สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต

     เข้าเว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหาร (www.afaps.ac.th) ไปที่เมนู intranet เลือกเมนูย่อย ระบบห้องสมุด รร.ตท.

 

    ที่หน้าแรกของระบบห้องสมุด รร.ตท. จะสามารถทำการค้นหาหนังสือในระบบได้ โดยทำการระบุชื่อหนังสือ หรือชื่อผู้แต่ง หรือสำนักพิมพ์ แล้วทำการกดปุ่ม ค้นหา

 

    ระบบจะทำการค้นหาข้อมูลหนังสือที่ได้ทำการระบุเงื่อนไขในการค้นหาและแสดงรายละเอียดของหนังสือ

 
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน พฤศจิกายน 2560 (ครั้ง)
272,383
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  4,374,818  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 16 ตุลาคม 2557