รายชื่อ นตท.อยู่โรงนอน ประจำวันที่ ๑๖ - ๑๘ พ.ย ๖๑ (842) [16 พ.ย. 2561] 
ประกาศผลการเรียนนักเรียนเตรียมทหาร ๓ ชั้นปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ หลังสอบแก้ตัว (583) [08 พ.ย. 2561] 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน (281) [30 ต.ค. 2561] 
ค่าเล่าเรียน ภาค2 ปีการศึกษา2561 (1,281) [16 ต.ค. 2561] 
กำหนดการปล่อยพักบ้าน นตท. (3,439) [13 ก.ค. 2561] 
กำหนดการพิธีแต่งเครื่องแบบ และประดับเครื่องหมาย หน.ตอน นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๘๐๐ (2,323) [19 มิ.ย. 2561] 
ลำดับการปฏิบัติในวันผู้ปกครองเยี่ยม นตท.ชั้นปีที่ ๑ ใหม่ รุ่นที่ ๖๑ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ พ.ค.๖๑ (1,993) [10 พ.ค. 2561] 
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ (879) [01 พ.ค. 2561] 
เอกสารขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา (1,438) [23 เม.ย. 2561] 
ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ (6,753) [09 ต.ค. 2557] 
โรงเรียนเตรียมทหารขออนุญาตชี้แจงเรื่องการจัดหารองเท้ากีฬาเพิ่มเติมให้กับ นักเรียนเตรียมทหาร (11,202) [26 ส.ค. 2557] 
ประกาศ ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านทำการอัพเดท Nod Antivirus ใหม่ (6,730) [31 ต.ค. 2556] 
แบบขอทุนการศึกษา รร.ตท. (ฉบับใหม่) (7,795) [03 พ.ค. 2556] 
 
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เครื่องแต่งกายนักเรียนเตรียมทหาร) (เพิ่มเติม) (9) [19 พ.ย. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อเดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออกและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (82) [07 พ.ย. 2561]
เผยแพร่ราคากลาง งานจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ ชั้น ๑ เพื่อเดินทางไปชมกิจการประกอบการศึกษาภาคตะวันออกและดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (38) [07 พ.ย. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รร.ตท. (54) [30 ต.ค. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เปลี่ยนแปลงและยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ รร.ตท.) (40) [29 ต.ค. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งานจ้างติดตั้งระบบลงเวลาศึกษาของนักเรียนเตรียมทหาร) (35) [29 ต.ค. 2561]
ประกาศโรงเรียนเตรียมทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดูแลสวนหย่อมภายใน รร.ตท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (56) [19 ต.ค. 2561]
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด(910)  
ประวัติโรงเรียนเตรียมทหาร
วิสัยทัศน์โรงเรียนเตรียมทหาร
แนะนำโรงเรียนเตรียมทหาร
เครื่องหมายจักรดาว
แผนที่การเดินทาง
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(UNINET)
ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน ทดสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต รร.ตท.
ตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต รร.ตท.(TOT)
ผู้เข้าชมเดือน พฤศจิกายน 2561 (ครั้ง)
316,317
รร.ตท.ร่วมงานเดินวิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน ณ รร.จปร. เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๑ (267)  
ผบ.สปท.ตรวจเยี่ยม รร.ตท.วันที่ ๒๔ ต.ค.๖๑ (430) 
รร.ตท.ร่วมงานจุดเทียนถวายพร ณ ท้องสนามหลวง เนื่องในวันวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ (250) 
ทดสอบร่างกาย น.สัญญาบัตร วันที่ ๙ ต.ค.๖๑ (359) 
คณาจารย์และ นร.RMC. วันที่ ๘ ต.ค. ๖๑ (1,038) 
ประดับเครื่องหมาย พันเอก(พิเศษ) วันที่ ๒ ต.ค. ๖๑ (196) 
ผู้การกรม นร.และคณะ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๔ ก.ย. ๖๑ (427) 
ดูกิจกรรมโรงเรียนทั้งหมด(696)   
นตท. ชั้นปีที่ ๑ เดินทางไกลและพักแรม วันที่ ๒๗ - ๒๘ ต.ค.๖๑ (4,878)  
รายงานตัวนตท.ใหม่ วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๑ (7,996) 
การปฐมนิเทศ นตท.ชั้น ๒ รุ่นที่ ๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (1,649) 
พิธีประดับเครื่องหมายฯ นตท.ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๒ (2,245) 
การทำสัญญา นตท. รุ่นที่ ๖๑ (2,713) 
กิจกรรมกลุ่ม นักเรียนเตรียมหทาร รู้ทันภัยเอดส์ โดย รศ.นพ.ธนา ขอเจริญพร และคณะ (1,500) 
พิธีบวงสรวง นตท. ดูงานภาคเหนือ วันที่ ๑๕-๒๔ ก.พ. ๖๑ (1,298) 
ดูกิจกรรมนักเรียนทั้งหมด(354)   
ระบบเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน
ระบบเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยง นตท.
ระบบบันทีกเวลาเรียน นตท.
ระบบทะเบียนคุมสวัสดิการบ้านพัก รร.ตท.
ระบบบันทึกประวัติย่อ นตท.
ระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียน นตท.
ระบบประเมินจรรยาบรรณครู-อาจารย์
ระบบพัฒนา นตท.
ระบบรายงานงบประมาณ รร.ตท.
ระบบบัญชีคุมเครื่องคอมพิวเตอร์
ประวัติผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร
อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2558
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2557
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2556
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2555
การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2554
English tips of the day
รวมเรื่องน่ารู้จาก สปท.
หลักสูตร รร.ตท.
ปฏิทินการศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน นักเรียนเตรียมทหาร
กิจกรรมชมรม นักเรียนเตรียมทหาร
E-BOOK
E-LEARNING
กรกฎาคม - กันยายน 2559
เมษายน - มิถุนายน 2559
มกราคม - มีนาคม 2559
ตุลาคม - ธันวาคม 2558
กรกฎาคม - กันยายน 2558
ดูจุลสารโรงเรียนเตรียมทหารทั้งหมด(15)   
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
ธันวาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
ตุลาคม 2559
ดูจุลสารกองสถิติและประเมินผลทั้งหมด(38)   
01.จักรดาว
02.มาร์ชนักเรียนเตรียมทหาร
03.รำวงเตรียมทหาร
04.รั้วแดงกำแพงเหลือง
05.วอลซ์นาวี
  แสดงทั้งหมด >>  
 
จำนวนผู้เข้าชม  7,878,046  ครั้ง      ดูสถิติการเข้าชมรายเดือน     เริ่มนับ 1 มกราคม 2560