สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต

     เข้าเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร (www.afaps.ac.th) ไปที่เมนู intranet เลือกเมนูย่อย ระบบห้องสมุด รร.ตท.

 

    ที่หน้าแรกของระบบห้องสมุด รร.ตท. จะสามารถทำการค้นหาหนังสือในระบบได้ โดยทำการระบุชื่อหนังสือ หรือชื่อผู้แต่ง หรือสำนักพิมพ์ แล้วทำการกดปุ่ม ค้นหา

 

    ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลหนังสือที่ได้ทำการระบุเงื่อนไขในการค้นหาและแสดงรายละเอียดของหนังสือ

 
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน มกราคม 2562 (ครั้ง)
114,191
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  8,464,930  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560