ประกาศผลสอบ ของการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๕๓

ผลการสอบจริงๆของแต่ละเหล่าจะแสดงในเว็ปไซต์ของเหล่าที่ได้สมัคร

โดยการประกาศอย่างเป็นทางการจะประกาศในวันที่ 25 เม.ย.53

เหล่าทหารบก

เหล่าทหารเรือ

เหล่าทหารอากาศ

เหล่าตำรวจ
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2564 (ครั้ง)
151,653
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  25,308,666  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560