นตท.วทัญญู บุญหนุน ได้รับเหรียญทองแดง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒-๖ พ.ค.๒๕๕๔

 

 

 

 

รายชื่ออาจารย์และนักเรียนเตรียมทหารที่เข้าร่วมการสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์โอลิมปิก สอวน.ครั้งที่ ๘

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ พ.ค.๕๔

 

อาจารย์ผู้แทนศูนย์

๑. น.อ.จีโรจน์                นาคจีน              อาจารย์ผู้แทนศูนย์

๒.ร.อ.โชติ                      จันทร์วัง             อาจารย์ผู้แทนศูนย์

๓. ร.อ.หญิง พัชรภรณ์     ภูวรกิจ               อาจารย์สังเกตการณ์

 

ตัวแทน นตท. เข้าแข่งขัน

๑. นตท.กฤษฎา             สวัสดิ์มงคล       ชั้นปีที่ ๓ ตอน ๑             เลขที่ ๑

๒. นตท.วทัญญู             บุญหนุน            ชั้นปีที่ ๓ ตอน ๑             เลขที่ ๒๑

๓. นตท.สันติภาพ           กุลวงษ์              ชั้นปีที่ ๓ ตอน ๓             เลขที่ ๒๗

๔. นตท.กิตติภณ            พรหมบุญ          ชั้นปีที่ ๓ ตอน ๗             เลขที่ ๑

๕. นตท.กริชศกร นันทโพธิ์เดช      ชั้นปีที่ ๓ ตอน ๑๑          เลขที่ ๑

๖. นตท.รัชพล                จันทรเนตร         ชั้นปีที่ ๒ ตอน ๑๐          เลขที่ ๒๐

 
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ครั้ง)
1,376,084
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  25,049,962  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560