รายชื่อ นตท. อยู่โรงนอน รร.ตท.สปท. ประจำวันที่ ๒๖ - ๒๗ ก.ย. ๖๓ (263) [24 ก.ย. 2563] 
ใบแทรกแก้ไขข้อผิดพลาด หนังสือ ๔๒ ปี โรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม) (214) [21 ก.ย. 2563] 
รับสมัครอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (1,512) [24 ก.ค. 2563] 
แผนปฏิบัติราชการ รร.ตท. ระยะ 3 ปี 63-65 (1,187) [21 ก.ค. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนเตรียมทหาร (1,863) [24 มิ.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง นตท.กลับเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร (ฉบับที่ ๓) (5,062) [19 พ.ค. 2563]
ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (5,339) [12 พ.ค. 2563]
การชี้แจงการศึกษาการเรียนการสอนทางไกลผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต(online)ของส่วนการศึกษา และแนวทางปกครองบังคับบัญชา ของ กรมนักเรียน (2,678) [30 เม.ย. 2563]
การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ โดย พล.ต.กนกพงษ์ จันทร์นวลผบ.รร.ตท.สปท. (2,825) [29 เม.ย. 2563]
แบบฟอร์มชำระเงินค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 [20 เม.ย. 2563]
รายละเอียดข้อมูลตามประกาศ รร.ตท.สปท.เรื่อง แนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒ (3,676) [10 เม.ย. 2563]
ประกาศแนวทางการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (3,487) [09 เม.ย. 2563]
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคเรียนที่ ๒ หลังสอบแก้ตัว (6,366) [07 เม.ย. 2563]
ร้านชายชลคาเฟ่ ยินดีให้บริการ เปิดวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่ 7:30 - 18:00 น. มีกาแฟสด ชา และเครื่องดื่มต่างๆ หลายรายการให้เลือก (2,947) [17 มี.ค. 2563]
ประเมินความพึงพอใจของ นตท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (3,216) [04 ก.พ. 2563]
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (3,592) [25 มิ.ย. 2562]
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (10,665) [09 ต.ค. 2557]
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13) [22 ก.ย. 2563] 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและโปรแกรมประยุกต์ รร.ตท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (49) [17 ก.ย. 2563] 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์โรงซักรีด รร.ตท. ประจำปีงบประมาณ ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (46) [16 ก.ย. 2563] 
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดหนูและแมลงสาบ ภายใน รร.ตท. ประจำปีงบประมาณ ๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (42) [16 ก.ย. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมภายในโรงเรียนเตรียมทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (43) [16 ก.ย. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาด (ห้องสุขา) รร.ตท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (35) [16 ก.ย. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องเสียงและระบบภาพห้องประชุมอัมพรพิสิฏฐ์และหอประชุมนวนครินทร์ รร.ตท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (45) [16 ก.ย. 2563]
การเปิดเผยราคากลาง เรื่อง การจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบโทรศัพท์ รร.ตท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (34) [16 ก.ย. 2563]
ประกาศโรงดรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ประจำห้องเรียนนักเรียนเตรียมทหาร พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (42) [15 ก.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง) (62) [11 ก.ย. 2563]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (129) [08 ก.ย. 2563]
การเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องสนามสำหรับนักเรียนเตรียมทหาร (96) [08 ก.ย. 2563]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(1,217)  
สอวน. เตรียมทหาร
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
ธงประจำโรงเรียนเตรียมทหาร
แผนที่การเดินทาง
ผู้เข้าชมเดือน กันยายน 2563 (ครั้ง)
537,416
ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท. ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT) ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
รร.ตท. ให้การต้อนรับ พล.อ. พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.ทสส. วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ (273)  
เสธ.รร.ตท. ร่วมงานพิธีมอบรางวัลประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๓ (234) 
ทดสอบร่างกาย นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ พ.อ. วันที่ ๒๕ ส.ค.๖๓ (218) 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ รร.ตท. ทดสอบร่างกาย วันที่ ๒๔-๒๗ ส.ค.๖๓ (219) 
รับคณะทำงานติดตาม และขับเคลื่อนงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เข้าตรวจติดตามดำเนินงานด้านการจัดเก็บ ควบคุม และเบิกจ่ายอาวุธ ของ รร.ตท. วันที่ ๒๔ ส.ค.๖๓ (209) 
รร.ตท. เปิดการอบรมกำลังพลใหม่สังกัด รร.ตท. ประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับกำลังพลที่ได้รับการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจ้างเป็นครั้งแรก โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๓) เป็นประธาน วันที่ ๒๓ ส.ค.๖๓ (200) 
ผอ.สตน.ทหาร นำข้าราชการ สตน.ทหาร ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า ปลูกต้นไม้มีค่า และปลูกต้นไม้หลากสีสันของ บก.ทท. ณ รร.ตท วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓ (207) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(988)   
พิธีไหว้ครู พิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษา นตท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ (943)  
พิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๓ และพิธีถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ วันที่ ๓ ก.ย.๖๓ (4,401) 
เสธ.รร.ตท. พบปะ อบรม ชี้แจง แนะนำการปฏิบัติตัว ให้กับ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ณ หอประชุมนวนครินทร์ วันที่ ๒๖ ส.ค.๖๓ (246) 
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๓) เป็น หน.คณะ วันที่ ๒๑ ส.ค.๖๓ (423) 
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็น หน.คณะ วันที่ ๒๐ ส.ค.๖๓ (406) 
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนนายเรือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๒) เป็น หน.คณะ วันที่ ๑๔ ส.ค.๖๓ (391) 
รร.ตท.สปท. นำข้าราชการ และ นตท.ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๖๒ เยี่ยมชมกิจการประกอบการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก โดยมี รอง ผบ.รร.ตท.(๑) เป็น หน.คณะ วันที่ ๑๓ ส.ค.๖๓ (400) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(491)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  19,053,699  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560