วันที่ 13/08/2565      

ผบ.ทอ. กรุณามอบพระพุทธศาสดาประชานารถ และภาพพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร และตำรวจในวันกองทัพไทย และให้โอวาทแก่ นตท. ทั้ง ๒ ชั้นปี (เหล่า ทอ.) ณ หอประชุมนวนครินทร์ โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) ให้การต้อนรับ วันที่ ๒๑ ก.ย.๖๓
(21 ก.ย. 2563)

ภาพที่ 1/42
ภาพที่ 2/42
ภาพที่ 3/42
ภาพที่ 4/42
ภาพที่ 5/42
ภาพที่ 6/42
ภาพที่ 7/42
ภาพที่ 8/42
ภาพที่ 9/42
ภาพที่ 10/42
ภาพที่ 11/42
ภาพที่ 12/42
ภาพที่ 13/42
ภาพที่ 14/42
ภาพที่ 15/42
ภาพที่ 16/42
ภาพที่ 17/42
ภาพที่ 18/42
ภาพที่ 19/42
ภาพที่ 20/42
ภาพที่ 21/42
ภาพที่ 22/42
ภาพที่ 23/42
ภาพที่ 24/42
ภาพที่ 25/42
ภาพที่ 26/42
ภาพที่ 27/42
ภาพที่ 28/42
ภาพที่ 29/42
ภาพที่ 30/42
ภาพที่ 31/42
ภาพที่ 32/42
ภาพที่ 33/42
ภาพที่ 34/42
ภาพที่ 35/42
ภาพที่ 36/42
ภาพที่ 37/42
ภาพที่ 38/42
ภาพที่ 39/42
ภาพที่ 40/42
ภาพที่ 41/42
ภาพที่ 42/42
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน สิงหาคม 2565 (ครั้ง)
498,940
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  45,305,561  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560