พลตำรวจเอก ประชา   พรหมนอก
 
ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2541 ถึง พ.ศ.2543
 
นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 2
 
  
ประวัติและผลงาน
 

วัน เดือน ปี เกิด        18 พฤษภาคม 2485การศึกษา
     ก่อนเข้ารับราชการ
          - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดสระเกศ
          - โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 2
          - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (ตำรวจ) จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
รุ่นที่ 18
          - ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 31
 

ตำแหน่งสำคัญ
         - พ.ศ. 2508 รองสารวัตร แผนก 3 กองกำกับการ 7 กองตำรวจสันติบาล
         - พ.ศ. 2515 นายเวรผู้บังคับการตำรวจภูธรเขต 4
         - พ.ศ. 2517 ผู้บังคับกองสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น
         - พ.ศ. 2518 สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี
         - พ.ศ. 2519 รองผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
         - พ.ศ. 2522 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
         - พ.ศ. 2524 รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
         - พ.ศ. 2526 ผู้บังคับการตำรวจภูธร 6
         - พ.ศ. 2528 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร 2
         - พ.ศ. 2531 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร 2
         - พ.ศ. 2532 ผู้บัญชาการประจำกรมตำรวจ (ทำหน้าที่ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์)
         - พ.ศ. 2534 ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
         - พ.ศ. 2534 ผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ
         - พ.ศ. 2537 รองอธิบดีกรมตำรวจ
         - พ.ศ. 2540 อธิบดีกรมตำรวจ
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
          - ทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.)
          - มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)
          - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)