รายการสิ่งของที่ นตท.(ใหม่) ต้องเตรียมการ(เพิ่มเติม) (179) [21 เม.ย. 2561] 
คำชี้แจงและเอกสารการเตรียมตัวของ นักเรียนเตรียมทหารใหม่ รุ่นที่ 61 (1,209) [19 เม.ย. 2561] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๑, ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ภาคเรียนที่ ๒ (3,254) [17 เม.ย. 2561] 
รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๒๖ - ๒๘ ม.ค. ๖๑ (5,161) [26 ม.ค. 2561] 
ประกาศ!! รับสมัครอาจารย์พิเศษ วิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง (1,546) [12 ต.ค. 2560] 
หนังสือรับรองค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (2,130) [11 ก.ย. 2560] 
ประกาศ!! รับสมัครอาจารย์พิเศษ วิชาเคมี 1 ตำแหน่ง (2,465) [24 พ.ค. 2560] 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ทำการสอนวิชาทัศนศิลป์ จำนวน ๑ คน (1,796) [03 พ.ค. 2560] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (6,160) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (9,372) [26 ส.ค. 2557] 
ใบแนบเบิกค่าเล่าเรียนนักเรียนเตรียมทหาร (10,401) [12 พ.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (5,974) [31 ต.ค. 2556] 
สืบค้นหนังสือห้องสมุด รร.ตท. ผ่านระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (5,482) [21 ส.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (6,570) [03 พ.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารส่วนการศึกษาและงานก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (33) [17 เม.ย. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสนามรักบี้ฟุตบอล โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (28) [17 เม.ย. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (28) [17 เม.ย. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจัดจ้างปรับปรุงหอประชุม (85) [09 เม.ย. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งานจัดจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบควบคุมและสั่งการ (64) [09 เม.ย. 2561]
เงื่อนไขประกอบงานก่อสร้าง งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต โรงเรียนเตรียมทหาร (69) [31 มี.ค. 2561]
แบบรูปประมาณการ งานจัดจ้างปรับปรุงพื้นลานคอนกรีต โรงเรียนเตรียมทหาร (84) [31 มี.ค. 2561]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(817)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ผู้เข้าชมเดือน เมษายน 2561 (ครั้ง)
170,485
พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อป้องกันภัยยาเสพติด ๒๓ มี.ค. ๖๑ (152)  
ประชาคมหมู่บ้าน รร.ตท. วันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๑ (143) 
ประดับยศข้าราชการ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๖๑ (139) 
คณะจเรทหารตรวจบ้ารพักข้าราชการ รร.ตท. (139) 
สัมมนาเชิงวิชาการ PDCA วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๑ (87) 
พิธีลงนามบันทึกข้อความร่วมมือ โครงการโรงเรียนเตรียมทหารสังคมไร้เงินสด 4.0 ระหว่าง โรงเรียนเตรียมทหาร กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม อัมพรพิสิฏฐ์ รร.ตท. (141) 
การแข่งขันกล์อฟประเพณี รร.ทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 120 วัน พุธ ที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑ ณ สนามกอล์ฟ Royall Hills Golf-Resort-Spa (192) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(674)   
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเตรียมหทาร รู้ทันภัยเอดส์ โดย รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร และคณะ (805)  
บวงสรวง นตท. ดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๕-๒๔ ก.พ. ๖๑ (528) 
พิธีมอบทุนการศึกษาทุน "นักรบดิเรก รัตนสิน" ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับนักเรียนเตรียมทหาร วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ (342) 
การฝึกภาคสนาม นตท. ชั้นปีที ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (1,191) 
รอง.ผบ.๓ และรอง ผบ. ๔ ชี้แจง นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี (494) 
รร.จปร. ชี้แจง นตท.ในส่วน ทบ. (547) 
นตท. ดูดาว ณ ลานพระรูป ร.๕ (513) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(349)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  3,771,197  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560