รับสมัครบุคคลพลเรือน เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานประจำอาคารรับรองอเนกประสงค์เพื่อสวัสดิการและสัมมนาของโรงเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ อัตรา

อาคารรับรองอเนกประสงค์ฯ  มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานจำนวน ๒  อัตรา
 ๑. พนักงานต้อนรับ/คลังสินค้า จำนวน ๑ อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีใจรักในงานบริการ
- สามารถพิมพ์งาน microsoftword และ excel ได้ (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๒. พนักงานบริการจัดเลี้ยง/บาร์นํ้า จำนวน ๑ อัตรา โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- มีบุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีใจรักในงานบริการ

ท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ น.ท.หญิงอำไพพรรณ ท้วมสุนทร ร.น. ผู้จัดการอาคารรับรองอเนกประสงค์ฯ
โทร ๐๙๘-๓๙๒๖๕๔๖ หรือที่อาคารรับรองอเนกประสงค์ ๐๘๓-๑๑๖๙๔๘๔สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน มีนาคม 2564 (ครั้ง)
251,398
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  25,408,411  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560