงทะเบียน รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ ๘
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ  โรงเรียนเตรียมทหาร  กรมยุทธศึกษาทหารกรุณาป้อนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
User Name
Password