กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๔

กำหนดการงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๕
 วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------

๐๘๐๐     -    ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นและผู้ร่วมงานเริ่มลงทะเบียน ณ อาคาร กองบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
            -    ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่นและผู้ร่วมงานพักผ่อน ณ ห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์ และห้องอัศวิน
๐๘๓๐     -    ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารเดินทางถึงโรงเรียนเตรียมทหารเข้าพักผ่อน ณ ห้องรับรอง
                 เสนางคะบดี
            -    ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่นเข้าประจำที่ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
๐๘๔๕    -   พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ของศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่น  โดยประธานกรรมการมูลนิธิ
                 ศิษย์เก่าฯ เป็นประธาน        
๐๙๑๕    -    ศิษย์เก่าฯ ทุกรุ่นและผู้ร่วมงานพร้อม ณ หอประชุมนวนครินทร์
๐๙๓๐    -    ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า ฯ  และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงกลาโหม พร้อม ณ หอประชุมนวนครินทร์
            -    พิธีแสดงมุทิตาจิต อดีตผู้บังคับบัญชาและครูอาจารย์ โรงเรียนเตรียมทหาร
            -    พิธีมอบรางวัลจักรดาวสดุดี
            -    พิธีมอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวแก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕
            -    ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่า ฯ  กล่าวแสดงความยินดี
๑๑๐๐    -    รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๒๐๐    -     เดินทางกลับ

                                            -------------------------------------------------------

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   >>ดูรายละเอียด
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2564 (ครั้ง)
274,646
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  25,431,658  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560