วันที่ 01/02/2566      

ผบ.รร.ตท.สปท. และคณะ เข้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๖ ผู้บังคับบัญชา วันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๕
(20 ธ.ค. 2565)

ภาพที่ 1/13
ภาพที่ 2/13
ภาพที่ 3/13
ภาพที่ 4/13
ภาพที่ 5/13
ภาพที่ 6/13
ภาพที่ 7/13
ภาพที่ 8/13
ภาพที่ 9/13
ภาพที่ 10/13
ภาพที่ 11/13
ภาพที่ 12/13
ภาพที่ 13/13
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้ง)
763
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
 
จำนวนผู้เข้าชม  50,646,738  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560