ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗


  รางวัลเกียรติยศจักรดาว
 
๑. พลตำรวจเอก จรัมพร สุระมณี
   
 
๒. พลเรือโท รองศาสตราจารย์พิเศษ พงศ์สรร ถวิลประวัต
   
 
๓. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
   
 
๔. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
   
 
๕. พลตำรวจโท วินัย ทองสอง
   
 
๖. พลตรี มณี จันทร์ทิพย์
   
 
๗. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์
   
 
๘. นาวาเอก สมเกียรติ ผลประยูร
   
 
๙. พันเอก นที ศุกลรัตน์
   
  รางวัลจักรดาวสดุดี
 
๑. พันเอก ศิวัช ศรีอุปโย
   
 
๒. พันตำรวจเอก ปิ่นทัพ ปุราเท
   
 
๓. นาวาเอก ชัยสิทธิ์ เตชะสว่างวงศ์
   
 
๔. พันตำรวจโท อนาวิล อาคุณซาดา
   
 
๕. พันตำรวจโท จงสฤษฏ์ คงผลสอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มิถุนายน 2565 (ครั้ง)
617,204
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  44,017,954  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560