ชื่อ นตท. สุทธิพงษ์ นามสกุล อินทสิทธิ์
ชื่อเล่น ไบรท เหล่า ตร.
ฉายา ไอ้นอกเรื่อง ,ไบรท์กองบาล
วันเกิด พฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘
ที่อยู่ ๑๐๖/๑ หมู่๒ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐

โรงเรียนเดิม โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓–๖๘๑๗๑๖ มือถือ ๐๖–๐๗๒๗๗๑๓
e-mail p452945-bright@chaiyo.com
ชมรม ภาษาเยอรมัน
หน้าที่พิเศษ นักเรียนผู้ช่วยครูฝึก ชั้นปีที่ ๑ ตอน ๑๔

ความสามารถพิเศษ บาสเกตบอล , ร้องเพลง
บุคคลในดวงใจ ด.ต. สมุทร อินทสิทธิ์
งานอดิเรก เล่นเกม ,อ่านการ์ตูน
คติ ถ้าไม่คิดจะก้าว แล้วเมื่อไหร่จะถึงจุดหมาย

ข้อความฝาก -back