นตท. กวิน ประยูรยวง
ชื่อเล่น โอม ฉายา กวิน',ไอ้ยิ้ม,Pic...,Seal,กาวิ่น แมน,กวิน ป๋องแป๋ง etc.
วันเกิด ๒๗ มิถุนายน ๒๕๒๙ เหล่า ทหารเรือ
ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๒๕/๑๓๒ ซ. แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๒๔ หมู่ ๖ ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๒๐
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๒-๑๒๑๓,๐-๒๘๘๙-๑๓๔๐ กด ๓ มือถือ ๐-๖๘๙๑-๙๔๐๔
E-mail address kivi911@hotmail.com
บุคคลที่ยกย่อง เสด็จเตี้ย,แม่,พล.ร.ต. วินิชย์ พุ่มขจร รน.,น.ต. วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง,ร.อ.วีระศักดิ์ ฝักศรี รน.,พ.ต.ยุทธนา สายประเสริฐ etc.
ชมรม สาระสนเทศ(ปี ๒),เทนนิส(ปี ๑)
โรงเรียนเดิม สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(ม.4)
งานอดิเรก ถ่ายรูป,เล่นคอมพิวเตอร์,ดูหนัง
ความสามารถพิเศษ ว่ายน้ำ,ทำ CD รุ่น นตท.45,กรรมการรุ่น นตท. 45

คติ "กยิราเจ กริยา ถานัง" "ทำสิ่งใดควรทำจริง"

ข้อความฝาก

-การที่เราจะไปว่าใครก่อนนั้น เราจะต้องดูตัวเองก่อนว่าเราทำสิ่งที่เราจะไปว่าเขาดีพอแล้วหรือยังที่จะไปว่า หรือ ลงโทษเขา

back