รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำอาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ อัตรา

อาคารรับรองอเนกประสงค์ฯ  มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน ๒  อัตรา
 ๑. พนักงานต้อนรับ/คลังสินค้า จำนวน ๑ อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีใจรักในงานบริการ
- สามารถพิมพ์งาน microsoftword และ excel ได้ (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๒. พนักงานบริการจัดเลี้ยง/บาร์นํ้า จำนวน ๑ อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีใจรักในงานบริการ

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ น.ท.หญิงอำไพพรรณ ท้วมสุนทร ร.น. ผู้จัดการอาคารรับรองอเนกประสงค์ฯ
โทร ๐๙๘-๓๙๒๖๕๔๖ หรือที่อาคารรับรองอเนกประสงค์ ๐๘๓-๑๑๖๙๔๘๔สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน เมษายน 2563 (ครั้ง)
12,302
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  15,715,318  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560